Wakacje kredytowe 2024 – propozycja rządu

Wakacje kredytowe 2024 – propozycja rządu
Wakacje Kredytowe | Źródło: AdobeStock
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
MF chce, aby projekt Wakacje Kredytowe 2024 wszedł w życie od 1 marca przyszłego roku - podał resort finansów w piśmie do opiniodawców projektu.

Projekt „Wakacje Kredytowe 2024” trafił do konsultacji, o czym informuje resort finansów na swojej stronie internetowej:

„(…) Wyznaczony, skrócony termin do zajęcia stanowiska wynika z potrzeby wejścia w życie przepisów projektowanej ustawy od dnia 1 marca 2024 r., aby możliwe było skorzystanie z tzw. wakacji kredytowych w pierwszym kwartale 2024 r.” – napisano.

Z wakacji kredytowych 2024 będzie można skorzystać w marcu przyszłego roku., a także po jednym miesiącu w każdym z trzech kolejnych kwartałów – wynika z opublikowanego w środę projektu noweli o wsparciu kredytobiorców autorstwa resortu finansów. Maksymalne wsparcie ma wzrosnąć z 2 tys. zł do 2,5 tys. zł.

Czytaj także: Projekt wakacji kredytowych na 2024 rok trafił do konsultacji>>>

W środę (27.12.2023) na stronach RCL opublikowano projekt noweli ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Autorem projektu jest Ministerstwo Finansów.

Wakacje kredytowe 2024 przez cztery miesiące roku

„Proponuje się zmianę polegającą na przedłużeniu obowiązywania mechanizmu wakacji kredytowych na rok 2024.

Jednak w związku z koniecznością procedowania procesu legislacyjnego projektu proponuje się, aby zawieszenie to przysługiwało w wymiarze jednego miesiąca od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r., zaś w przypadku kolejnych kwartałów – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale” – wyjaśniono w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) projektu.

Czytaj także: Prawie połowa beneficjentów wykorzystała wakacje kredytowe na nadpłatę posiadanych zobowiązań

Zmniejszenie wielkości wskaźnika RdD w wakacjach kredytowych 2024

Jak wskazano, nowela ma też zwiększyć wykorzystanie środków zgromadzonych w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

„Dlatego też w projekcie proponuje się zmniejszenie jednej z przesłanek do uzyskania wsparcia, wielkości wskaźnika RdD (Rata do Dochodu). Wskaźnik ten oznacza stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy.

W celu liberalizacji tej przesłanki proponuje się ustalenie parametru na poziomie 40 proc., w miejsce obecnych 50 proc. Tym samym, jeżeli stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego stanowił będzie 40 proc. dochodu jego gospodarstwa domowego, będzie on mógł wnioskować o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia” – dodano.

Wyższa kwota dochodów uprawniająca do wsparcia

Nowe przepisy mają również zwiększyć kwotę dochodu, która uprawnia do uzyskania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

„Zgodnie z propozycją zmian, możliwe będzie skorzystanie ze wsparcia, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie będzie przekraczał trzykrotności kryteriów określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – w obecnych przepisach jest mowa o dwukrotności tej kwoty” – poinformowano.

Wakacje kredytowe
Wakacje Kredytowe | Źródło: AdobeStock

Dłuższy okres spłat wakacji kredytowych 2024

Nowela wydłuży też okres, przez jaki wsparcie będzie mogło być udzielane – z obecnych 36 do 40 miesięcy, a także zwiększy wartość maksymalnego wsparcia z dotychczasowego poziomu 2 tys. do 2,5 tys. złotych.

Wydłużony będzie również okres spłat wsparcia lub pożyczki z obecnych 144 rat do 200 rat.

„Proponuje się także, aby umorzenie pozostałych 64 rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia następowało po dokonaniu, bez opóźnienia, spłaty 134 rat.

Obecne przepisy pozwalają na umorzenie 44 rat, po dokonaniu spłaty 100 rat.

Dzięki temu kwota umorzenia będzie mogła wynieść 33 tys. zł (66 rat), w miejsce obecnych 22 tys. zł” – wyjaśniono w OSR.

„Jednocześnie proponuje się, aby kryterium, zgodnie z którym zawieszenie spłaty kredytu będzie przysługiwało konsumentowi, jeżeli średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD (Rata do Dochodu) w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej), za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku będzie przekraczać 35 proc.” – dodano.

Czytaj także: Prezes ZBP o możliwościach finansowania gospodarki przez sektor bankowy

Prognozowany maksymalny koszt wakacji kredytowych 2024: 3,6 mld zł

Resort finansów wskazał, że zgodnie z szacunkami przygotowanymi w oparciu o dane UKNF maksymalny roczny koszt wakacji kredytowych, przy założeniu, że skorzysta z nich 100 proc. uprawnionych, to 3,6 mld złotych.

„Jednocześnie przy założeniu, że z wakacji kredytowych skorzysta analogiczny odsetek uprawnionych jak z poprzednich wakacji kredytowych szacuje się koszt na poziomie 2,5 mld zł” – poinformowano.

Zaznaczono, że na 30 września 2023 roku łączny koszt wakacji kredytowych dla banków wynosił 12,8 mld złotych.

Według autorów projektu zaproponowane rozwiązania będą mogły objąć ok. 420 tys. umów kredytowych. Podano, że w okresie styczeń–listopad br. średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego to prawie 400 tys. zł. W 2022 r. było to 350 tys. zł, w 2021 r. – 335 tys. zł, a w 2020 r. – 299 tys. zł.

„Kredyty mieszkaniowe udzielane są przeważnie na 30 lat. Średnia wartość kredytu znajdującego się w bilansach banków to ok. 200 tys. zł, połowa tych kredytów zostanie spłaconych (mediana) wg harmonogramu za 17 lat” – wskazano.

Jak wskazano w uzasadnieniu, projekt ustawy nie wymaga przedstawiania organom i instytucjom Unii Europejskiej w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Czytaj także: Przewodniczący KNF o ostatnich wyrokach TSUE, o wakacjach kredytowych i o ustawowym rozwiązaniu problemu kredytów walutowych

Źródło: PAP BIZNES