Konferencje

Konferencje

Kongres Obrotu Gotówki 2015

kog.01.400x9 września 2015 r., Klub Bankowca w Warszawie

Wynaleziona w VII w. p.n.e przez Fenicjan gotówka do dzisiaj pozostaje głównym środkiem płatności w transakcjach wykonywanych przez osoby fizyczne. Na przestrzeni wieków próby zastąpienia gotówki inną formą płatności nie odniosły sukcesu. Niektóre rozwiązania, takie jak czeki, znikają z rynku i są zastępowane przelewem, płatnością kartą lub telefonem. Nowoczesne metody płatności są stosunkowo młode i, jak na razie, nie wyeliminowały obrotu gotówkowego..

Statystyki publikowane przez Narodowy Bank Polski wskazują na systematyczny wzrost ilości gotówki znajdującej się w obiegu. Koszty zarządzania gotówką stanowią dużą pozycję w budżetach instytucji finansowych. Środowisko bankowe ograniczając koszty aktywnie wspiera elektroniczne formy płatności. Większość banków korzysta z zewnętrznych podmiotów w zakresie transportów, przeliczania i przechowywania gotówki. Wzajemna konkurencja tych firm doprowadziła rentowność działalności na granicę opłacalności. Zwrotne przejęcie procesowania gotówki przez instytucje finansowe wydaje się nierealne. Usystematyzowanie procesów, automatyzacja i lepsze zarządzanie wdrażając rozwiązania informatyczne wydaje się jedyną drogą do utrzymania kosztów na obecnym poziomie.

W dłużej perspektywie takie działania przyniosą wymierne oszczędności związane z kosztami procesowania gotówki.

Wzajemna współpraca Narodowego Banku Polskiego, banków, firm CIT oraz dostawców technologii, jest warunkiem usprawnienia procesów przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu gotówkowego w Polsce. Niższe koszty obsługi gotówki dla Banków, zmniejszenie obciążenia dla gospodarki kraju oraz obniżenie pracochłonności w sortowniach to wspólne cele które powinny przyświecać zmianom w obrocie gotówkowym w najbliższych latach.

Planowany w dniu 09 września 2015 Kongres Obrotu Gotówki jest pierwszym spotkaniem organizowanym przez Związek Banków Polskich, poświęconym tematyce obrotu gotówkowego na rynku polskim.

W dniu 28 maja 2015 z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji odbyło się pierwsze spotkanie Rady Programowej pod Przewodnictwem Pana Mieczysława Groszka, Wiceprezesa Związku Banków Polskich.

Uczestnicy spotkania ustalili że Kongres będzie wydarzeniem jednodniowym podzielonym na trzy bloki tematyczne:

  • Blok pierwszy poświęcony będzie planowanym zmianom orz regulacją na rynku obrotu gotówki.
  • Blok drugi poświęcony będzie zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem, podnoszeniem jakości jak również standaryzacji. Tematyka powinna objąć również zagadnienie z zakresu logistyki.
  • Blok trzeci poświęcony będzie dobrym praktykom i międzynarodowym doświadczeniom w zakresie obrotu gotówki. W tej części Kongresu poruszone będą zagadnienie związane z dylematami przed którymi stoi rynek w Polsce

Udział w konferencji jest bezpłatny dla przedstawicieli banków, SKOK-ów oraz środowiska naukowego. Pozostałe osoby proszone są o kontakt z działem handlowym: reklama@wydawnictwocpb.pl

kog2015.logotypy.350x

www.aleBank.pl/KOG

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Bankowość | Finanse i gospodarka | Konferencje | Wiadomości

Konkurs „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove” 2014–2015, III edycja polska

Ruszyła trzecia w Polsce edycja konkursu Etyka w finansach – Nagroda Robina Cosgrove (Ethics In Finance – Robin Cosgrove Prize). Organizatorem polskiej edycji jest Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, a światowej – Obserwatorium Finansowe, szwajcarska fundacja non profit w Genewie

CZYTAJ WIĘCEJ
Konferencje

Konkurs „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove” 2014

zbp.01.250x97

Konkurs „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove” 2014

 

Ideą konkursu Etyka w finansach – Nagroda Robina Cosgrove jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach profesjonalistów, polityków oraz środowiska akademickiego – refleksji nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec dalszej erozji zachowań etycznych jak i wzmocnić zaufanie klientów do banków. Idea honoruje wizję Robina Cosgrove, błyskotliwego bankowca inwestycyjnego, który zmarł w wieku 31 lat. Wierzył, iż główną barierą rozwoju gospodarczego był brak uczciwości i zasad etycznych w bankowości i finansach.

Organizatorem polskiej edycji Konkursu jest Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, a światowej – Obserwatorium Finansowe, szwajcarska fundacja non profit w Genewie (www.robincosgroveprize.org).

Konkurs jest skierowany do młodych profesjonalistów oraz środowiska akademickiego, w tym studentów i pracowników naukowych do 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5000 wyrazów wraz z załącznikami) może mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne.

Zagadnienia poruszane w esejach zgłaszanych do dotychczasowych edycji konkursu pokazały, że młodzi pracownicy banków – bez względu na szerokość geograficzną czy przynależność kulturową – zainteresowani są zachowaniami etycznymi, zaś pracodawcy chętnie wdrażają wypracowane propozycje i postulaty.

W polskiej edycji konkursu pula nagród sięgnęła 24000 zł. Sponsorami nagród byli:

Laureatami II Edycji Konkursu Etyka w Finansach zostali:

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Finanse i gospodarka | Konferencje | Samorząd

Forum Nowoczesnego Samorządu 2013

fns.logo.01.249x83W stołecznym hotelu „Gromada” rozpoczęło się całodniowe Forum Nowoczesnego Samorządu. Kilkuset gości – samorządowców, finansistów, polityków, przedstawicieli świata nauki i mediów – powitał Andrzej Wolski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Nowoczesnego Samorządu, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, współorganizatora, obok Związku Banków Polskich, konferencji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Konferencje | Kongres Prawa Bankowego i Informacji

II Kongres Prawa Bankowego i Informacji 2013

II Kongres Prawa Bankowego i Informacji 2013 5 czerwca 2013 Klub Bankowca w Warszawie ul. Smolna 6 Zapraszamy Państwa do udziału w II Kongresie Prawa Bankowego i Informacji 2013, organizowanym przez Związek Banków Polskich. Tematem przewodnim będą m.in. problematyka bankowego tytułu egzekucyjnego, upadłości konsumenckiej, dostosowania obowiązujących umów w kontekście postanowień podobnych lub tożsamych do klauzul […]

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 13