Wiceminister finansów na Forum Bankowym: wojna w Ukrainie zwiększa ryzyko, ale nadal możliwy w 2022 r. deficyt sektora general government poniżej 3 proc.

Wiceminister finansów na Forum Bankowym: wojna w Ukrainie zwiększa ryzyko, ale nadal możliwy w 2022 r. deficyt sektora general government poniżej 3 proc.
Wiceminister finansów Sebastian Skuza. Źródło: gov.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Tocząca się wojna na Ukrainie jest ryzykiem negatywnym dla zakładanej prognozy zejścia deficytu sektora rządowego i samorządowego (general government) poniżej 3% PKB w 2022 r., ale dochody z tytułu wyższej inflacji i wpłaty wyższego zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP) mogą zbilansować to ryzyko, uważa wiceminister finansów Sebastian Skuza.

„Prognoza general government na rok 2022 zakłada zejście poniżej 3% PKB, niemniej jednak pojawiają się ryzyka w sensie pozytywnym i negatywnym; czyli zwiększone dochody mi.in. z tytułu wyższej inflacji, ale i np. dużo wyższej planowanej wpłaty zysku Narodowego Banku Polskiego, o czym wspominał już pan prezes prof. Glapiński, że zysk będzie wyższy niż zostało to przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 r.

Niemniej jednak są również ryzyka o charakterze tzw. ujemnym – tj. wojna na Ukrainie, kwestie wdrażania tarcz antyinflacyjnych. Niemniej jednak myślę, że sytuacja będzie sprzyjać zbilansowaniu się tego co było zakładane w pierwotnej ustawie budżetowej” – powiedział Skuza podczas Forum Bankowego.

Deficyt sektora rządowego i samorządowego (general government) w ub. roku wyniesie około 3% PKB lub niewiele poniżej tego poziomu głównie z uwagi na silną dynamikę dochodów sektora oraz spadek wydatków związanych z instrumentami wsparcia w związku z pandemią, uważa Sebastian Skuza.

Więcej najnowszych wiadomości na temat wojny w Ukrainie >>>

„Przechodząc do sytuacji finansów publicznych w 2021 r. wskażę, że ona była dużo lepsza oczekiwań. Według wstępnych informacji uwzględniających budżet państwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz takie największe fundusze budżetowe i pozabudżetowe, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtował się na poziomie ok. 3% PKB, być może nawet będzie to – nie chcę tutaj być zbytnim optymistą – ale być może realistycznie może być niewiele poniżej 3% – podkreślił wiceminister.

AML

Sebastian Skuza przypomniał, że 11 maja 2021 roku Rada Ministrów przyjęła strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W jego opinii w jej efekcie zwiększy się bezpieczeństwo państwa, także w wymiarze gospodarczym.

Powiedział, że wspólnie z bankami są prowadzone prace nad mechanizmami usprawniającymi system, którego zadaniem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Krajowa ocena ryzyka

Obecnie Generalny Inspektor Informacji Finansowej pracuje nad krajową oceną ryzyka.

Powstała Grupa Robocza przy Komitecie Bezpieczeństwa Finansowego, wspomniał wiceminister Sebastian Skuza.

Komitet ten pełni funkcję opiniodawczą i doradczą w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Przypomniał, że wnioski misji ewaluacyjnej Komitetu MONEYVAL (Komitet Ekspertów ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu) dotyczące sektora bankowego w Polsce są zadowalające.

Jak zauważył sektor finansowy dobrze identyfikuje swoje ryzyka jak również podejmuje odpowiednie kroki mitygujące te ryzyka.

W chwili obecnej Generalny Inspektor Informacji Finansowej pracuje nad domowa projektami ustaw o systemie informacji finansowej. Pierwszy dotyczy utworzenia systemu gromadzenia informacji m.in o otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych i o umowach o udostępnieniu skrytek bankowych.

Drugi projekt dotyczy zmian przepisów unijnych w celu bardziej efektywnego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jak rozwinąć rynek mieszkań na wynajem?

Nawiązując do tej części wystąpienie Sebastiana Skuzy głos zabrał Tadeusz Białek, wiceprezes ZBP. Poinformował on Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o stanie prac środowiska bankowego nad Sektorowym Centrum AML, rejestrem beneficjentów rzeczywistych, a także o zakończonej pracy nad rekomendacjami dotyczącymi zarządzania procesami ciągłości  działania banków w okresie kryzysu wojennego.

Prezes ZBP, Krzysztof Pietraszkiewicz zaapelował o stworzenie rozwiązań pobudzających niską do tej pory stopę inwestycji prywatnych. Zwrócił też uwagę na konieczność rozwiązania palącego problemu jakim jest brak mieszkań dla setek tysięcy uchodźców z Ukrainy, którzy być może zechcą zostać w Polsce na dłużej. Zasugerował wprowadzenie ulg podatkowych, które mogły by pobudzić budowę mieszkań na wynajem.

Wiceminister Sebastian Skuza zadeklarował, że jeżeli sektor bankowy przedstawi jakieś rozwiązania, które służyłby rozwojowi rynku mieszkań na wynajem pod kątem uchodźców z Ukrainy to resort je rozważy.

Źródło: ISBnews, aleBank.pl