Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych / CRBR

pranie pieniędzy
Cyberbezpieczeństwo | Prawo i regulacje

Ważna zmiana dla rynku sztuki w rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

12 stycznia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Rozwiązania zawarte w projekcie są adresowane do instytucji oraz organów właściwych w sprawach przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Firma

Termin na zgłoszenie danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przedłużony do 14 lipca

Do 13 lipca br. osoba fizyczna sprawująca bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką powinna zgłosić się do CRBR. Jednak resort finansów wydłuża czas przyjmowania zgłoszeń do rejestru do 14 lipca br.
Ma to związek z wydłużonym czasem akceptacji zgłoszeń oraz czasowym brakiem dostępu do strony www. rejestru –
poinformowało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/12

Raport Specjalny. Zapobieganie praniu pieniędzy: Katalog odpowiedzialnych menedżerów

Założeniem dyrektywy V AML jest zniesienie barier w komunikacji pomiędzy lokalnymi jednostkami analityki finansowej oraz zapewnienie swobodnej wymiany informacji o podmiotach korporacyjnych. Narzędziem wymiany informacji o tychże ma być tzw. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Tym samym przedsiębiorcy zostali zobligowani do zgłaszania osób fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Problem polega jednak na tym, że wielu z nich może nawet o tym nie wiedzieć. Konsekwencje niewiedzy mogą być dotkliwe – grożą im wysokie kary – nawet do miliona złotych.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1