Władze federalne USA reagują na problemy amerykańskich banków

Władze federalne USA reagują na problemy amerykańskich banków
Fot. stock.adobe.com / MichaelV
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Globalna niepewność oraz panika wśród deponentów i inwestorów wpłynęły na intensywne działania amerykańskich władz, które musiały zareagować nie tylko na upadek Silicon Valley Bank, największego bankructwa amerykańskiego banku od 2008 roku, ale także Signature Bank skoncentrowanego na rynku krypto, pisze Szymon Stellmaszyk. Doradca Zarządu Związku Banków Polskich w Zespole ds. międzynarodowych. 

Sekretarz skarbu Janet L. Yellen, przewodniczący Rady Rezerwy Federalnej (Fed) Jerome Powell i przewodniczący Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) Martin Gruenberg wydali w niedziele wieczorem czasu lokalnego wspólne oświadczenie.

Poinformowali w nim, że podejmują „zdecydowane działania w celu ochrony gospodarki USA poprzez wzmocnienie zaufania publicznego do naszego systemu bankowego„. 

Ich zdaniem ten krok zagwarantuje, że system bankowy w USA „będzie nadal spełniał swoją kluczową rolę w zakresie ochrony depozytów i zapewniania dostępu do kredytów gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w sposób promujący silny i zrównoważony wzrost gospodarczy„.

Zarządy FDIC i Fed zarekomendowały, po konsultacji z administracją prezydenta Bidena i sekretarz Yellen, oraz zatwierdziły działania umożliwiające FDIC dokończenie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Silicon Valley Bank w Santa Clara w Kalifornii w sposób w pełni chroniący wszystkich deponentów. 

Deponenci będą mieli więc dostęp do wszystkich swoich pieniędzy od poniedziałku 13 marca. Podatnicy nie poniosą więc żadnych strat związanych z restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją Silicon Valley Bank.

Czytaj także: Czy upadek Silicon Valley Bank jest groźny dla amerykańskich banków?>>>

Signature Bank, kolejna amerykańska instytucja finansowa w tarapatach

Ogłoszono również podobny wyjątek od ryzyka systemowego dla Signature Bank z Nowego Jorku, który został zamknięty przez stanowy organ. Wszyscy deponenci tej instytucji także zostali objęci ochroną, a podatnicy również nie poniosą żadnych strat z tego tytułu.

Akcjonariusze i niektórzy niezabezpieczeni dłużnicy nie będą jednak chronieni. Wyższa kadra kierownicza banków została usunięta. Wszelkie straty funduszu gwarantowania depozytów w celu wsparcia nieubezpieczonych deponentów zostaną odzyskane w drodze specjalnej oceny banków, zgodnie z wymogami prawa – poinformowali sygnatariusze komunikatu.

Wreszcie Rada Rezerwy Federalnej ogłosiła, że udostępni dodatkowe fundusze kwalifikującym się instytucjom depozytowym, aby pomóc zapewnić bankom możliwość zaspokojenia potrzeb wszystkich ich deponentów.

Amerykański system bankowy pozostaje odporny i ma solidne podstawy, w dużej mierze dzięki reformom przeprowadzonym po kryzysie finansowym, które zapewniły lepsze zabezpieczenia sektora bankowego” – piszą dalej Yellen, Powell i Gruenberg.

Reformy te w połączeniu z działaniami świadczą o zaangażowaniu właściwych władz federalnych w podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa oszczędności deponentów„, napisali. 

Co dalej?

Prezydent Joe Biden sugerował już nowe regulacje dotyczące dużych banków, ale trudno przewidzieć szansę na realizację ostrzejszych nowych zasad wobec politycznie podzielonego Kongresu. Zespół ekonomiczny Białego Domu pracował przez weekend z organami regulacyjnymi nad środkami, które objęły gwarantowanie depozytów w obu bankach, utworzenie nowego instrumentu, aby zapewnić bankom dostęp do funduszy awaryjnych i ułatwić im zaciąganie pożyczek z Rezerwy Federalnej w nagłych wypadkach.

Wszystkie te posunięcia przyniosły ulgę w Dolinie Krzemowej, ale kryzys wystawił na próbę zaufanie do amerykańskiego systemu finansowego.

Analitycy przypominają, że Republikanie przeforsowali zmiany w ustawie Dodda-Franka podnosząc próg, przy którym banki są uznawane za ryzykowne systemowo i podlegają zaostrzonemu nadzorowi z 50 mld do 250 mld dol. 

Upadły bank miał na koniec 2022 r. aktywa o wartości 209 miliardów USD, ale jeszcze trzy dni przed tym zdarzeniem lobbyści i dyrektorzy dużych banków ogłosili sukces, przekonując kluczowych republikańskich prawodawców do publicznego ostrzeżenia prezesa Fed Jerome’a ​​Powella przed zaostrzaniem przepisów.

Dla ekspertów prawdziwym problemem jest to, że takie banki jak SVB trzymają niepłynne pożyczki lub papiery wartościowe do terminu zapadalności, bez potrzeby ich ujawniania, mimo że ich wartość rynkowa jest dużo niższa niż ich wartość bilansowa. Kiedy sprzedano część z nich ujawniając stratę, wywołało to panikę. Regionalne regulacje bankowe muszą więc też być surowsze.

Reakcja rządu USA na upadek SVB była jednoznaczna. Najwyraźniej pojawiły się uzasadnione obawy związane z ucieczką depozytów i zarażeniem spowodowanym finansowaniem. FDIC powołał się tu na wyjątek dotyczący ryzyka systemowego, aby chronić wszystkie depozyty (bez akcji i obligacji) SVB i Signature Bank.

Dzięki temu fundusz gwarantowania depozytów może pokryć lukę między środkami uzyskanymi ze sprzedaży aktywów SVB i pozostałymi depozytami. Ponieważ fundusz gwarantowania depozytów może być uzupełniany z opłaty bankowej istnieje gwarancja, że podatnicy nie odczują kosztów tej operacji.

Reakcje w Wielkiej Brytanii i w Niemczech

W Londynie ministrowie rządu byli zamknięci na nocnych rozmowach, aby spróbować sprzedać brytyjskie ramię SVB i zebrać pakiet ratunkowy dla ponad 3000 brytyjskich firm technologicznych z łącznie 7 miliardami funtów zdeponowanymi w upadłym banku.

Brytyjski rząd i Bank Anglii ogłosiły w poniedziałek nad ranem, że SBB UK został sprzedany bankowi HSBC. Ten potwierdził, że przejął brytyjską spółkę zależną SVB za 1 funta, ratując kluczowego pożyczkodawcę dla start-upów technologicznych w Zjednoczonym Królestwie.

W swoim oświadczeniu resort skarbu zapowiedział, że klienci Silicon Valley Bank UK będą mogli korzystać ze swoich depozytów i usług bankowych. Bank of England potwierdził, że żadne inne brytyjskie banki nie są bezpośrednio dotknięte tymi działaniami, ani restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją amerykańskiego banku.

Brytyjski system bankowy pozostaje zaś bezpieczny, zdrowy i dobrze skapitalizowany.

Również niemiecki regulator finansowy BaFin poinformował w poniedziałek, że wprowadza moratorium na niemiecki oddział Silicon Valley Bank w związku z jego upadkiem i zaznaczył, że oddział ten nie ma znaczenia systemowego.

Bank otworzył mały oddział w 2018 r. po uzyskaniu licencji na udzielanie pożyczek. BaFin uważa, że sytuacja nie stanowi zagrożenia dla stabilności finansowej.

Oddział SVB we Frankfurcie miał na koniec 2022 r. aktywa w wysokości 789 mln euro. Bundesbank zwołał z kolei swój zespół kryzysowy, aby ocenić możliwe skutki upadku amerykańskiego pożyczkodawcy SVB na lokalnym rynku.

W Europie nie przewidziano żadnych innych działań nadzwyczajnych. Reuters szacuje, że około 16 firm z branży technologii i nauk przyrodniczych na kontynencie ujawniło ok. 190 milionów dolarów ekspozycji na SVB w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Szymon Stellmaszyk. Doradca Zarządu Związku Banków Polskich w Zespole ds. międzynarodowych.  Prawnik i absolwent międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i KU Leuven. W ZBP od 2006 roku. Na przestrzeni lat członek Komitetów Europejskiej Federacji Bankowej ds. międzynarodowych, zwalczania przestępstw finansowych, komunikacji i edukacji finansowej. 
Źródło: BANK.pl