Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab jest niższy o 4,4 pkt. w czerwcu ’23 m/m

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab jest niższy o 4,4 pkt. w czerwcu ’23 m/m
Fot. stock.adobe.com / Kantima
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W czerwcu Index Pengab odnotował wartość 20,8 pkt., m/m jest niższy o 4,4 pkt. Indeks prognostyczny m/m wzrósł o 0,3 pkt. do poziomu 24,1 pkt., a indeks ocen jest niższy m/m o 9,2 pkt. uzyskując wartość 17,5 pkt. - czytamy w najnowszym Monitorze Bankowym.

– W czerwcu nastąpiła poprawa prognoz sześciomiesięcznych dla rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów konsumpcyjnych oraz lokat terminowych osób indywidualnych, jednak w aktywności przedsiębiorców przewidywane są niewielkie spadki na rynku kredytów obrotowych, inwestycyjnych, a także lokat terminowych.

W przypadku prognozy sześciomiesięcznej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw odnotowano wzrost o 10 pkt. m/m i obecnie wynosi minus 3 pkt.

Tadeusz Białek, prezes ZBP.

Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych w czerwcowym pomiarze Index Pengab wynosi minus 8 pkt., a m/m wzrosła o 18 pkt.

Odnotowano również wzrost o 7 pkt. m/m w prognozie sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju, która obecnie wynosi minus 8 pkt. – podkreśla Tadeusz Białek, prezes ZBP.

– W czerwcu Index Pengab odnotował wartość 20,8 pkt, m/m jest niższy o 4,4 pkt. Indeks prognostyczny m/m wzrósł o 0,3 pkt. do poziomu 24,1 pkt., a indeks ocen jest niższy m/m o 9,2 pkt., uzyskując wartość 17,5 pkt. 

W czerwcu m/m zaobserwowano wzrost aktywności klientów na rynku kredytów mieszkaniowych oraz depozytów przedsiębiorstw.

Istotny spadek nastąpił w przypadku kredytów obrotowych przedsiębiorstw, a także lokat zarówno bieżących jak i terminowych osób indywidualnych.

Czerwcowy pomiar wskazuje także na poprawę wartości sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych – komentuje Marcin Idzik, Minds & Roses.

Marcin Idzik, Kantar.

Index Pengab wykresy, czerwiec 2023
Źródło: Monitor Bankowy

Czytaj także: Index Pengab w maju 2023 r. jest wyższy o 7,1 pkt. m/m – poprawa nastrojów  

Kredyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m jest wyższy o 6 pkt. i w czerwcu wynosi13 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 1 pkt., a r/r wzrosło o 83 pkt.

Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 12 pkt., a r/r jest wyższe o 107 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m o 13 pkt. i wynosi 56 pkt.

Depozyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 17 pkt. i wynosi obecnie 6 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 36 pkt., a r/r spadek o 2 pkt.

Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m spadło o 26 pkt., a r/r jest niższe o 22 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m wzrósł o 1 pkt. i wynosi 17 pkt.  

Kredyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m nie uległ zmianie i wynosi 4 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 2 pkt., a r/r jest wyższy o 3 pkt.

Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m spadł o 10 pkt., a r/r jest wyższy o 19 pkt. Indeks prognozy dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 1 pkt. i wynosi obecnie 20 pkt.

Depozyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m wzrósł o 3 pkt. i wynosi 9 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest wyższy o 11 pkt., a r/r wzrósł o 2 pkt.

Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m wzrósł o 5 pkt., a r/r jest niższy o 4 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 3 pkt. i wynosi obecnie 9 pkt.   

Czytaj także: Index Pengab: w kwietniu poprawa nastrojów

Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego

W czerwcu odnotowano m/m poprawę odczytów prognoz sześciomiesięcznych dla rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów konsumpcyjnych oraz lokat terminowych osób indywidualnych. W aktywności przedsiębiorców przewidywane są niewielkie spadki na rynku kredytów obrotowych, inwestycyjnych, a także lokat terminowych. 

Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej

W czerwcu odnotowano poprawę w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 3 pkt., m/m jest wyższa o 10 pkt., a r/r jest wzrosła o 67 pkt.

Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 8 pkt., m/m wzrosła o 18 pkt., a r/r jest wyższa o 79 pkt.

Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 8 pkt., m/m wzrosła o 7 pkt., a r/r jest wyższa o 56 pkt.

Oceny sytuacji gospodarczej

Połowa badanych (53 proc.) dobrze ocenia stan polskiej gospodarki na tle innych krajów europejskich. Przeciwnego zdania jest 21 proc., a jedna czwarta (26 proc.) uważa obecny stan polskiej gospodarki na tle innych krajów europejskich za podobny.

Zdecydowana większość badanych (68 proc.) ocenia, że przyczyny obecnej inflacji są spowodowane zarówno czynnikami zewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.

Połowa badanych (53 proc.) źle lub b bardzo źle ocenia obecne działania polskiego rządu w zakresie ograniczenia inflacji i jej negatywnych skutków dla gospodarki. Przeciwnego zdania jest 34 proc. badanych.

Pełna wersja Monitora Bankowego czerwiec 2023

Źródło: BANK.pl