To koniec spadków bezrobocia w Polsce?

To koniec spadków bezrobocia w Polsce?
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Potencjał do spadku stopy bezrobocia w Polsce wygasa, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska.


„Lekki spadek sierpniowej stopy bezrobocia według naszych szacunków wynikał z bardzo niewielkich zmian efektów sezonowych (tj. wzrostu zatrudnienia w części sektorów gospodarki w cieplejszej części roku). Zgodnie z naszymi szacunkami stopa bezrobocia po oczyszczeniu z wpływu wahań sezonowych w sierpniu utrzymała się w okolicach 5,0 proc. notowanych w czerwcu i lipcu” – napisano w komentarzu po danych.

Czytaj także: Bezrobocie spadło do 4,8 proc. w sierpniu, ale przybyło nowych bezrobotnych >>>

Trzeci miesiąc z rzędu stabilizacji stopy bezrobocia w ujęciu danych oczyszczonych z sezonowości potwierdza wygasający potencjał dalszego spadku stopy bezrobocia.

„Liczba bezrobotnych w ostatnich miesiącach obniża się już wolniej, ponadto w ujęciu zmian rocznych rośnie dynamika nowo zarejestrowanych bezrobotnych przy już minimalnych wzrostach liczby osób wyrejestrowanych z bezrobocia i spadkach liczby wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy” – dodano.

Jak wynika z danych GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu wyniosła 4,8 proc. wobec 4,9 proc. w lipcu.

Pogarszająca się koniunktura gospodarcza

Ekonomiści BOŚ oceniają, że przestrzeń do dalszego spadku stopy bezrobocia jest ograniczona ze względu na pogarszającą się koniunkturę gospodarki.

„Taką ocenę wspierają pewne sygnały mniejszego optymizmu na rynku pracy, takie jak: wyhamowanie spadku stopy bezrobocia po oczyszczeniu z wahań sezonowych, niższe niż z początkiem br. tempo wzrostu przeciętnego zatrudnienia i pracujących, niższa dynamika ofert pracy, lekkie pogorszenie wskaźnika prognoz zatrudnienia wg badania NBP dot. koniunktury w przedsiębiorstwach” – napisano.

„Z drugiej strony wymienione powyżej zmiany przebiegają bardzo łagodnie, a wg danych dot. sektora przedsiębiorstw (przeciętne zatrudnienie, przeciętna liczba pracujących) nie przyspieszyły w III kw.” – dodano.

Autorzy raporty zaznaczają ponadto, że czynnikiem, który będzie ograniczał skalę spadku zatrudnienia i wzrostu bezrobocia w przyszłym roku są strukturalne efekty ograniczeń po stronie podaży pracy.

„Do niedawna jeszcze jednym z głównych barier rozwoju był brak pracowników, stąd o ile nie dojdzie do dużo silniejszego spowolnienia aktywności z powodu kryzysu energetycznego, to pracodawcy będą zapewne ostrożnie ograniczali liczbę etatów, co ograniczy wzrost stopy bezrobocia” – oceniają ekonomiści BOŚ.

Źródło: PAP BIZNES