Rada Przedsiębiorczości

Rada Przedsiębiorczości
Gospodarka

Prawo komunikacji elektronicznej narusza pluralizm mediów, zasady uczciwej konkurencji oraz interes konsumentów, apel Rady Przedsiębiorczości

Rada Przedsiębiorczości z głębokim niepokojem stwierdza, że pod pozorem wprowadzenia unijnej dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej rząd próbuje przeforsować rozwiązania naruszające pluralizm mediów, zasady uczciwej konkurencji oraz interes konsumentów,
co przeczy celom dyrektywy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Rada Przedsiębiorczości
Gospodarka | Komentarze ekspertów

Rada Przedsiębiorczości apeluje o uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy

Uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy jest nie tylko koniecznością. Jest polską racją stanu. Nie ma naszej zgody na to, aby w obliczu tak trudnych wyzwań ekonomicznych i geopolitycznych decyzje determinujące przyszłość naszego kraju były podejmowane wyłącznie z pobudek politycznych – dla zaspokojenia partykularnych interesów partyjnych. Nie ma również zgody na to, aby bezpowrotnie stracić szansę na uratowanie polskiej gospodarki.

CZYTAJ WIĘCEJ
Rada Przedsiębiorczości
Artykuły | Gospodarka

Apel Rady Przedsiębiorczości ws. likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz odblokowania środków z KPO

Niezwłoczne uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy jest kwestią polskiej racji stanu! Odrzucenie tej możliwości dla celów politycznych rozgrywek, w obliczu tak silnego zagrożenia geopolitycznego i ekonomicznego, byłoby tragicznym błędem, przywołującym wspomnienie okrytych największą hańbą epizodów historii Polski – czytamy w apelu Rady Przedsiębiorczości.

CZYTAJ WIĘCEJ
Rada Przedsiębiorczości
Gospodarka

Jak skutecznie odciąć zasilanie finansowe reżimu w Moskwie – list otwarty Rady Przedsiębiorczości

Zbrodnicza wojna prowadzona przez Rosję przeciwko wolnej, niepodległej Ukrainie, musi spotkać się ze zdecydowaną odpowiedzią wolnego świata. Ważnym działaniem, mającym na celu powstrzymanie agresora, jest uderzenie sankcjami ekonomicznymi w ludzi stanowiących finansowe zaplecze reżimu w Moskwie. Dlatego dobrze, że rząd przygotował projekt ustawy o krajowej liście podmiotów objętych sankcjami, także takich, których do tej pory nie było na listach unijnych – czytamy w liście otwartym Rady Przedsiębiorczości.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artur Soboń, wiceminister finansów, na spotkaniu z Radą Przedsiębiorczości
Firma

Wiceminister finansów na spotkaniu z Radą Przedsiębiorczości: będą także zmiany w podatku CIT

Na nowych propozycjach podatkowych zyskają wszyscy przedsiębiorcy, zarówno rozliczający się według skali podatkowej, będący na ryczałcie czy korzystający z podatku liniowego. W kwietniu zostaną także przedstawione zmiany w podatku CIT, chodzi np. o nowy kształt krytykowanego podatku minimalnego – powiedział Artur Soboń, wiceminister finansów, na spotkaniu z Radą Przedsiębiorczości, które odbyło się w siedzibie Konfederacji Lewiatan.

CZYTAJ WIĘCEJ
Rada Przedsiębiorczości
Gospodarka

Rada Przedsiębiorczości wzywa rząd do zaprzestania antyunijnej kampanii oraz podtrzymania dialogu z UE

Od dłuższego czasu mamy do czynienia z eskalowaniem negatywnej narracji w odniesieniu do Unii Europejskiej – zarówno przez przedstawicieli rządu, jak i media publiczne. To Unię wini się za negatywne zjawiska, z którymi boryka się nasz kraj. Nieustanna krytyka UE szkodzi Polsce i gospodarce, podkreśla w komunikacie prasowym Rada Przedsiębiorczości.

CZYTAJ WIĘCEJ
Rada Przedsiębiorczości
Gospodarka | Komentarze ekspertów

Rada Przedsiębiorczości o dynamizowaniu inflacji przez administrację

Pozwolenie na nadmierne osłabienie złotego, deprecjację kursu, działa proinflacyjnie w średnim okresie, przekładając się na ceny importowanych dobór i surowców, stymulując co prawda eksport, ale jednocześnie przyczyniając się do dalszego wzrostu cen dóbr finalnych na rynku krajowym i wtórnie prowadząc do wzrostu cen czynników produkcji w tym kluczowych kosztów pracy – czytamy w stanowisku Rady Przedsiębiorczości.

CZYTAJ WIĘCEJ
Rada Przedsiębiorczości
Firma

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się COVID-19

Po dwóch latach pandemii COVID-19, okresach dotkliwego ograniczenia działalności gospodarczej, przeznaczając miliardy złotych na ratowanie gospodarki i miejsc pracy, odnotowując zachorowania i zgony tysięcy Polaków, uzyskawszy dostęp do szczepionek, wciąż nie wypracowaliśmy w Polsce skutecznych rozwiązań przeciwdziałających rozpowszechnianiu się wirusa SAR-CoV-2, czytamy w komunikacie Rady Przedsiębiorczości. Poniżej treść całego komunikatu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo Rady Przedsiębiorczości
Firma

Rada Przedsiębiorczości apeluje o odroczenie terminu wejścia w życie Polskiego Ładu do 2023 r.

Pierwsze dni obowiązywania przepisów podatkowych Polskiego Ładu ujawniły szereg poważnych problemów związanych ze stosowaniem ich w praktyce. Okazało się, że nawet podatnicy zaliczani do beneficjentów nowych rozwiązań podatkowych, do momentu rozliczenia rocznego w 2023 r., muszą liczyć się z ponoszeniem zwiększonych obciążeń fiskalnych, a przedsiębiorcy – którzy są płatnikami podatku dochodowego – zostali nieoczekiwanie, z dnia na dzień obarczeni obowiązkiem podwójnego obliczania zaliczek oraz przebudowy dopiero co zmienionych systemów księgowo-płacowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Rada Przedsiębiorczości
Artykuły | Edukacja finansowa | Gospodarka

Rada Przedsiębiorczości apeluje o odbudowę zdrowia publicznego poprzez inwestycje w profilaktykę i wczesną diagnostykę

Pandemia COVID-19 jest potężnym wstrząsem dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i polskiego systemu opieki zdrowotnej. Pełna ocena jej skutków jeszcze przed nami, ale jednym z nich jest już narastający dług zdrowotny. Skierowanie wszystkich zasobów systemu ochrony zdrowia na walkę z pandemią spowodowało ogromny deficyt zdrowia. Zarówno druga fala zachorowań na COVID-19, jak i trzecia spowodowały, że zderzamy się z problemem chorych, u których leczenie zostało zaniechane lub odroczone, czytamy w apelu Rady Przedsiębiorczości.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
Firma | Gospodarka

Gospodarka potrzebuje ładu w stanowieniu prawa

„Właściwe i odpowiedzialne podejście do procesu stanowienia prawa ma szczególne znaczenie zwłaszcza obecnie, kiedy cała gospodarka stoi w obliczu bezprecedensowych wyzwań” – mówił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich podczas prezentacji raportu „Legislacyjny Polski Ład”, który Rada Przedsiębiorczości przygotowała we współpracy z Grant Thornton. Spotkaniu przysłuchiwał się Karol Mórawski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Premier Mateusz Morawiecki
Gospodarka

Rada Przedsiębiorczości apeluje do Premiera, aby wycofał swój wniosek z Trybunału Konstytucyjnego

Panie Premierze, w nawiązaniu do Pańskiego wniosku z 29 marca 2021 r., do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności Traktatu Unii Europejskiej z Konstytucją RP, zwracamy Panu Premierowi uwagę, że Konstytucja RP w sposób jednoznaczny reguluje zakres stosunków objętych ww. wnioskiem. Dlatego kwalifikuje się on do wycofania – czytamy w liście Rady Przedsiębiorczości do premiera Mateusza Morawieckiego.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3