UKNF nie stwierdził nieprawidłowości w obrocie akcjami EC Będzin SA

UKNF nie stwierdził nieprawidłowości w obrocie akcjami EC Będzin SA
Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Czynności nadzorcze prowadzone przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) nie wykazały nieprawidłowości w obrocie akcjami Elektrociepłowni Będzin, w związku z czym KNF nie znajduje podstaw do zawieszenia notowań tych walorów, podał KNF.

„Czynności nadzorcze prowadzone przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) nie wykazały nieprawidłowości w obrocie akcjami Elektrociepłowni Będzin SA (BDZ lub spółka), notowanymi na GPW.

Analiza zleceń i transakcji, zawieranych na akcjach spółki w okresie od 1.06. do 22.06.2023 r. w zakresie potencjalnej manipulacji kursem, nie potwierdziła podejrzenia manipulacji na rynku, zdefiniowanej w art. 12 Rozporządzenia MAR i odpowiadającej opisom praktyk zawartych w Załączniku I do Rozporządzenia MAR oraz w Załączniku II do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17.12.2015 r.

W związku tym KNF nie znajduje podstaw do zawieszenia notowań BDZ na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi” – czytamy w komunikacie.

UKNF prowadzi w tej sprawie czynności wyjaśniające dotyczące potencjalnego złamania zakazu ujawniania i wykorzystania informacji poufnej, o których mowa a w art. 14 lit. a i lit. c Rozporządzenia MAR, zaznaczono.

Notowania EC Będzin: od 6,75 zł do 88 zł wciągu 3 tygodni

„Od 1.06.2022 r. do 31.05.2023 r. notowania spółki pozostawały w trendzie bocznym i wahały się od 4,8 zł (21.12.2022 r.) do 8 zł (26.05.2023 r.). Średni wolumen transakcyjny w tym okresie był niewielki i wynosił 1 151 akcji na sesję.

Od 1.06.2023 r. notowania akcji spółki zaczęły dynamicznie rosnąć, od 6,75 zł na zamknięciu 31.05.2023 r. do 80,00 zł na otwarciu sesji 22.06.2023 r. (maksimum tego dnia to 88 zł).

Największy udział w wolumenie obrotu akcjami spółki w tym czasie miała Grupa Altum, główny akcjonariusz spółki, który na 31.05.2023 r. posiadał 1 381 976 akcji, uprawniających do wykonania 1 381 976 głosów, stanowiących 43,88% ogólnej liczby głosów. Wszystkie zawierane przez Altum transakcje były prawidłowo raportowane do rynku” – czytamy dalej.

W okresie tego dynamicznego wzrostu Grupa Altum dokonywała dalszych zakupów akcji BDZ zwiększając swój stan posiadania do 45,8%, podkreślono.

Urząd KNF na bieżąco monitoruje obrót akcjami spółki, a w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na dokonywanie manipulacji na rynku, zostaną podjęte odpowiednie środki prawne, włącznie z żądaniem od GPW zawieszenia obrotu tymi akcjami, zakończono.

EC Będzin jest na GPW od 1998 roku

22 czerwca ’23 premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd oczekuje raportu od UKNF dotyczącego kursu akcji EC Będzin, który w ciągu kilku dni wzrósł ponad dziesięciokrotnie.

Elektrociepłownia Będzin prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego.

Spółka jest notowana na GPW od 1998 roku.

Źródło: ISBnews