W Grecji świadczenia społeczne tylko na kartach przedpłaconych?

W Grecji świadczenia społeczne tylko na kartach przedpłaconych?
Fot. stock.adobe.com / eyegelb
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Po ostatnich wyborach w Grecji doszło do zmian w zakresie kompetencji niektórych ministerstw. Minister Sofia Zaharaki, przedstawiając priorytety nowego Ministerstwa Spójności Społecznej i Rodziny, zapowiedziała, że beneficjenci świadczeń socjalnych będą wydawać swoje zasiłki za pomocą kart przedpłaconych.

Realizacja pomysłu będzie uruchomiona od ostatniego kwartału 2023 roku.

Poza wprowadzeniem przepłaconych kart świadczeń, czyli wypłaty regularnych zasiłków DYPA (Publicznej Służby Zatrudnienia) i OPEKA (Organizacji Świadczeń Socjalnych i Solidarności Społecznej), resort zapowiada stosowanie zachęt do korzystania z karty.

Dzięki kartom przedpłaconym beneficjenci będą mogli dokonywać zakupów towarów i usług zarówno w POS, jak i online, a także wypłacać gotówkę z bankomatów do określonego limitu. 

Przewiduje się, że co najmniej 50 proc. świadczenia socjalnego będzie realizowana za pośrednictwem kart przedpłaconych.

Istnieje limit w wysokości 500 euro na zakupy dokonywane za gotówkę, ale dalszemu ograniczeniu mogą zapobiec władze europejskie.

Ograniczenie gotówki to większe wpływy podatkowe?

Ograniczenie korzystania z gotówki jest jednym z głównych celów greckiej administracji zmierzającej do ograniczenia uchylania się mieszkańców kraju od płacenia podatków. Ich transakcje gotówkowe oznaczają bowiem często brak wpływów do budżetu.

DYPA i OPEKA obejmują szereg świadczeń, głównie: gwarantowany dochód minimalny, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek na dziecko, zasiłek porodowy, rentę inwalidzką, dodatek na opiekę zastępczą, dodatek mieszkaniowy, wkład państwa w kredyty mieszkaniowe (ochrona pierwszego miejsca zamieszkania), czy dodatek dla ekspatriantów.

Zmiany zapowiedziane przez nowy resort mają również na celu racjonalizację i zwiększenie przejrzystości korzystania z ulg. Przewiduje się np. przeprowadzanie kontroli poprzez interwencje cyfrowe w zakresie przyznawania zasiłków socjalnych nierezydentom w kraju.

Przede wszystkim zapowiadane jest jednak unowocześnienie systemu przyznawania świadczeń socjalnych, z utworzeniem jednego portalu dla wszystkich świadczeń socjalnych przypadających na beneficjenta, z automatyczną weryfikacją kryteriów i ich harmonizacją.

Uproszczone procedury

Jednocześnie proces składania wniosków i dokumentów zostanie uproszczony.

Według minister Zaharaki zwiększy to przejrzystość i sprawiedliwość przyznawania świadczeń, z korzyścią dla tych, którzy są w rzeczywistej potrzebie.

Unijny Fundusz Odbudowy i Zwiększania Odporności zapewnił 10 mln euro na sfinansowanie realizacji tego pomysłu.

Grecki rząd zapowiedział niedawno, że minimalny gwarantowany dochód wzrośnie o 8 proc. od 1 kwietnia 2024 r. i wyniesie 216 euro z 200 euro. Jego wysokość będzie wzrastać w zależności od składu gospodarstwa domowego. 

Minimalny dochód gwarantowany to program opieki społecznej dla ok. 250 000 zagrożonych gospodarstw domowych. Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosi on obecnie 200 euro miesięcznie. 

Za każdego dodatkowego dorosłego członka gospodarstwa zwiększa się o 100 euro miesięcznie, a za każdego małoletniego o 50 euro.

Praktyka ze stosowaniem kart przedpłaconych stosowana jest już w Grecji także na poziomie lokalnym.

Np. Pireus w pierwszym półroczu rozdawał miesięcznie 500 kart przedpłaconych na podstawowe artykuły pierwszej potrzeby dla swoich mieszańców, zgodnie z surowymi kryteriami społeczno-ekonomicznymi.

Program Innowacje Społeczne wykorzystał fundusze europejskie na rzecz najbardziej wrażliwych gospodarstw domowych.

Szymon Stellmaszyk
Szymon Stellmaszyk. doradca zarządu Związku Banków Polskich w Zespole ds. międzynarodowych.  Prawnik i absolwent międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i KU Leuven. W ZBP od 2006 roku. Na przestrzeni lat członek Komitetów Europejskiej Federacji Bankowej ds. międzynarodowych, zwalczania przestępstw finansowych, komunikacji i edukacji finansowej. 
Źródło: BANK.pl