UKNF ws. EC Będzin: mogło dojść do ujawniania informacji poufnych

UKNF ws. EC Będzin: mogło dojść do ujawniania informacji poufnych
Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Czynności nadzorcze prowadzone przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) nie wykazały nieprawidłowości w obrocie akcjami EC Będzin, notowanymi na GPW, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Jednocześnie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że mogło dojść do naruszenia art. 14 lit. c Rozporządzenia MAR, tj. złamania zakazu ujawniania informacji poufnych, w związku z czym KNF skierowała do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 180 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Na przełomie czerwca i lipca 2023 r. KNF podał, że czynności nadzorcze prowadzone przez UKNF nie wykazały nieprawidłowości w obrocie akcjami Elektrociepłowni Będzin, w związku z czym KNF nie znajduje podstaw do zawieszenia notowań tych walorów.

Zaznaczono jednak, że UKNF prowadzi w tej sprawie czynności wyjaśniające dotyczące potencjalnego złamania zakazu ujawniania i wykorzystania informacji poufnej, o których mowa a w art. 14 lit. a i lit. c Rozporządzenia MAR.

Czytaj także: UKNF nie stwierdził nieprawidłowości w obrocie akcjami EC Będzin SA

Bezprawne ujawnienie informacji poufnej

„W toku prowadzonych czynności wyjaśniających zidentyfikowano dwa przypadki naruszenia art. 14 lit. c Rozporządzenia MAR, tj. bezprawnego ujawnienia informacji poufnej poprzez przekazywanie osobom niesprawującym żadnych funkcji w organach zarządczych i nadzorczych spółki i niebędącym na liście osób mających w tym czasie dostęp do informacji poufnych, następujących wiadomości z otoczenia informacyjnego spółki” – czytamy dalej.

W wyniku działań nadzorczych zidentyfikowano nieprawidłowości polegające m.in. na niewłaściwym ustalaniu momentu powstania informacji poufnych, ich nieterminowym ujawnieniu, braku publikacji informacji poufnej, przekazaniu niekompletnych lub nieprecyzyjnych informacji w raportach, niewłaściwym dokonywaniu oceny zdolności do kontynuacji działalności oraz przekazywaniu informacji niespełniających kryteriów informacji poufnych, wymieniono.

Raport UKNF ws. kursu akcji EC Będzin

22 czerwca ’23 premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd oczekuje raportu od UKNF dotyczącego kursu akcji EC Będzin, który w ciągu kilku dni wzrósł ponad dziesięciokrotnie.

Elektrociepłownia Będzin prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

Źródło: ISBnews