XII Forum Bezpieczeństwa Banków: nowe wyzwania dla sektora bankowego

XII Forum Bezpieczeństwa Banków: nowe wyzwania dla sektora bankowego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
11 maja w hotelu Novotel Centrum w Warszawie odbędzie się XII Forum Bezpieczeństwa Banków, konferencja zorganizowana przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich.

Spotkanie adresowane jest w szczególności do członków zarządów nadzorujących problematykę bezpieczeństwa banków, dyrektorów i specjalistów komórek bezpieczeństwa informatycznego, ochrony informacji, ryzyka operacyjnego, audytu, compliance, prawnych oraz przedstawicieli pionu kredytowego i detalicznego.

Dla pracowników  banków uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. 

Trzy sesje

Konferencja będzie poświęcona trzem tematom. Tytuły poszczególnych sesji brzmią następująco:

„Banki w obliczu wojny hybrydowej – wczoraj, dziś i jutro”, „Nowe regulacje – nowe wyzwania dla sektora bankowego”, „AML – rewolucja w przepisach”.

Nowe rozwiązania i nowe regulacje

W ramach pierwszej sesji będzie mowa m.in. o tym jak utrzymać ciągłość działania. Będą prezentowane nowe rozwiązania dla banków dotyczące bezpieczeństwa danych.

Podczas drugiej sesji przewidziano om omówienie szeregu zagadnień, np. zastrzeganie PESEL i zwalczanie spoofing-u, nowe rozwiązania w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, czy rozporządzenie DORA.

W ostatniej sesji zostanie przedstawione m.in. Sektorowe Centrum Usług AML. Będzie mowa o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), zmianach w katalogu instytucji zobowiązanych. Będzie też poruszona kwestia unijnego organu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu „AMLA” oraz jego uprawnień.

Szczegółowy program wydarzenia w zakładce Konferencje.

Źródło: BANK.pl