Walne zgromadzenie GPW powołało Tomasza Bardziłowskiego na prezesa spółki

Walne zgromadzenie GPW powołało Tomasza Bardziłowskiego na prezesa spółki
Tomasz Bardziłowski. Źródło: PAP Biznes
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Walne zgromadzenie GPW powołało Tomasza Bardziłowskiego na stanowisko prezesa GPW - poinformował przewodniczący obrad. Jednocześnie z funkcji dotychczasowego prezesa akcjonariusze odwołali Marka Dietla. Tomasz Bardziłowski obejmie funkcję prezesa GPW z momentem wyrażenia zgody na zmiany w zarządzie przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Poniedziałkowe (5.02.2024) walne zgromadzenie GPW odwołało ze stanowiska dotychczasowego prezesa Marka Dietla.

Odwołanie wejdzie w życie z momentem doręczenia zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany w zarządzie GPW.

Wykształcenie i przebieg kariery Tomasza Bardziłowskiego

Tomasz Bardziłowski ukończył studia licencjackie na wydziale Finansów i Bankowości SGH, zdobył tytuł magistra finansów międzynarodowych na University of Amsterdam. Ukończył studia doktoranckie na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Advanced Management Program na IESE Business School oraz Program for Leadership Development na Harvard Business School.

Studiował również na Staffordshire University Business School w Wielkiej Brytanii oraz na Wirtschaftsuniversität w Wiedniu.

Pracę zawodową rozpoczął w 1997 r. w domu maklerskim ABN AMRO w Warszawie, w latach 1998-2003 pracował w Credit Suisse First Boston jako analityk ds. rynku polskiego. W latach 2003-2005 szef departamentu sprzedaży instytucjonalnej DM BZ WBK (obecnie Santander), w latach 2005-2006 Prezes Zarządu CAIB Securities.

W latach 2006-2010 piastował stanowiska Head of Emerging Europe Equity Research oraz Head of CEE Equities w UniCredit CAIB. W latach 2010-2012 był Dyrektorem Zarządzającym i szefem polskiego oddziału Credit Suisse Securities.

W latach 2012-2018 Członek Zarządu i szef Departamentu Rynku Publicznego Vestor Dom Maklerski (wcześniej DI Investors). Od lutego2019 r. Dyrektor Zarządzający w Departamencie Rynków Kapitałowych i Doradca Zarządu IPOPEMA Securities.

W latach 2014-2016 ekspert ds. rynków kapitałowych w Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Wielokrotnie nagradzany jako najlepszy analityk ds. rynku CEE, m.in. w rankingu Institutional Investors. W roku 2005 uznany w plebiscycie gazety Parkiet „Analitykiem Roku”, w roku 2006, w tym samym plebiscycie uznany za najlepszego stratega giełdowego.

Makler giełdowy (nr licencji 2110), posiadacz tytuły Chartered Financial Analyst (CFA), który uzyskał w 2000 roku.

Czytaj także: Marek Dietl, prezes GPW podsumowuje rok giełdy w Warszawie

Walne zgromadzenie GPW wybrało sześciu nowych członków Rady Giełdy

Jerzy Kalinowski, Piotr Prażmo, Iwona Sroka, Katarzyna Szwarc i Paweł Homiński zostali wybrani na wniosek Skarbu Państwa do Rady Giełdy – poinformował przewodniczący walnego zgromadzenia GPW.

Do Rady wybrano również Małgorzatę Rusewicz jako przedstawiciela akcjonariuszy mniejszościowych.

Z Rady Giełdy zostali odwołani dotychczasowi jego członkowie: Dominik Kaczmarski, Izabela Flakiewicz, Janusz Krawczyk, Adam Szyszko oraz Ewa Sudol.

Ze składu Rady nie odwołano natomiast Michała Bałabanowa.

Zgodnie ze statutem GPW Rada Giełdy może liczyć od pięciu do siedmiu członków.

Jerzy Kalinowski obecnie pełni rolę senior adviser w Priscus Finance, francuskiej firmie doradzającej przy transakcjach M&A. Wcześniej pełnił m.in. kierownicze role w ramach Grupy Optimus.

Piotr Prażmo od stycznia jest wiceprezesem zarządu Erste Securities Polska, a wcześniej był m.in. niezależnym członkiem rady nadzorczej GPW.

Iwona Sroka jest członkiem zarządu spółki Murapol. W latach 2009-2017 była prezesem zarządu KDPW i izby rozliczeniowej KDPW_CCP.

Katarzyna Szwarc jest radcą prawnym, pełni obecnie funkcję przewodniczącej rady nadzorczej Rockbridge TFI, wiceprzewodniczącej rady nadzorczej CD Projekt i przewodniczącej rady nadzorczej Newag.

Paweł Homiński związany jest z rynkiem kapitałowym od blisko 30 lat. W latach 2021–2022 pełnił funkcję prezesa zarządu Noble Funds TFI.

Małgorzata Rusewicz została zgłoszona do przez Allianz Polska OFE jako przedstawiciel akcjonariuszy mniejszościowych. Jest prezesem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Kandydaci do Rady Giełdy bez akceptacji

Walne zgromadzenie GPW nie wybrało do Rady Giełdy Artura Rzepki, Piotra Rybickiego oraz Mariusza Patrowicza.

Piotr Rybicki to biegły rewident, członek rad nadzorczych i komitetów audytów.

Artur Rzepka został zgłoszony przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Mariusz Patrowicz zarządza spółkami giełdowymi m.in. Atlantis SE,FON SE, IFSA SE.

Czytaj także: Fundacja GPW ogłosiła listę laureatów 10. konkursu na prace dyplomowe dotyczące rynku kapitałowego

Źródło: PAP BIZNES