Uniwersalne BS API, jednolita oferta 193 banków spółdzielczych

Uniwersalne BS API, jednolita oferta 193 banków spółdzielczych
Fot. stock.adobe.com/Egor
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
To kamień milowy w strategii "Mobilnego przyspieszenia". Rozwój platformy BS API - zapoczątkowany w maju 2019 roku listem intencyjnym podpisanym w trakcie Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej - stał się prawdziwym kołem zamachowym rewolucji informatycznej w bankach spółdzielczych SGB ‒czytamy w komunikacie SGB-Banku.

W # BSAPI działa tzw. superzgoda, czyli możliwość korzystania z wszystkich funkcji interfejsu (przelewy, transakcje, karty) przy pomocy jednorazowego potwierdzenia, aż do odwołania dyspozycji #BankiSpółdzielcze #eBankowość #ZrzeszenieSGB @SGBBank

W ostatnich miesiącach staliśmy się świadkami pierwszego w Polsce, i prawdopodobnie także pierwszego w Europie, wykorzystania w tak wielkiej skali możliwości, które daje PSD2 i Polish API.

W sektorze bankowym nikt dotychczas nie przeprowadził równie skomplikowanej operacji informatycznej. Minął zaledwie rok od podpisania listu, a granica zaawansowania technologicznego pomiędzy bankowością komercyjną i spółdzielczą niemal się zatarła.

Z jednolitej platformy informatycznej korzysta już praktycznie cała grupa 193 banków należących do Zrzeszenia SGB. Zintegrowano sześć zróżnicowanych systemów, które blokowały rozwój całej Grupy. Teraz – po raz pierwszy w historii banków spółdzielczych – mogą one udostępniać swoim klientom jednolitą ofertę, wspólne produkty i usługi.

To diametralnie zmienia obraz polskiej bankowości spółdzielczej. Każdy z banków spółdzielczych zyskał dostęp do pełnej wiedzy o klientach. Każdy ma takie same możliwości udostępniania swoich usług w różnych kanałach relacji z klientami.

Zaczęło się przed rokiem…

SGB-Bank SA oraz Bank BPS SA, dwa zrzeszenia polskich banków spółdzielczych, wraz z firmami informatycznymi obsługującymi sektor bankowości spółdzielczej oraz izbami gospodarczymi podpisały wówczas list intencyjny dotyczący wzajemnej współpracy. Wydawało się, że po latach niekończących się dyskusji, banki spółdzielcze znalazły wreszcie pomysł na rozwój IT. W poczuciu niepewności wielu komentatorów zadawało jednak pytanie – czy tym razem się uda?

Pierwsze zapowiedzi brzmiały jednoznacznie: dzięki wykorzystaniu BS API banki spółdzielcze do końca 2019 roku dostarczą swoim klientom komplet płatności mobilnych. I to się stało! List intencyjny przestał być zbiorem ustaleń, a stał się zapisem konkretnych efektów, które sektor bankowości spółdzielczej osiąga dzięki systematycznej współpracy w obszarze IT.

BLIK, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay i na koniec Fitbit Pay – tak brzmią nazwy płatności mobilnych, które wprowadziły banki spółdzielcze do elity polskiej bankowości.

Czytaj także: BS API przyspiesza rozwiązania mobilne w bankach spółdzielczych

– Stworzenie BS API i uruchomienie pierwszego modułu tej platformy z aplikacjami do płatności mobilnych – komentuje Mirosław Skiba, prezes Zarządu SGB-Banku SA – to była naprawdę wielka rzecz dla polskiej bankowości spółdzielczej.

Po pierwsze, przełamaliśmy wieloletni marazm w rozwoju IT. Po drugie, daliśmy podwaliny do ogromnych zmian systemowych, których kolejnym etapem będzie aplikacja mobilna SGB Mobile – jedna z najnowocześniejszych aplikacji bankowych w naszym kraju, wyposażona w unikatowe rozwiązania technologiczne i funkcjonalności.

Co najważniejsze – jako pierwsi odczują tę nową jakość sami klienci banków spółdzielczych.

Uniwersalne usługi, uniwersalne banki

Uniwersalne BS API to uniwersalne banki spółdzielcze. Z ofertą dostosowaną do potrzeb klienta. Małe, a przez to mogące reagować dynamicznie na wszelkie zmiany rynkowe i oczekiwania swoich partnerów oraz państwowego regulatora. Dzięki wspólnej platformie staną się wreszcie spójnym organizmem, wspierającym się w ramach wewnętrznej struktury, ograniczającym koszty i dającym nową jakość obsługi klientów. 

Po 12 miesiącach od podpisania porozumienia, można dziś powiedzieć, że wszystkie zgłaszane wówczas zapowiedzi znalazły swój konkretny wyraz. W lipcu klienci otrzymają testowaną właśnie aplikację SGB Mobile, ale z perspektywy samych bankowców równie mocno liczy się inny, mniej spektakularny efekt współpracy.

– BS API to platforma uniwersalna, która posłuży obu zrzeszeniom banków spółdzielczych – ocenia Błażej Mika, wiceprezes SGB-Banku SA. – Stworzyliśmy mocno rozbudowaną wersję Polish API, pozwalając na integrację aż sześciu systemów wykorzystywanych w prawie 200 bankach spółdzielczych Zrzeszenia SGB.

Elastyczność tej platformy pozwala jednak na integrację wszystkich banków obu zrzeszeń, co oznacza, że otrzymaliśmy system, który może być wykorzystywany przez wszystkie banki spółdzielcze w Polsce. Łącznie zatem ponad pięćset banków może wpiąć się do systemu, zasilać go własnymi danymi i pozyskiwać z niego spójne informacje.

Czytaj także: Na technologii nie można oszczędzać, Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

BS API to ułatwienia dla klienta

BS API ułatwi zaciąganie kredytów online, przyśpieszy obieg informacji i dokumentów, skróci procedury, uprości i uszczelni weryfikację danych. Platforma udostępni możliwość założenia konta bankowego zarówno z poziomu aplikacji mobilnej, jak i w kanałach www.

Ułatwi też kontrolę nad procesem zarządzania finansami i zwiększy bezpieczeństwo klientów bankowości internetowej, dając im dostęp do Profilu Zaufanego i usługę mojeID – bezpieczne narzędzie potwierdzania tożsamości online oparte na BS API.

Wdrożone już w kilkunastu bankach Spółdzielczej Grupy Bankowej SGB ID pozwala na integrację usługi Moje ID z Profilem Zaufanym i Węzłem Krajowym, co daje konsumentom możliwość potwierdzania tożsamości np. przy staraniu się o paszport, dowód osobisty czy dostęp do pakietów wyborczych.

W konkurencyjnych bankach, w formule Polish API i PSD2, klienci muszą każdorazowo ponawiać swoją zgodę na nowe funkcjonalności – w przypadku BS API działa tzw. superzgoda, czyli możliwość korzystania z wszystkich funkcji interfejsu (przelewy, transakcje, karty) przy pomocy jednorazowego potwierdzenia, aż do odwołania dyspozycji.

Jednym z kluczowych elementów BS API jest fakt, że wszystkie banki obu zrzeszeń obsługują ci sami dostawcy usług informatycznych, co ułatwia integrację systemów i przyśpiesza procesy wdrożeniowe.

Nie bez znaczenia jest zmniejszenie kosztów obsługi IT – utrzymanie różnorodnych systemów informatycznych, które nie były z sobą kompatybilne, utrudniało tworzenie wspólnej oferty banków spółdzielczych, ograniczało ich rozwój i zwiększało wydatki na infrastrukturę informatyczną.

– Udowodniliśmy – podkreśla Mirosław Skiba – że bankowość spółdzielcza potrafi dotrzymać słowa. Zapowiadane zmiany stają się faktem. Nie ma żadnych opóźnień, nie ma – mimo pandemii – zagrożeń dla budowy wspólnego systemu, a jest natomiast wielka satysfakcja, że nasze zespoły informatyczne potrafiły osiągnąć tak wiele w tak rekordowo krótkim czasie.

Jesteśmy spójni z naszymi deklaracjami. I rynek to docenia, zainteresowanie ofertą banków spółdzielczych rośnie. Były dotychczas bliskie swoim klientom w świecie rzeczywistym, teraz stają się jeszcze bliższe – w obszarze online. To gigantyczny krok do przodu.

To oczywiście nie koniec prac nad rozwojem platformy – BS API czeka teraz intensywny rozwój, włączanie do systemu banków obu zrzeszeń, wdrożenie CRM i wielu nowych funkcji przydatnych dla klientów.

Przed bankowością spółdzielczą jeszcze wiele wyzwań w sektorze informatycznym, ale podstawowe, fundamentalne działania zostały już wykonane.

Czytaj także: Banki spółdzielcze staną się dostawcami usługi tożsamości cyfrowej

Źródło: SGB-Bank SA