Webinarium nt. nowej ustawy deweloperskiej ‒ jak praktycznie zminimalizować ryzyka? 29 marca 2022 roku

Webinarium nt. nowej ustawy deweloperskiej ‒ jak praktycznie zminimalizować ryzyka? 29 marca 2022 roku
Źródło: DEWAY
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Firma szkoleniowa DEWAY organizuje cykl szkoleń związanych z nową ustawą deweloperską; nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Kolejne zaplanowane jest na 29 marca 2022 r. Patronem medialnym jest aleBank.pl.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

20 kwietnia 2021 roku Sejm przyjął ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, tzw. nową ustawę deweloperską.

Podczas webinarium eksperci omówią aspekty prawne i praktyczne relacje między deweloper ‒ pośrednik ‒ konsument, przedstawią instytucję DFG oraz przeanalizują typy i wymogi dotyczące treści umów do których stosować należy nowe przepisy.

Uczestnicząc w wydarzeniu:

– będzie można otrzymać dużą dawkę wiedzy, praktycznych wskazówek, rozwiązań i inspiracji;

– dowiedzieć się, jak zapisy ustawy przełożą się w praktyce na relacje z klientem oraz jak należy się przygotować, aby ograniczyć ryzyko odpowiedzialności;

– poznać aktualne regulacje prawne przy konstruowaniu umów, w związku ze zmianą przepisów;

– dowiedzieć się także jak uniknąć ryzyk związanych z rozwiązaniami operacyjnymi;

– skonfrontować swoje myślenie o nowych obowiązkach deweloperów;

– zdobyć wiedzę potrzebną w przygotowaniach do wdrożenia nowych rozwiązań.

Program webinarium: Nowa ustawa deweloperska ‒ jak praktycznie zminimalizować ryzyka?

1. Przegląd najważniejszych zmian wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

2. Początek obowiązywania nowych przepisów i zagadnienia intertemporalne.

3. Mieszkaniowy rachunek powierniczy.

4. Kontrola banku prowadzącego otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

5. Rozszerzony zakres przedmiotowy nowej ustawy deweloperskiej – umowy przedwstępne, umowy sprzedaży nieruchomości, umowy rezerwacyjne.

6. Elementy treści umowy deweloperskiej.

7. Rekompensata pieniężna dla nabywcy.

8. Odbiór lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

9. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.

Prelegenci: mec. Bartłomiej Gliniecki

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, prawnik z ponad 15-letnim praktycznym doświadczeniem.

Od kilkunastu lat zajmuje się umowami deweloperskimi zarówno w praktyce, jak i od strony teoretycznej – prowadząc badania naukowe. Autor lub współautor ponad 20 publikacji prawniczych, w tym 4 książkowych poświęconych umowom deweloperskim.

Opracował cieszący się największą popularnością w SIP Legalis komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Jako wykładowca prezentuje zagadnienia problemowe umów w działalności deweloperskiej podczas szkoleń biznesowych i zawodowych m.in. dla notariuszy, radców prawnych, adwokatów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych.

Webinarium skierowane jest przede wszystkim do:

– przedstawicieli firm deweloperskich i budowlanych;

– pośredników nieruchomości w obrocie budowlanym;

– pracowników banków;

– wszystkich osób z podmiotów współpracujących z branżą nieruchomości.

Więcej informacji:
https://deway.pl/nowa-ustawa-deweloperska—jak-praktycznie-zminimalizowac-ryzyka-

tel.: +48 22 633 03 28

Źródło: DEWAY