Czy 2022 rok przyniósł spadek zysków ubezpieczycieli?

Czy 2022 rok przyniósł spadek zysków ubezpieczycieli?
Fot. stock.adobe.com / pla2na
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Miniony rok 2022 na pewno nie był łatwy dla zakładów ubezpieczeniowych. Eksperci Ubea.pl sprawdzili dla BANK.pl, jak w tych trudnych warunkach zmieniały się zyski ubezpieczycieli.

Gdy przed rokiem eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl omawiali wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń, ważnym akcentem tej analizy był spadek wyniku technicznego z (+6,09 mld zł) do (+5,17 mld zł).

Rok 2022 nie upływał już pod znakiem pandemii COVID-19, ale na pewno można go uznać za dość trudny dla rodzimych zakładów ubezpieczeniowych. Czynniki związane chociażby z inflacją oraz pogarszającą się koniunkturą gospodarczą negatywnie wpływały na zakłady ubezpieczeniowe.

Jaki zatem był miniony rok dla ubezpieczycieli pod względem wyników finansowych? Dzięki najnowszym, wstępnym danym KNF można już odpowiedzieć na to pytanie. Analitycy Ubea.pl sprawdzili m.in. zmiany wyniku technicznego zakładów ubezpieczeń oraz ich zysku netto.

Czytaj także: Ponad 85 proc. ubezpieczycieli z regionu Europy Środkowej wierzy, że współpraca z branżą insurtech może wesprzeć ich rozwój technologiczny

Zysk techniczny jednak wzrósł …

W pierwszej kolejności warto przyjrzeć się zmianom wyniku technicznego wszystkich krajowych zakładów ubezpieczeń. Informacje na ten temat prezentuje tabela w układzie stosowanym również przez KNF. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że wspomniane zestawienie prezentuje tylko wybrane czynniki wpływające na wynik techniczny ze sprzedaży ubezpieczeń w 2020, 2021 oraz 2022 roku.

Porównanie czynników determinujących wynik techniczny w dziale pierwszym oraz drugim ubezpieczeń jest niestety nieco utrudnione, co wynika z odmiennej konstrukcji rachunku technicznego polis na życie oraz ubezpieczeń majątkowych.

– Warto o tym wspomnieć, gdyż mogą pojawić się pytania dlaczego roczne zmiany obliczone w ostatniej kolumnie tabeli nie odpowiadają wzrostowi wyniku technicznego wszystkich zakładów ubezpieczeń w ujęciu rocznym – mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Najważniejszy wniosek, który można wyciągnąć po przeanalizowaniu tabeli dotyczy wzrostu łącznego wyniku technicznego zakładów ubezpieczeniowych. Mowa o zmianie z 5,17 mld zł (2021 r.) do 5,68 mld zł (2022 r.). Ubiegłoroczny wynik techniczny nadal był mniejszy od wartości z 2020 r. (6,09 mld zł).

Mimo tego, dodatnią zmianę zysku technicznego o 0,51 mld zł rok do roku można uznać za pozytywny akcent w obecnych, dość trudnych warunkach. Opisywany wzrost zysku technicznego nie wynikał ze zmiany składek przewyższającej podwyżkę odszkodowań i świadczeń.

Tabela informuje bowiem, że dodatnie zmiany po stronie składek i wypłat praktycznie się zrównoważyły. Co więcej, znacząco wzrosły koszty działalności ubezpieczeniowej (z 16,35 mld zł do 17,80 mld zł).

– Pozytywnie na zysk techniczny zakładów ubezpieczeń wpływało natomiast zmniejszenie stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym – wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Czytaj także: Polskie firmy ubezpieczyły obroty handlowe o wartości ponad 710 mld zł

W dziale I poprawił się zysk techniczny i zysk netto

Dzięki dokładniejszej analizie informacji udostępnianych przez nadzór finansowy można porównać, jak w ciągu minionego roku zmieniła się sytuacja finansowa ubezpieczycieli z działu I (polisy na życie) oraz z działu II (pozostałe ubezpieczenia osobowe i polisy majątkowe). Eksperci Ubea.pl podają, że zmiany zysku technicznego oraz zysku netto ubezpieczycieli z tych dwóch działów były następujące względem 2021 roku:

  • Dział I – zmiana zysku netto z 1,60 mld zł do 2,23 mld zł, zmiana zysku technicznego z 2,12 mld zł do 2,83 mld zł;
  • Dział II – zmiana zysku netto z 4,05 mld zł do 3,90 mld zł, zmiana zysku technicznego z 3,06 mld zł do 2,85 mld zł.

Informacje z zestawienia opublikowanego przez KNF potwierdzają, że to lepsze wyniki techniczne ubezpieczycieli z działu pierwszego były przyczyną poprawy łącznego wyniku technicznego sektora (zobacz tabela poniżej).

Co więcej, firmy ubezpieczeniowe funkcjonujące w dziale pierwszym odnotowały również wyraźny wzrost zysku netto – w przeciwieństwie do swoich odpowiedników z działu II. Jeżeli chodzi o wyniki finansowe w dziale II, to duże znaczenie miał np. spadek zyskowności obowiązkowych polis OC.

– Natomiast ubezpieczyciele życiowi poprawę wyników zawdzięczają przede wszystkim zmniejszeniu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym.

Ta zmiana skompensowała duży wzrost kosztów działalności lokacyjnej i niezrealizowanych strat na lokatach – podsumowuje Andrzej Prajsnar.

zyski ubezpieczycieli 2022, tabela Ubea.pl

Źródło: porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl

Źródło: BANK.pl