Odpowiedzialność firmy

ryzyko, napis Risk na tle klawiatury i wykresów
Komentarze ekspertów

Risk-Aware Culture

Najlepszą drogą do skutecznego zapobiegania i neutralizacji ryzyk zagrażających działalności firmy – czy to z zewnątrz, czy to od wewnątrz, jest wdrożenie kultury uwrażliwionej na ryzyko – tzw. risk-aware culture. Definiuje się ją jako fundament wartości, wiedzy, przekonań, zrozumienia i komunikacji w zakresie ryzyka związanego z celami organizacji oraz aktywów niezbędnych do osiągnięcia tych celów, pisze Magdalena Ociepka, Dyrektor Operacji Finansowych i Ryzyka Grupy InPost S.A.

CZYTAJ WIĘCEJ
Michał Nowakowski, Head of NewTech w NGL Advisory oraz Counsel w NGL Legal, założyciel www.finregtech.pl, wykładowca studiów podyplomowych SGH: FinTech ‒ nowe zjawiska i technologie na rynku finansowym.
Komentarze ekspertów | Technologie i innowacje

Proces AI & Data Governance z perspektywy instytucji ‒ czy uczenie maszynowe potrzebuje własnego ładu?

Rozwój uczenia maszynowego i głębokiego, zaawansowanej analityki danych, a także mniej wyrafinowane metody statystyczne stają się coraz bardziej powszechne, a wielu z nas ma z nimi styczność, nawet o tym nie wiedząc. Ludzie coraz chętniej dzielą się swoimi danymi, niejako wzmacniając skuteczność algorytmów, zarówno względem nich samych, jak i pozostałych użytkowników, pisze Michał Nowakowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Michał Nowakowski, Head of NewTech w NGL Advisory oraz Counsel w NGL Legal, założyciel www.finregtech.pl, wykładowca studiów podyplomowych SGH: FinTech ‒ nowe zjawiska i technologie na rynku finansowym.
Komentarze ekspertów

Jak wiele tracimy zyskując na rozwoju chmury obliczeniowej i sztucznej inteligencji?

Rozwój nowych technologii ‒ niekoniecznie przełomowych ‒ powoduje, że stykamy się z coraz nowymi zagrożeniami, o których nawet nie mamy pojęcia, lub których skalę bagatelizujemy. Rozwój takich obszarów jak uczenie maszynowe i głębokie przetwarzanie danych biometrycznych, w tym behawioralnych, czy też popularyzacja finansów zdecentralizowanych, opartych o technologię rozproszonego rejestru i łańcucha bloków, ma jednak dla nas ‒ poszczególnych jednostek i całego społeczeństwa ‒ olbrzymie znaczenie. Bowiem z jednej strony daje szansę na lepsze życie, a z drugiej, być może bardziej prawdopodobne ‒ może wpędzić nas w prawdziwe tarapaty. Czy zastanawialiście się chociażby jak wiele tracimy zyskując na rozwoju chmury obliczeniowej i tzw. sztucznej inteligencji? Czy zastanawialiście jakie są koszty takiego rozwoju? I przede wszystkim: kto za tym wszystkim stoi? ‒ komentarz Michała Nowakowskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Michał Nowakowski, Head of NewTech w NGL Advisory oraz Counsel w NGL Legal, założyciel www.finregtech.pl, wykładowca studiów podyplomowych SGH: FinTech ‒ nowe zjawiska i technologie na rynku finansowym.
Komentarze ekspertów | Technologie i innowacje

Dlaczego tak trudno „wytłumaczyć” działanie systemów sztucznej inteligencji? I czy zawsze warto

Systemy sztucznej inteligencji (SI) otaczają nas coraz bardziej, choć nie zawsze mamy tego świadomość. Występują one pod postacią systemów rekomendacyjnych, predykcyjnych czy nawet decyzyjnych, które dotykają wielu sfer naszego życia (zakupy, finanse, logistyka czy rozrywka) w sposób prawie niezauważalny. Wiele z tych rozwiązań przynosi nam korzyści, ale wiele może też generować dla nas – ludzi – istotne ryzyka, podkreśla Michał Nowakowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
wirtualny napis AI, człowiek dotykający palcem wirtualny ekran
Komentarze ekspertów | Technologie i innowacje

Inżynieria oprogramowania a etyka; czy silna sztuczna inteligencja zawładnie ludzkością?

Niedawno pisałem o sztucznej inteligencji dążącej do „zapewnienia” zagłady ludzkości, ale oczywiście z pewnym przymrużeniem oka oraz mniej futurystycznym podejściem. Prawda jest taka, że dzisiaj powinniśmy się skupić na bardziej realistycznych scenariuszach niż perspektywa stworzenia tzw. General Artificial Intelligence, czyli sztucznej inteligencji symulującej zachowania człowieka lub wykraczającej poza jego możliwości intelektualne. To akurat w wielu aspektach już się dzieje, choć bardziej w zakresie „zasobności” wiedzy oraz „umiejętności” wykrywania różnych zależności pomiędzy danymi, pisze Michał Nowakowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
symbol sprawiedliwości prawa - wirtualna waga i dłoń człowieka oraz robota i
Komentarze ekspertów | Technologie i innowacje

Sztuczna inteligencja z obowiązkowym ubezpieczeniem OC? Komisja Europejska pyta o zakres odpowiedzialności

Tematyka odpowiedzialności za sztuczną inteligencję może na pozór wydawać się mało istotnym zagadnieniem, szczególnie z perspektywy biznesowej. W praktyce jednak ustalenie określonych ram prawnych w tym zakresie będzie niosło ze sobą liczne konsekwencje, również w kontekście obowiązków po stronie tworzących i wdrażających rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję. Jest to szczególnie istotne w kontekście zmian jakie mają szansę zaistnieć dzięki propozycji rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji, które szykuje nam Unia Europejska, pisze Michał Nowakowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
młotek sędziowski, napis Legal Process outsourcing
Firma | Prawo i regulacje | Rynek pracy

Odpowiedzialność karna kadry zarządzającej za pozorny outsourcing pracowniczy

Problematyka wadliwie stosowanej konstrukcji outsourcingu pracowniczego nieczęsto gości na wokandach sądów karnych. W tym kontekście warto więc zwrócić uwagę na istotne dla praktyki orzeczenie Sądu Okręgowego w Sieradzu z 24 listopada 2020 r., sygn. II Ka 125/20., które dotyczy odpowiedzialności karnej menedżera za stosowanie wadliwego outsourcingu, czytamy w Newsletterze Prawa Pracy kancelarii prawnej SPCG.

CZYTAJ WIĘCEJ
Michał Nowakowski, Head of NewTech w NGL Advisory oraz Counsel w NGL Legal, założyciel www.finregtech.pl, wykładowca studiów podyplomowych SGH: FinTech ‒ nowe zjawiska i technologie na rynku finansowym.
Komentarze ekspertów | Technologie i innowacje

Odpowiedzialność za produkty i usługi o charakterze cyfrowym, rekomendacje Komisji Europejskiej

W czerwcu 2021 r. Komisja (UE) opublikowała ważny i ciekawy dokument ‒ Safety and Liability Related Aspects of Software, który w kompleksowy sposób opisuje wiele z zagadnień i zarazem wyzwań dla szeroko rozumianego oprogramowania. Jest to opracowanie dotykające wielu istotnych sfer związanych z software, w tym wykorzystującym sztuczną inteligencję, jak np. specyficzne ryzyka czy odpowiedzialność za produkt niebezpieczny, pisze Michał Nowakowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
sztuczna inteligencja, napis AI, ręka człowieka i ręka robota w geście tworzenia
Komentarze ekspertów | Technologie i innowacje

Prawa podstawowe a sztuczna inteligencja, dlaczego powinniśmy o nie walczyć?

Projekt rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie sztucznej inteligencji poza tym, że zawiera sporo odesłań do wartości (bliskich Unii) czy ochrony praw podstawowych, jest też w wielu miejscach niezwykle – na pozór – restrykcyjny, chociażby w odniesieniu do systemów wysokiego ryzyka, ale także praktyk zakazanych. Z czysto biznesowego punktu widzenia można więc dojść do przekonania, że projekt zahamuje innowacje, co zresztą, także i w moich felietonach, pojawia się dość często. I rzeczywiście tak może być. Pytanie czy to źle? ‒ pisze Michał Nowakowski, FinregtechPl.

CZYTAJ WIĘCEJ
Michał Nowakowski
Komentarze ekspertów | Technologie i innowacje

Sztuczna inteligencja wysokiego ryzyka w projekcie unijnego rozporządzenia w sprawie AI

Niedawno przedstawiłem listę praktyk, które w projekcie Rozporządzenia (UE) w sprawie sztucznej inteligencji zostały określone jako zakazane. Dzisiaj przedstawię jedno z najważniejszych zagadnień przewidzianych w dokumencie, czyli systemy AI wysokiego ryzyka, co do których pojawić się mają szczególne obowiązki po stronie uczestników cyklu życia tych rozwiązań. Właściwe zrozumienie tej klasyfikacji i dokonanie mapowania własnych rozwiązań ma kluczowe znaczenie dla określenia zakresu naszej odpowiedzialności, a także wyznaczenia kolejnych kroków związanych z „marketowaniem” systemu wykorzystującego sztuczną inteligencję ‒ pisze w komentarzu Michał Nowakowski, Finregtech.

CZYTAJ WIĘCEJ
Aleksandra Bańkowska, adwokat, partner w kancelarii PwC Legal
Prawo i regulacje

Naruszenia AML jeszcze mocniej wpłyną na ocenę osób zarządzających w bankach

Prowadzone obecnie wśród organów europejskich prace legislacyjne w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczaniu terroryzmu zmierzają w jednoznacznym kierunku – zaostrzenia przepisów i zwiększenia kompetencji nadzorców. Szczególnie interesujące w tym kontekście mogą być zmiany dotyczące odpowiedzialności osobistej zarządzających ‒ podkreślają Aleksandra Bańkowska, adwokat, partner w kancelarii PwC Legal i Łukasz Łyczko, radca prawny w kancelarii PwC Legal.

CZYTAJ WIĘCEJ
Włodzimierz Pyszczek, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w Marsh Polska.
Firma | Komentarze ekspertów

Rozliczanie zarządów firm ‒ potencjalne przyczyny szkód D&O po COVID-19

Kiedy kilka miesięcy temu wybuchła pandemia koronawirusa, klienci masowo zwracali się do nas z pytaniami, czy ich polisy ubezpieczeniowe nadal działają w sytuacji zamknięcia zakładu i przerwania prowadzenia działalności oraz czy polisa może w przynajmniej niewielkim stopniu pokryć straty poniesione na skutek odwołania imprez, przestojów działalności lub roszczeń o niewykonane zobowiązania. Pierwszą falę roszczeń z polis ubezpieczeniowych stanowiły sprawy związane właśnie z przerwami w prowadzonej działalności i odwołaniem imprez ‒ pisze w swoim komentarzu Włodzimierz Pyszczek, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów, Marsh Polska.

CZYTAJ WIĘCEJ
sztuczna inteligencja, robotyzacja
Komentarze ekspertów | Technologie i innowacje

Komisja Europejska o rozliczalności i odpowiedzialności sztucznej inteligencji

W jednym z artykułów rozpocząłem analizę listy przygotowanej przez ekspertów Komisji Europejskiej, która ma pozwolić na ocenę rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję pod kątem ich zgodności z fundamentalnymi zasadami tzw. Trustworthy AI. Teraz odniosę się nie tylko do wytycznych w sprawie AI godnej zaufania, ale tam, gdzie to możliwe ‒ też do krajowych (szczątkowych) komunikatów w tym zakresie. Ostatni punkt listy to rozliczalność czy odpowiedzialność AI, która ma znaczenie przede wszystkim w kontekście oceny winy czy zgodności rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję z prawami podstawowymi ‒ pisze w komentarzu Michał Nowakowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Włodzimierz Pyszczek, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w Marsh Polska.
Komentarze ekspertów | Raporty

Czego nauczyła świat biznesu pandemia COVID-19?

Raport COVID-19 Risks Outlook: A Preliminary Mapping and Its Implications
opracowany przez Światowe Forum Gospodarcze we współpracy z Marsh & McLennan Companies podsumowuje opinie blisko 350 specjalistów ds. ryzyka, którzy wskazali największe ich zdaniem zagrożenia (pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia i skali oddziaływania) dla świata i biznesu w perspektywie następnych 18 miesięcy ‒ pisze Włodzimierz Pyszczek, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w Marsh Polska.

CZYTAJ WIĘCEJ
sztuczna inteligencja
Cyberbezpieczeństwo | Raporty | Technologie i innowacje

Jest konkretna propozycja unijnej regulacji dot. odpowiedzialności sztucznej inteligencji

W ostatnich dniach komitet ds. prawnych Komisji (UE) opublikował bardzo ważny dokument „Draft Report with recommendations to the Commission on a Civil liability regime for artificial intelligence”. Rekomendacje tam zawarte mają istotne znaczenie zarówno dla twórców AI, jak i podmiotów, osób, które z niej korzystają.

CZYTAJ WIĘCEJ
Firma

Ubezpieczenia odpowiedzialności członków zarządów ‒ co nas czeka po pandemii koronawirusa?

Obecnie wszyscy czekamy niecierpliwie na zakończenie przymusowej izolacji społeczeństwa spowodowanej Covid-19 i powrót do normalności. Spodziewamy się przy tym, że aktualna sytuacja może trwać kolejne tygodnie i miesiące. Warto jednak już teraz zastanowić się nad tym, co będzie się działo później – pisze Włodzimierz Pyszczek, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów, Marsh Polska.

CZYTAJ WIĘCEJ
SZTUCZNA INTELIGENCJA
Komentarze ekspertów | Prawo i regulacje | Technologie i innowacje

Czy sztuczna inteligencja zapłaci nam odszkodowanie?

W kontekście priorytetów Komisji (UE) wskazania statusu prawnego AI, na plan pierwszy wysuwa się kwestia zakreślenia ram prawnych odpowiedzialności algorytmów lub ich twórców. W odpowiedzi na to opublikowany został długo wyczekiwany Raport „Liability for Artificial Intelligence and other emerging digital technologies”, przygotowany przez ekspercką grupę przy Komisji Europejskiej.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1