Tylko we Francji rośnie sprzedaż samochodów

Tylko we Francji rośnie sprzedaż samochodów
Fot. stock.adobe.com / Minerva Studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pierwsze rejestracje samochodów osobowych w Europie w czerwcu: -22,3% w stosunku do czerwca 2019 r., informują w comiesięcznym raporcie Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów (ACEA).

Wzrost sprzedaży we Francji można wyjaśnić wprowadzonymi zachętami do stymulowania sprzedaży niskoemisyjnych pojazdów #RynekSamochodowy #SamochodyNiskoemisyjne #ZachętyRządowe #pzpm @ACEA_eu

Rejestracje samochodów osobowych:

styczeń‒czerwiec 2020 r.  -38,1%;

czerwiec 2020 r.  -22,3%.

W czerwcu 2020 r. liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w UE wyniosła 949 722 sztuk, co oznacza spadek o 22,3% w porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku, kiedy sprzedano 1 222 942 samochody.

Oznacza to niewielką poprawę w stosunku do maja 2020 r., kiedy odnotowano spadek o 52,3% w całej Unii Europejskiej.

sprzedaż samochodów, ue
Źródło: PZPM / ACEA

Czytaj także: Rośnie sprzedaż aut, niektórym

Tylko we Francji wzrost sprzedaży o 1,2%

Mimo, że punkty sprzedaży podjęły ponownie działalność po zniesieniu wcześniejszych restrykcji blokujących (pandemię koronawirusa), popyt w ostatnim miesiącu nie w pełni się odbudował.

Wszystkie UE nadal odnotowywały znaczące spadki w czerwcu, przy czym Francja (+ 1,2%) była jedynym wyjątkiem od tej reguły.

Można to wyjaśnić wprowadzonymi w niej, nowymi zachętami do stymulowania sprzedaży niskoemisyjnych pojazdów, które zostały wprowadzone przez rząd francuski na początku czerwca.

Na pozostałych głównych rynkach samochodowych w ostatnim miesiącu odnotowano dwucyfrowe spadki:

w Hiszpanii (-36,7%),

Niemczech (-32,3%)

i Włoszech (-23,1%).

Czytaj także: Rusza nabór wniosków o dofinansowanie zakupu pojazdów elektrycznych, łączna wartość trzech programów to 147,5 mln zł

Wyniki pierwszego półrocza 2020 r. sprzedaży samochodów osobowych

W pierwszej połowie 2020 roku popyt w UE na nowe samochody osobowe spadł o 38,1%, w wyniku czterech kolejnych miesięcy bezprecedensowych spadków w całym regionie.

Wśród czterech głównych unijnych rynków w 2020 r.:

Hiszpania odnotowała najgłębszy spadek (-50,9%),

a następnie Włochy (-46,1%),

Francja (-38,6%),

i Niemcy (-34,5%).

Źródło: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS’ ASSOCIATIONS

1 Data for Malta n.a.; 2 Member States before the 2004 enlargement; 3 Member States having joined the EU since 2004.


[1] Unia Europejska odnosi się do nowego składu z 27 państw członkowskich (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii). Dane historyczne zostały ponownie przeliczone w celu dostosowania do nowego składu UE-27 i porównania rok do roku. Dane dla Malty są niedostępne w ujęciu miesięcznym

Źródło: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego / PZPM, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów / ACEA