Wsparcie budownictwa mieszkaniowego impulsem do przezwyciężenie kryzysu gospodarczego, Rada Przedsiębiorczości wzywa do działania

Wsparcie budownictwa mieszkaniowego impulsem do przezwyciężenie kryzysu gospodarczego, Rada Przedsiębiorczości wzywa do działania
Źródło: Rada Przedsiębiorczości
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Przedsiębiorczości wypracowała stanowisko w sprawie wsparcia obszaru budownictwa mieszkaniowego. W ocenie członków Rady, trudną dziś sytuację gospodarczą spowodowaną epidemią COVID-19 może przezwyciężyć systemowe wsparcie długoterminowych rozwiązań w obszarze budownictwa mieszkaniowego.
#RadaPrzedsiębiorczości: trudną sytuację gospodarczą spowodowaną epidemią #COVID-9 może przezwyciężyć systemowe wsparcie długoterminowych rozwiązań w obszarze budownictwa mieszkaniowego #budownictwo

Szczególnie teraz Polska – wzorem innych krajów – powinna wykorzystać budownictwo mieszkaniowe jako jedno z najbardziej efektywnych kół zamachowych gospodarki. Jak wskazano w stanowisku – obszar ten w sposób bezpośredni i pośredni przysparza w Polsce ponad 8,4% PKB. Istnieje wysokie ryzyko, że widoczny już spadek aktywności deweloperskiej i osłabienie w obszarze kredytowania hipotecznego wynikające z gospodarczych skutków pandemii i konieczności prowadzenia ostrożnej polityki kredytowej, mogą ograniczyć ten potencjał. Systemowe wsparcie w obszarze mieszkalnictwa w dobie epidemii może natomiast okazać się dużą szansą dla naszej gospodarki nie tylko teraz, jako impuls do przezwyciężenia kryzysu, ale także długofalowo – poprzez stworzenie trwałego filara rozwoju gospodarczego i poprawę sytuacji mieszkaniowej polskich rodzin. Potrzebne jest interwencyjne działanie ze strony państwa – i o to apeluje Rada Przedsiębiorczości – przedstawiając konieczne do zrealizowania postulaty w zakresie spójnego i kompleksowego programu mieszkaniowego. Jako jedno z potrzebnych dziś działań interwencyjnych, Rada wskazuje program gwarancji BGK dla brakującego wkładu własnego w przypadku mieszkań kupowanych na własny użytek przez kredytobiorców.

Czytaj także: Rynek kredytów mieszkaniowych w cieniu COVID-19, raport AMRON-SARFiN za II kw. 2020 r. >>>

Według Stanowiska Rady, program mieszkaniowy powinien być zbiorem spójnych rozwiązań gwarantujących:

  • Budowanie skłonności gospodarstw domowych do długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe, emerytalne i zdrowotne poprzez stworzenie efektywnego systemu długoterminowego oszczędzania w formule kas oszczędnościowo-budowlanych.
  • Sposoby zapewniające refinansowanie kredytów hipotecznych i stworzenie płynnego rynku obrotu listami zastawnymi
  • Wspieranie dążeń do własności mieszkaniowej poprzez wprowadzenie ulgi budowlanej w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
  • Usprawnienie obrotu gruntami rolnymi i gruntami pod zabudowę
  • Współfinansowanie i wspieranie lokalnych, oddolnych inicjatyw mieszkaniowych zarówno spółdzielczych jak i samorządowych
  • Zapewnienie dostępnej oferty mieszkaniowej dla osób starszych, osób niepełnosprawnych oraz rodzin wielodzietnych
  • Wsparcie rozwoju nowych technologii w budownictwie i eksploatacji mieszkań (prefabrykaty, energooszczędność, kwestia smogu i ekologicznych rozwiązań, mieszkań spełniających potrzeby określonych grup społecznych)
  • Uporządkowanie procesu planowania przestrzennego

Rada Przedsiębiorczości oczekuje potwierdzenia  ze strony wszystkich sił politycznych, że  długoterminowy rozwój budownictwa mieszkaniowego jest ważnym celem strategicznym, społecznym i gospodarczym, a jego realizacja może sprzyjać wychodzeniu z kryzysu.

Czytaj także: Będzie niższy wkład własny? Rada Przedsiębiorczości przedstawia swoje postulaty dotyczące budownictwa mieszkaniowego >>>

– W okresie pandemii nie stać nas już na eksperymenty i wybiórcze, „kadencyjne” rozwiązania. Potrzebujemy determinacji i działania, nie wolno bowiem zaprzepaścić takiej szansy na przezwyciężenie kryzysu i długofalowej budowy dobrobytu obywateli – mówi Wojciech Kostrzewa, Przewodniczący Rady Przedsiębiorczości.