Konferencje

BANK 2003/03 | BANK 2021/05

Raport Specjalny | Forum Bezpieczeństwa Banków – PwC | Obserwacje Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w obszarze kolegiów AML/CFT

Katarzyna Woźniakwicedyrektor, Financial Crime Unit, PwC Czym są kolegia AML/CFT i kiedy powstały? Kolegia ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („kolegia AML/CFT” – ang. college) są stałymi strukturami stworzonymi w celu współpracy i wymiany informacji pomiędzy organami nadzoru z różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów spoza UE odpowiedzialnymi za nadzór w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Instytucja jako taka jest stosunkowo nowa […]

CZYTAJ WIĘCEJ
Konferencje

Kongres Obrotu Gotówki 2015

kog.01.400x9 września 2015 r., Klub Bankowca w Warszawie

Wynaleziona w VII w. p.n.e przez Fenicjan gotówka do dzisiaj pozostaje głównym środkiem płatności w transakcjach wykonywanych przez osoby fizyczne. Na przestrzeni wieków próby zastąpienia gotówki inną formą płatności nie odniosły sukcesu. Niektóre rozwiązania, takie jak czeki, znikają z rynku i są zastępowane przelewem, płatnością kartą lub telefonem. Nowoczesne metody płatności są stosunkowo młode i, jak na razie, nie wyeliminowały obrotu gotówkowego..

Statystyki publikowane przez Narodowy Bank Polski wskazują na systematyczny wzrost ilości gotówki znajdującej się w obiegu. Koszty zarządzania gotówką stanowią dużą pozycję w budżetach instytucji finansowych. Środowisko bankowe ograniczając koszty aktywnie wspiera elektroniczne formy płatności. Większość banków korzysta z zewnętrznych podmiotów w zakresie transportów, przeliczania i przechowywania gotówki. Wzajemna konkurencja tych firm doprowadziła rentowność działalności na granicę opłacalności. Zwrotne przejęcie procesowania gotówki przez instytucje finansowe wydaje się nierealne. Usystematyzowanie procesów, automatyzacja i lepsze zarządzanie wdrażając rozwiązania informatyczne wydaje się jedyną drogą do utrzymania kosztów na obecnym poziomie.

W dłużej perspektywie takie działania przyniosą wymierne oszczędności związane z kosztami procesowania gotówki.

Wzajemna współpraca Narodowego Banku Polskiego, banków, firm CIT oraz dostawców technologii, jest warunkiem usprawnienia procesów przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu gotówkowego w Polsce. Niższe koszty obsługi gotówki dla Banków, zmniejszenie obciążenia dla gospodarki kraju oraz obniżenie pracochłonności w sortowniach to wspólne cele które powinny przyświecać zmianom w obrocie gotówkowym w najbliższych latach.

Planowany w dniu 09 września 2015 Kongres Obrotu Gotówki jest pierwszym spotkaniem organizowanym przez Związek Banków Polskich, poświęconym tematyce obrotu gotówkowego na rynku polskim.

W dniu 28 maja 2015 z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji odbyło się pierwsze spotkanie Rady Programowej pod Przewodnictwem Pana Mieczysława Groszka, Wiceprezesa Związku Banków Polskich.

Uczestnicy spotkania ustalili że Kongres będzie wydarzeniem jednodniowym podzielonym na trzy bloki tematyczne:

  • Blok pierwszy poświęcony będzie planowanym zmianom orz regulacją na rynku obrotu gotówki.
  • Blok drugi poświęcony będzie zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem, podnoszeniem jakości jak również standaryzacji. Tematyka powinna objąć również zagadnienie z zakresu logistyki.
  • Blok trzeci poświęcony będzie dobrym praktykom i międzynarodowym doświadczeniom w zakresie obrotu gotówki. W tej części Kongresu poruszone będą zagadnienie związane z dylematami przed którymi stoi rynek w Polsce

Udział w konferencji jest bezpłatny dla przedstawicieli banków, SKOK-ów oraz środowiska naukowego. Pozostałe osoby proszone są o kontakt z działem handlowym: reklama@wydawnictwocpb.pl

kog2015.logotypy.350x

www.aleBank.pl/KOG

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Bankowość | Finanse i gospodarka | Konferencje | Wiadomości

Konkurs „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove” 2014–2015, III edycja polska

Ruszyła trzecia w Polsce edycja konkursu Etyka w finansach – Nagroda Robina Cosgrove (Ethics In Finance – Robin Cosgrove Prize). Organizatorem polskiej edycji jest Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, a światowej – Obserwatorium Finansowe, szwajcarska fundacja non profit w Genewie

CZYTAJ WIĘCEJ
Konferencje

Konkurs „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove” 2014

zbp.01.250x97

Konkurs „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove” 2014

 

Ideą konkursu Etyka w finansach – Nagroda Robina Cosgrove jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach profesjonalistów, polityków oraz środowiska akademickiego – refleksji nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec dalszej erozji zachowań etycznych jak i wzmocnić zaufanie klientów do banków. Idea honoruje wizję Robina Cosgrove, błyskotliwego bankowca inwestycyjnego, który zmarł w wieku 31 lat. Wierzył, iż główną barierą rozwoju gospodarczego był brak uczciwości i zasad etycznych w bankowości i finansach.

Organizatorem polskiej edycji Konkursu jest Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, a światowej – Obserwatorium Finansowe, szwajcarska fundacja non profit w Genewie (www.robincosgroveprize.org).

Konkurs jest skierowany do młodych profesjonalistów oraz środowiska akademickiego, w tym studentów i pracowników naukowych do 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5000 wyrazów wraz z załącznikami) może mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne.

Zagadnienia poruszane w esejach zgłaszanych do dotychczasowych edycji konkursu pokazały, że młodzi pracownicy banków – bez względu na szerokość geograficzną czy przynależność kulturową – zainteresowani są zachowaniami etycznymi, zaś pracodawcy chętnie wdrażają wypracowane propozycje i postulaty.

W polskiej edycji konkursu pula nagród sięgnęła 24000 zł. Sponsorami nagród byli:

Laureatami II Edycji Konkursu Etyka w Finansach zostali:

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Finanse i gospodarka | Konferencje | Samorząd

Forum Nowoczesnego Samorządu 2013

fns.logo.01.249x83W stołecznym hotelu „Gromada” rozpoczęło się całodniowe Forum Nowoczesnego Samorządu. Kilkuset gości – samorządowców, finansistów, polityków, przedstawicieli świata nauki i mediów – powitał Andrzej Wolski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Nowoczesnego Samorządu, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, współorganizatora, obok Związku Banków Polskich, konferencji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Konferencje | Kongres Prawa Bankowego i Informacji

II Kongres Prawa Bankowego i Informacji 2013

II Kongres Prawa Bankowego i Informacji 2013 5 czerwca 2013 Klub Bankowca w Warszawie ul. Smolna 6 Zapraszamy Państwa do udziału w II Kongresie Prawa Bankowego i Informacji 2013, organizowanym przez Związek Banków Polskich. Tematem przewodnim będą m.in. problematyka bankowego tytułu egzekucyjnego, upadłości konsumenckiej, dostosowania obowiązujących umów w kontekście postanowień podobnych lub tożsamych do klauzul […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/05

Redaktor Naczelny MF BANK: maj 2011: 20 lat mineło…

Z prawdziwą przyjemnością oddaję w Państwa ręce specjalny numer MF BANK, którego tematykę zdominowało 20-lecie Związku Banków Polskich. I właśnie z tej okazji publikujemy wspomnienia liderów sektora bankowego, którzy stworzyli od podstaw samorząd bankowy. „Miesięcznik Finansowy BANK”, sięgający swoją tradycją bankowości lat 30. XX w., jest od lat miejscem wymiany myśli, obserwacji i oceny tendencji rynkowych z kraju i ze świata oraz wspierania różnych inicjatyw jednoczących całe środowisko bankowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/05

Informator: Związek Banków Polskich 1991-2011 Reprezentując banki, służymy klientom

Związek Banków Polskich to największa samorządowa organizacja zrzeszająca banki w Polsce i jedna z najprężniej działających organizacji samorządu bankowego w krajach Unii Europejskiej. ZBP został powołany do życia w styczniu 1991 r. i działa na podstawie Ustawy z 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Misją Związku Banków Polskich jest: „działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków”

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/05

Jubileusz: Jaką rolę odegrał Związek Banków Polskich w rozwoju bankowości w Polsce w minionych 20 latach?

bartkiewicz.jacek.02.100xDr Jacek Bartkiewicz,
przewodniczący Rady Związku Banków Polskich, prezes zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

– Powołanie izby zrzeszającej konkurujące ze sobą instytucje było z całą pewnością znaczącym wydarzeniem dla młodego, rozwijającego się sektora finansowego w Polsce. Zadania i rola Związku Banków Polskich na początku lat 90. różniły się zdecydowanie od oczekiwań stawianych obecnie. Początkowo głównym zadaniem ZBP było tworzenie i wspieranie środowiska zapewniającego sprawne funkcjonowanie rozwijającego się sektora finansowego. Mam tu na myśli tworzenie różnego rodzaju izb, jak Krajowa Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej czy też powołanie arbitra bankowego. Bardzo ważnym momentem dla środowiska był także tzw. problem roku 2000, kiedy została przeprowadzona wspólna dla całego sektora kampania informacyjna. Na uwagę zasługuje też działalność związana m.in. z promocją nowoczesnych usług, takich jak karty płatnicze czy bankowość elektroniczna.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/05

Jubileusz: Jak oceniają Państwo rolę Związku Banków Polskich w przekształceniach sektora bankowego po 1989 r.?

golebiewski.wladyslaw.01.100xWładysław Gołębiewski,
członek Rady Nadzorczej Raiffeisen Banku S.A.

– Trudno mi być obiektywnym. Mam do tej organizacji ogromny sentyment. Ze Związkiem Banków Polskich jestem związany praktycznie od początku. Wprawdzie nie byłem w składzie pierwszego zarządu, ale bardzo szybko zostałem dokooptowany z ramienia banków zagranicznych. Byłem swego rodzaju łącznikiem. Z jeden strony chodziło o reprezentowanie interesów banków zagranicznych. Z drugiej o przekazywanie doświadczeń, sugestii i wiedzy, którą te banki o znaczeniu europejskim były w stanie przenieść na polski grunt. Wydawało się istotne przyciągnięcie zarówno środków finansowych, jak również wiedzy, doświadczeń, rozwiązań bankowych, technicznych, technologicznych, informatycznych, których wtedy po prostu w Polsce nie było.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/05

Jubileuszowa Gala: Bankowość to też sztuka

bank.2011.05.foto.038.a.150xOd dawien dawna banki, obok codziennej komercyjnej działalności, kultywują – nie chwaląc się tym głośno – dobre tradycje mecenatu. Od zawsze towarzyszą artystom (nierzadko przy tym mając w swych szeregach utalentowanych artystycznie pracowników), zaś artyści chętnie uświetniają swoimi występami wszelkiego rodzaju uroczystości i jubileusze bankowe, a także ważniejsze spotkania środowiska bankowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/05

Dzieje najnowsze: Subiektywna historia systemu bankowego

groszek.mieczyslaw.01.100xRzadko sie zdarza, by historia tak waznej dziedziny gospodarki, jaka jest system bankowy, była jednoczesnie własna, subiektywna historia wielotysiecznej rzeszy ludzi, którzy zwiazali swój los, swoja kariere zawodowa, ale takze swoje pasje zyciowe z bankiem. Jednak dzieje polskiej bankowosci i jego samorzadu – Zwiazku Banków Polskich – beda na długo naznaczone pietnem subiektywizmu, czyli pasji i osobistych doswiadczen.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/05

Prawo: Nie od razu Kraków zbudowano

banka.jerzy.02.100xGdy w 1991 r. powstawał Związek Banków Polskich, wszyscy – jego twórcy, bankowcy oraz klienci banków – funkcjonowali w rzeczywistości przełomu, zupełnie odmiennej od dzisiejszej. Ponieważ wszystko, co w owym czasie zaczynało się dziać na nowo, po kilkudziesięciu latach bez kapitalizmu i wolnego rynku, wymagało całkowicie nowych przepisów prawa. Było to wyzwanie zarówno dla władz III Rzeczypospolitej, jak i bankowców – rzeczywistość dawno wyprzedziła prawo. Trzeba było ją dogonić.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/05

Bezpieczeństwo: Prościej uczyć się na cudzych błędach

Historia polskiego sektora bankowego jest nierozerwalnie związana z historią polskiej transformacji ustrojowej i gospodarczej. Nie ulega kwestii, że rozwój instytucji finansowych i banków stanowił warunek sine qua non sukcesu dokonujących się procesów i jak w przypadku wielu zmian o rewolucyjnym charakterze oznaczał bolesne niekiedy koszty. Wartością dodaną owych doświadczeń było jednak to, że raz odebrane lekcje służyły i uszczelnianiu systemu, i jego dalszemu rozwojowi.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 17