XVI konkurs The Best Annual Report 2020: jak zmienia się raportowanie spółek publicznych

XVI konkurs The Best Annual Report 2020: jak zmienia się raportowanie spółek publicznych
Źródło: IRiP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Instytut Rachunkowości i Podatków już po raz szesnasty ogłosił wyniki konkursu "The Best Annual Report 2020". Partnerem konkursu jest GPW w Warszawie S.A. Patronem medialnym był aleBank.pl.

Jest to kolejna pandemiczna edycja Konkursu z wyraźnymi sygnałami, jak spółki publiczne poradziły sobie w trudnym okresie i jak poinformowały o tym rynek, czy liderzy dalej są liderami, jakie są „nowe odkrycia” i jakie kierunki zmian w raportowaniu już nastąpiły i nastąpią.

Raporty roczne o największej wartości użytkowej

Przypomnijmy, że konkurs promuje raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Biorą w nim udział spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, raportujące wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF/MSR.

Wg badań wielu agencji PR raport roczny pozostaje niezmiennie najważniejszym źródłem informacji o spółce, dlatego poświęcamy mu tyle uwagi.

Nowy standard ESEF

Od 1 stycznia 2020 roku zaczął obowiązywać ESEF, czyli elektroniczny standard raportowania emitentów. Jedna trzecia rynku zdecydowała się na przygotowanie raportów w tym standardzie. Pozostali skorzystali z przesunięcia o 1 rok.

To bardzo duża rewolucja w raportowaniu emitentów i radykalna zmiana w formacie raportów rocznych, co ma duże znaczenie w możliwościach ich przetwarzania, analizy oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zmienia też zasadniczo proces przygotowania raportów do publikacji.

Kapituła konkursu przeanalizowała bardzo wiele raportów w nowym standardzie i wskazała najlepsze, którymi są PKN Orlen S.A. i PKO BP S.A.

Wpływ pandemii na działalność spółek

Oprócz tej niezwykle ważnej w raportowaniu emitentów zmiany bardzo uważnie analizowaliśmy wpływ Covid-19 na prowadzoną działalność i sposób przedstawienia tego wpływu przez spółki sektora finansowego i prywatnego.

Efektem tej pracy są wyróżnienia za najlepsze sprawozdania z działalności, które pokazały branże, bardzo dobrze działające w pandemii np. Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., ale też przedstawicieli sektora finansowego, którzy modelowo informują rynek o uwarunkowaniach branży bankowej w pandemii np. ING Bank Śląski S.A.

Weryfikacja sprawozdań o wynagrodzeniach

Kolejną nowością w konkursie była weryfikacja sprawozdań o wynagrodzeniach, które należało opublikować po raz pierwszy za rok 2020. W tej kategorii zwracaliśmy szczególną uwagę na prezentację wynagrodzeń w powiązaniu z osiągnięciem określonych KPI-ów, przypisanych członkom zarządów, co szczególnie interesuje inwestorów. Niekwestionowanym liderem wśród przedsiębiorstw okazało się CCC S.A. a wśród banków i instytucji finansowych PKO BP S.A.

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego

Wiele dobrego zdarzyło się też w obszarze oświadczeń o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, ponieważ bardzo wiele spółek odnotowało duży progres w poprawie tej części raportowania. Najbardziej wyróżnili się PKN Orlen S.A., Cyfrowy Polsat S.A. oraz mBank S.A.

Komentarze członków Kapituły The Best Annual Report

Potwierdziły się więc opinie członków Kapituły, że:

‒ Obszary, którym będziemy się przyglądać szczególnie w tej edycji, to w sposób naturalny kwestie związane z utratą wartości, założeniem przyjętym do testów, analizie wrażliwości ‒ kluczowy w ocenie będzie nie sam efekt/wynik testu, ale klarowny komunikat do czytelnika.

Podobnie istotne są odpisy aktualizujące wartość należności ‒ przyjrzymy się zmianom założeń w zakresie oczekiwanych strat kredytowych – w szczególności w zakresie ujawnień. Nawet jeśli danego emitenta nie dotknęły zmiany – może dotknęły jego klientów?

Zwrócimy uwagę na aktywa przeznaczone do zbycia, działalność zaniechaną, na podobne zagadnienia, wynikające ze zmian zdeterminowanych przez rzeczywistość roku 2020 – powiedziała Monika Warmbier, Parter KPMG.

‒ Ponieważ raport ma przedstawiać informacje umożliwiające podejmowanie decyzji, kluczowe znaczenie mają dane umożliwiające ocenę tego, jaka będzie sytuacja emitenta w przyszłości. W tym kontekście będą nas interesowały strategia (i ewentualne jej korekty) oraz opis perspektyw funkcjonowania spółki.

Jakkolwiek oczywiście przebieg pandemii jest trudny do przewidzenia, w miarę możliwości raport winien wskazywać także przewidywany przyszły jej wpływ na wyniki finansowe, ryzyko oraz podejmowane lub planowane działania mające zmniejszyć negatywne skutki pandemii lub pozwolić wykorzystać szanse, jakie niesie nowa sytuacja ‒ powiedziała prof. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki.

‒ Najwyższe oceny mogą uzyskać oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego, które przedstawiają wprost i bez odesłań, w sposób przejrzysty, dokładny i wyczerpujący:

– wszystkie informacje wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów,

– informacje o stosowaniu zasad i rekomendacji DPSN 2016, przynajmniej w zakresie określonym Zaleceniem Komisji Europejskiej,

– także inne informacje, które pozwalają na zbudowanie pełnego obrazu ładu korporacyjnego w spółce – powiedział dr Krzysztof Grabowski.

Laureaci XVI edycji Konkursu

W bieżącej edycji nagrody główne wśród przedsiębiorstw otrzymały: PGE S.A., JSW S.A. i Grupa Lotos S.A.

W grupie banków i instytucji finansowych na podium stanęły Santander Bank Polska S.A., BNP Paribas S.A., Kruk S.A.

10 lata temu Kapituła Konkursu zdecydowała o przyznaniu nagród specjalnych „The Best of The Best” dla najlepszego przedsiębiorstwa lub instytucji finansowej, które 3 razy zdobyły I nagrodę Główną w konkursie.

Prawo do tytułu modelowego raportu rocznego utrzymał KGHM Polska Miedź S.A., PKN Orlen S.A., Grupa Tauron Polska Energia S.A., PGNiG S.A. oraz mBank S.A., PKO Bank Polski S.A, ING Bank Śląski S.A. i PZU S.A., tworząc „Klub The Best of The Best”.

W kolejnym roku do tego elitarnego grona dołączy Santander Bank Polska S.A.

the best annual report 2020
Źródło: IRiP

Oprócz obligatoryjnych raportów rocznych spółki przygotowują dodatkowe raporty dla interesariuszy. Są to raporty zintegrowane, zrównoważonego rozwoju, CSR etc.

Najbardziej rekomendowaną formą komunikacji emitentów z rynkiem są raporty zintegrowane, ponieważ pozwalają na prezentację danych finansowych i niefinansowych w jednym raporcie, co jest niezwykle istotne w aspekcie obowiązku prezentowania danych niefinansowych oraz pozwala inwestorom lepiej zrozumieć procesy tworzenia wartości w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej a nade wszystko ogranicza liczbę dodatkowych raportów, które sporządza spółka.

Od 6 lat kategorię raport zintegrowany, gdzie królują PKN Orlen S.A. i PZU S.A., oraz Tauron Polska Energia S.A. i mBank S.A.

To ważne szczególnie w aspekcie ESEF-a, który powoduje pewną standaryzację raportów rocznych a emitenci, chcąc przekazać rynkowi więcej informacji będą zobligowani do tworzenia raportów zintegrowanych czy zrównoważonego rozwoju.

W grupie spółek New Connect niekwestionowanym liderem został ponownie LUG S.A.

Laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy wszystkie spółki z rynku regulowanego i alternatywnego do udziału w kolejnej edycji konkursu „The Best Annual Report 2021”. Szczegółowe informacje na stronie: www.irip.pl

Sponsorami konkursu byli: KGHM Metraco, mLeasing, KPMG, Deloitte, Mazars Polska, Kancelaria prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy.

Relacja wideo z uroczystej gali Konkursu: tutaj

The Best Annual Report 2020
Źródło: IRiP
Źródło: aleBank.pl