Odpowiedzialne przetwarzanie danych to podstawa zaufania do e-gospodarki

Odpowiedzialne przetwarzanie danych to podstawa zaufania do e-gospodarki
Fot. STOCK.ADOBE.COM / BillionPhotos.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak wynika z badań, przeprowadzonych na zlecenie Mastercard, 9 na 10 osób uważa ochronę danych za bardzo ważną, lecz tylko 1/4 twierdzi, że firmy bardzo dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych.

#Jules Polonetsky: Dane to nie tylko wartościowe zasoby. Ich etyczne wykorzystanie jest elementem społecznej odpowiedzialności firm #FutureOfPrivacyForum #OchronaDanych #BezpieczeństwoDanych @MastercardPL

W związku z tym Mastercard poinformował o inicjatywie Data Responsibility Imperative, mającej na celu poprawę sytuacji. Firma zaprasza inne podmioty do wspólnego wypracowywania podstawowych zasad etycznego gromadzenia i przetwarzania danych klientów.

Mastercard zaproponował sześć zasad odpowiedzialnego przetwarzania danych. Mają one pomóc firmom w realizacji zrównoważonych programów mających na celu sprostanie wyzwaniom gospodarki cyfrowej, tak aby przynosiła ona korzyści wszystkim jej uczestnikom.

Jak wynika z przeprowadzonej ankiety, przedsiębiorstwa przestrzegające tych zasad mogą zyskać zaufanie ponad 90% badanych. Ponad połowa klientów deklaruje, że chętniej skorzystałaby z usług firmy stosującej przejrzyste zasady przetwarzania danych. Na podstawie wyników badania można stwierdzić, że w XXI wieku odpowiedzialne przetwarzanie danych wchodzi w zakres społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jak to robi Mastercard?

Mastercard przestrzega powyższych zasad dbając, aby dane osobowe zawsze były wykorzystywane w sposób etyczny, zgodny z przepisami i korzystny dla klientów. Obecnie firma stosuje następujące rozwiązania:

 • Ochrona danych za pomocą wielu warstw zabezpieczeń, w tym technologii tokenizacji i szyfrowania;
 • Przestrzeganie przepisów RODO oraz udostępnianie portalu My Data, dzięki któremu klienci na całym świecie mogą sprawdzić, jakie ich dane osobowe przetwarza Mastercard, a także nimi zarządzać;
 • Opracowanie wiodącego rozwiązania anonimizacji Trūata;
 • Zasady odpowiedzialnego przetwarzania danych w proces rozwoju produktów;
 • Solidne mechanizmy przesyłania danych, w tym wiążące reguły korporacyjne dotyczące przesyłania danych osobowych;
 • Kontrola wykorzystania danych, w tym możliwość wycofania przez posiadacza kart zgody na przetwarzanie zgody do celów związanych z marketingiem, analizą danych i analizą korzystania z Internetu;
 • Program „Dobroczynne dane” realizowany przez ośrodek Center for Inclusive Growth, pomagający podmiotom z sektora pozarządowego w wykorzystaniu danych do celów społecznych.

Dzięki współpracy sektor biznesowy może wypracować zrównoważony model zarządzania danymi przynoszący korzyści społeczne.

Odpowiedzialne wykorzystanie danych może nam pozwolić lepiej poznać społeczne wzorce zachowań i lepiej rozwiązywać ważne problemy naszego świat – mówi Stefaan Verhulst, współzałożyciel instytutu GovLabs na Uniwersytecie Nowojorskim i szef Data Collaboratives Initiative.

Jak uważa z kolei Jules Polonetsky, dyrektor generalny organizacji Future of Privacy Forum:

Program Mastercard Data Responsibility Imperative to dobry model dla przedsiębiorstw, które chcą wykorzystywać dane przy jednoczesnym poszanowaniu prawa osób fizycznych do zachowania prywatności.

Dane to nie tylko wartościowe zasoby. Ich etyczne wykorzystanie jest elementem społecznej odpowiedzialności firm.

Te z nich, które budują zaufanie klientów dzięki etycznemu przetwarzaniu danych, w dłuższej perspektywie poradzą sobie najlepiej, nawet jeśli wiąże się to z koniecznością poniesienia krótkoterminowych nakładów – podkreśla  Jules Polonetsky.

Jeśli chodzi o dane, a w szczególności etyczne podejście do danych osobowych, Mastercard stoi na stanowisku, że:

 • Jesteś właścicielem swoich danych ― dane, które generujesz, należą do ciebie.
 • Kontrolujesz swoje dane ― masz prawo wiedzieć, w jaki sposób twoje dane są używane i udostępniane, oraz to kontrolować.
 • Twoje dane powinny być używane w sposób, który zapewni ci korzyści ― dzięki wykorzystywaniu twoich danych twoje życie powinno stać się łatwiejsze i bogatsze.
 • Chronimy twoje dane ― są przechowywane w sposób bezpieczny i używane w sposób odpowiedzialny.

Metodyka badania

Mastercard zlecił firmie zewnętrznej przeprowadzenie internetowej ankiety, której celem było lepsze poznanie opinii o danych i ich wykorzystywaniu w różnych częściach świata.

Badania te objęły 2487 osób fizycznych i 830 liderów przedsiębiorstw w Brazylii, Hiszpanii, Indiach, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Trwały od lipca do sierpnia 2019 r.

Źródło: Mat. prasowy Mastercard