UOKiK: wzrost cen paliw w Polsce ma fundamenty rynkowe; nie wynika z niedozwolonych praktyk przedsiębiorców

UOKiK: wzrost cen paliw w Polsce ma fundamenty rynkowe; nie wynika z niedozwolonych praktyk przedsiębiorców
Fot. stock.adobe.com/Luma
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wzrost cen paliw w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, ma fundamenty rynkowe i brak jest podstaw do stwierdzenia, iż może on wynikać z niedozwolonych praktyk przedsiębiorców, ocenił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Inwazja Rosji na Ukrainę i sankcje nałożone na agresora przez państwa europejskie wpłynęły na notowania surowców i spowodowały perturbacje na rynku. Obecna, wyjątkowa sytuacja, wpływa bezpośrednio na rynki energetyczne i powoduje, że ceny surowców energetycznych znacząco wzrosły. UOKiK podjął działania aby wyjaśnić, jakie są przyczyny tak dużego wzrostu cen – czy oprócz uwarunkowań rynkowych mogły mieć na to wpływ również potencjalne zachowania antykonkurencyjne, wskazał Urząd.

Z czego dokładnie wynika wzrost cen paliw?

Z analiz UOKiK wynika, że wzrost cen paliw, który miał miejsce w ostatnich miesiącach w Polsce, wynika z obiektywnych czynników rynkowych. Najważniejsze z nich to:

– spadek mocy przerobowych rafinerii działających w Europie. Jest on spowodowany m.in. zamknięciem części z nich w ostatnich latach z powodu ograniczonych perspektyw branży (przewidywany spadek zużycia benzyny związany z przejściem na samochody elektryczne) oraz problemów krótkoterminowych (znaczny spadek popytu na paliwa w pierwszym okresie pandemii);

– wzrost cen ropy naftowej oraz kursu dolara amerykańskiego (w relacji do PLN), w którym jest ona wyceniana;

– znaczne ograniczenie eksportu paliw przez Chiny w 2022 r.;

– sankcje nałożone na Rosję, która jest znaczącym eksporterem zarówno ropy naftowej, jak i gotowych paliw, w tym benzyn, wymieniono.

Podobna sytuacja w innych państwach europejskich

Jak wykazała analiza UOKiK, z problemem wysokich cen paliw spowodowanych sytuacją globalną i czynnikami rynkowymi zmaga się nie tylko Polska, ale także inne państwa europejskie. Dotyczy to nie tylko cen ropy, ale także produktów ropopochodnych, czyli benzyny i oleju napędowego.

Czytaj także: Rząd przyjął projekt noweli o biopaliwach; ograniczy dalszy wzrostu cen paliw?

„Nasza analiza wykazała, że ceny paliw w Polsce są ściśle powiązane z europejskim rynkiem i sytuacją makroekonomiczną. Będziemy kontynuować obserwację rynku i gruntownie przeanalizujemy każdy sygnał wskazujący na możliwość występowania praktyk ograniczających konkurencję na tym rynku. Jako urząd antymonopolowy nie mamy jednak bezpośredniego wpływu na poziom cen stosowanych przez przedsiębiorców” – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Źródło: ISBnews