Ubezpieczyciele zarobią na Polskim Ładzie, ale nie powinni się cieszyć

Ubezpieczyciele zarobią na Polskim Ładzie, ale nie powinni się cieszyć
Fot. stock.adobe.com /https://alebank.pl/ArLawKa
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Daleko idące zmiany, które wprowadził Polski Ład mają dość nieoczekiwane skutki. Wzrosło między innymi zainteresowanie specjalnymi polisami, podkreślają eksperci Ubea.pl.

O Polskim Ładzie obecnie mówi się przede wszystkim w kontekście problemów z rozliczeniem niektórych pracowników i emerytów, a także w związku z podwyżką podatków dla najlepiej zarabiających.

Ubezpieczyciele zauważyli już wzrost zainteresowania polisami chroniącymi klientów przed konsekwencjami, jakie przewiduje Kodeks karny skarbowy

Warto jednak zdać sobie sprawę, że ten pakiet reform podatkowych już teraz wywołuje skutki wykraczające poza bezpośrednią sferę rozliczeń z fiskusem.

Jak donoszą media, ubezpieczyciele zauważyli już wzrost zainteresowania polisami chroniącymi klientów przed konsekwencjami, jakie przewiduje Kodeks karny skarbowy. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl przeanalizowali dla aleBank.pl oferty takich polis.

Na razie nie jest ona bogata. Nie do końca przemyślane reformy podatkowe mogą jednak zwiększyć zainteresowanie specjalnymi ubezpieczeniami ochrony prawnej i odpowiedzialności cywilnej. Na bardziej rozwiniętych rynkach ubezpieczeniowych nie są one już nowością.

Czytaj także: Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły o 15% w trzecim kwartale 2021 roku; kontynuacja wzrostu stawek polis cybernetycznych

Na razie oferta ubezpieczeń „księgowych” jest dość wąska

Niestabilne prawo podatkowe niestety nie jest nowością w polskich warunkach. Tym niemniej, oferta odpowiednich polis dla osób odpowiadających za rozliczenia z fiskusem na razie nie wydaje się szeroka.

Takie ubezpieczenia aktualnie oferuje Allianz oraz UNIQA. W pierwszym przypadku mowa o polisie pod nazwą Allianz Skarbowy.

‒ Jest ona przeznaczona dla wszystkich osób odpowiadających za rozliczenia podatkowe (w tym również członków zarządów, właścicieli firm i pracowników biur rachunkowych). Allianz w jednym pakiecie oferuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla pracowników będących księgowymi (OC) oraz podatkowe ubezpieczenie ochrony prawnej (OP) ‒ wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

(Polisa Allianz Skarbowy) przeznaczona dla wszystkich osób odpowiadających za rozliczenia podatkowe (w tym również członków zarządów, właścicieli firm i pracowników biur rachunkowych)

Jeżeli chodzi o ochronę z OC dla „zewnętrznych” księgowych, to warto pamiętać, że polisa oferowana przez Allianz nie zastępuje obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla biura rachunkowego. Ubezpieczenie Allianz Skarbowy chroni natomiast pracownika biura rachunkowego w razie zarzutów karnych skarbowych postawionych bezpośrednio jemu. Po dopłacie składki, wspomniana polisa w zakresie podatkowej ochrony prawnej obejmuje nie tylko refundację kar nakładanych przez fiskusa.

‒ Dodatkowym elementem ochrony jest pokrycie kosztów adwokata i pozostałych kosztów procesowych podczas postępowania karnego skarbowego ‒ mówi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.  

W przypadku oferty UNIQA, mamy natomiast do czynienia z typowym ubezpieczeniem kosztów pomocy prawnej w sporach podatkowych. Warto jednak odnotować, że ochrona w ramach tego ubezpieczenia może zostać rozszerzona również na spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Państwową Inspekcją Pracy oraz postępowania związane z egzekucją zobowiązań podatkowych.

‒ Takie rozszerzenie ochrony to z pewnością spory atut, bo reformy dotyczące Polskiego Ładu wiążą się także ze zmianą sposobu naliczania składki zdrowotnej wpłacanej do ZUS ‒ przypomina Andrzej Prajsnar.

Czytaj także: Global Insurance Market Index: umiarkowany wzrost cen ubezpieczeń na świecie, stawki podbija D&O

Na rozwiniętych rynkach odpowiednie polisy to nie nowość

Aktualna oferta rynkowa sugeruje, że ubezpieczenia ochrony prawnej i odpowiedzialności cywilnej związane ze sporami podatkowymi nadal są nowinką w naszym kraju. Być może, problemy towarzyszące wprowadzaniu Polskiego Ładu nieco zmienią sytuację i zachęcą kolejnych ubezpieczycieli do rozszerzenia swojej oferty rynkowej. W interesie właścicieli firm, etatowych księgowych i pracowników biur rachunkowych leży oczywiście jak najszerszy wybór odpowiednich ubezpieczeń.

‒ Taka sytuacja oznacza bowiem większą konkurencję między ubezpieczycielami i możliwość łatwiejszego dopasowania ochrony do swoich indywidualnych potrzeb ‒ podkreśla Paweł Kuczyński.

Na wybór odpowiednich ubezpieczeń chroniących przed skutkami sporu z fiskusem nie mogą narzekać firmowi klienci z krajów bardziej rozwiniętych gospodarczo. Przykładem są państwa anglosaskie, gdzie wspomniane polisy (ang. tax liability insurance) nie stanowią już żadnej nowości. Warto dodać, że niektóre zagraniczne ubezpieczenia odpowiedzialności podatkowej mogą dotyczyć pojedynczych transakcji (np. przejęć udziałów w przedsiębiorstwach).

‒ Niekiedy opisywane polisy obejmują ryzyka ze wszystkich krajów posiadających w miarę stabilne systemy podatkowe. Takim rozszerzeniem ochrony są zainteresowane firmy działające globalnie ‒ komentuje Andrzej Prajsnar.

Ubezpieczyciele woleliby większą stabilizację podatkową…

W ramach podsumowania, eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl zwracają uwagę, że wzrost sprzedaży podatkowych ubezpieczeń ochrony prawnej i odpowiedzialności cywilnej byłby dobrą wiadomością dla ubezpieczycieli.

Wydaje się jednak, że z punktu widzenia branży ubezpieczeniowej dotychczasowy bilans Polskiego Ładu raczej nie jest pozytywny.

W grudniu 2021 roku liczba zawieszonych i zakończonych działalności gospodarczych była największa od wiosny 2020 roku

Podatkowe komplikacje w połączeniu z szybkim wzrostem cen mediów ( energii) mogą bowiem skutkować zawieszaniem działalności lub nawet zamykaniem wielu małych firm. Warto pamiętać, że przedsiębiorcy i małe firmy pod względem przypisu składki są niemal tak samo ważnymi klientami ubezpieczycieli, jak gospodarstwa domowe.

Czytaj także: Czy zarządy spółek mogą się jeszcze ubezpieczyć od odpowiedzialności za swoje działania w czasie pandemii?

‒ Tymczasem nowe doniesienia wskazują, że w grudniu 2021 roku liczba zawieszonych i zakończonych działalności gospodarczych była największa od wiosny 2020 roku ‒ podsumowuje Paweł Kuczyński.

Źródło: porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl

Źródło: aleBank.pl