Monika Marcinkowska

Z rynku finansowego

Banki muszą mieć zyski

Jednym z wątków poruszanych w wystąpieniu prof. Moniki Marcinkowskiej otwierającym konferencję „Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach” w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego była kwestia bazy kapitałowej banków. Monika Marcinkowska jest profesorem nauk ekonomicznych, kierownikiem Katedry Bankowości Uniwersytetu Łódzkiego. Jest również członkiem Grupy Interesariuszy Bankowych – ciała doradczego przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego, gdzie m.in. kieruje pracami zespołu roboczego ds. zrównoważonych finansów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Forum Bankowe 2021.
Gospodarka | Wydarzenia

Forum Bankowe 2021: kredyty frankowe zagrożeniem dla całej gospodarki?

Debata profesorska, to był pierwszy panel dyskusyjny Forum Bankowego, którego tematem była kwestia kredytów walutowych i możliwych sposobów jej rozwiązania. Debatę moderował Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich a uczestniczyli w niej: prof. dr hab. Monika Marcinkowska, dyrektor Instytutu Finansów, Uniwersytet Łódzki, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, dr hab. Krzysztof Kalicki, profesor Akademii Leona Koźmińskiego i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1