Tylko do 1 lutego można się zgłaszać do tzw. małego ZUS plus

Tylko do 1 lutego można się zgłaszać do tzw. małego ZUS plus
Prof. Gertruda Uścińska Fot. ZUS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Już prawie 300 tys. osób zgłosiło się do małego ZUS plus, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca, który chce korzystać z małego ZUS plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego - przypomina prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do małego ZUS plus można się zgłaszać od początku roku. Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy jednak składki zdrowotnej.

Na małym ZUS plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy

‒ Zainteresowanie programem naszych klientów jest stosunkowo duże. Do małego ZUS plus mamy zgłoszonych ponad 297 tys. przedsiębiorców – mówi prof.  Gertruda Uścińska.

Kto może się zgłosić?

Prezes ZUS przypomina, że mały ZUS plus adresowany jest do przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł.

Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Ulga nie dotyczy jednak składki zdrowotnej

Na małym ZUS plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

‒ Przedsiębiorca, który chce korzystać z małego ZUS plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego 2021 roku.

Można to zrobić składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92) – wyjaśnia szefowa ZUS.

Co ważne osoba, która korzystała z małego ZUS plus w 2020 r. i nadal spełnia warunki w 2021 r. nie musi ponownie zgłaszać się do ulgi.

Czytaj także: ZUS: po 10 stycznia przedsiębiorca dowie się, czy na jego koncie jest nadpłata czy niedopłata

Potrzebne są też dokumenty rozliczeniowe

Dodatkowo każdy korzystający z małego ZUS plus w 2021 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2021 r. (do 10 lub 15 lutego) lub pierwszy miesiąc, w którym wznowił/rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r. (w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca) z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jaka jest podstawa wymiaru składek?

Warto pamiętać, że kwota składek przy małym ZUS plus zależy od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku.

Nie zmienił się za to sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 840 a 3155,40 zł w 2021 roku).

Czytaj także: Ważna zmiana dla płatników składek: w drugim kwartale 2021 roku ZUS uruchomi Centra Obsługi Wniosków o Ulgi

Kto nie skorzysta z małego ZUS?

Z małego ZUS plus nie mogą skorzystać firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej).

Ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero założyły swoją działalność

Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero założyły swoją działalność. One mogą skorzystać z innych możliwości.

Najpierw 6-miesięczna „ulga na start”, a następnie dwa lata „preferencyjnych składek” opłacanych od podstawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie te ulgi są dobrowolne.

Czytaj także: Warto sprawdzić: ZUS udostępnił stan rozliczeń składkowych 2,5 mln płatników

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych / ZUS