Technologia na rzecz sektora spółdzielczego – jak wybrać najlepszą?

Technologia na rzecz sektora spółdzielczego – jak wybrać najlepszą?
Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, dzień pierwszy, sesja druga
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"Technologia na rzecz sektora spółdzielczego - kryteria wyboru oczekiwanych rozwiązań w sektorze bankowości spółdzielczej", taki tytuł nosiła druga sesja podczas pierwszego dnia Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

W wystąpieniu wprowadzającym do panelu Piotr Puczyński mówił o organizacyjnej stronie wprowadzania nowych technologii do banków spółdzielczych. Jak stwierdził, proces zmiany nie jest procesem technologicznym, tylko zmianą biznesową i sposobu relacji z klientami.

Liderem projektu wcale nie musi też być przedstawiciel IT. Ekspert radził, żeby nie przeciągać trwania projektu, bo początkowy zapał zespołu wdrożeniowego zaczyna wtedy mijać, a rynek też nie będzie na nas czekał.

Do tego wystąpienia nawiązywali uczestnicy panelu dyskusyjnego, który poprowadził Włodzimierz Kiciński wiceprezes ZBP, a uczestniczyli, w nim: Zbigniew Pomianek wiceprezes zarządu w Asseco Poland, Maciej Kułacz kierownik Biura Systemu Centralnego w SGB Bank, Grzegorz Głowacki członek zarządu ds. Informatyki i Innowacji w Banku Spółdzielczym w Brodnicy i Zbigniew Wiśniewski wiceprezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Kluczowa architektura systemu IT

Jak stwierdził Włodzimierz Kiciński, nawiązując do wprowadzenia do debaty, to właśnie kryteria wyboru systemu informatycznego i oczekiwanych rozwiązań w sektorze bankowości spółdzielczej są głównym tematem panelu.

Zbigniew Pomianek przekonywał, że kluczowym elementem jest architekt systemu informatycznego. Jeśli mówimy o budowie centralnego systemu dla banków spółdzielczych i w jakimś zakresie obsługującego te banki, to jego architektura jest tu podstawowym zagadnieniem.

Od tego zależy czy system ten będzie działał poprawnie, czy będzie skalowalny i czy będzie można łatwo diagnozować błędy itp. Jak daleko patrzeć do przodu wybierając system dla banku?

Sektor banków spółdzielczych może wybierać technologie i funkcjonalności, które się już sprawdziły i mamy już pewność, że będą funkcjonowały w przyszłości.

Dziś banki spółdzielcze powinny dostać pakiet rozwiązań stwierdził Maciej Kułacz. Pakiet podzielony na poszczególne usługi, które realizują pewne czynności biznesowe. To technologia zaczyna wyznaczać kierunki biznesowe rozwoju firm.

Osoba związana z technologiami zawsze znajdzie swoje miejsce w banku spółdzielczym na przykład, żeby osobom niezaznajomionym dobrze z technologiami, je tłumaczyć. Wskazywać kierunki rozwoju, pomagać w doborze dostawców i monitorować jakość takich usług. Najważniejsze jest pozyskiwanie usługi i to od kogo ją pozyskujemy.

Kryteria wyboru technologii

O kryteria, które są istotne przy wyborze centralnego systemu informatycznego dla dużego banku spółdzielczego Włodzimierz Kiciński zapytał Grzegorza Głowackiego, bo jak stwierdził, samodzielny bank w Brodnicy może współpracować z bankami zrzeszającymi, ale wybory są już jego własne.

Grzegorz Głowacki ocenił, że w dobie transformacji cyfrowej, dla banku ważne jest wspieranie przez system wszystkich operacji bankowych, które pojawiają się na rynku, co pozwoli budować przewagę i konkurencyjność.

System musi móc się integrować z usługami np. FinTechów. Dlatego musi być elastyczny i skalowalny. Natomiast z punktu widzenia pracownika ważna jest intuicyjność obsługi systemu.

Zbigniew Wiśniewski podkreślił, że dzięki projektowi Polska Bezgotówkowa i też udziałowi w nim banków spółdzielczych, w minionym roku, pierwszym roku pandemii, zainstalowano blisko 120 tys. urządzeń płatniczych, a w tym roku program zbliża się już do blisko 400 tys. użytkowanych terminali.

Milion urządzeń płatniczych zaistniał dzięki Programowi na rynku. Banki powinny obserwować jakie usługi powinny być przez nie oferowane. Na przykład dziś widać, że przedsiębiorcy zachowują się obecnie zupełnie inaczej niż przed pandemią i sami zachęcają klientów, żeby płacili bezgotówkowo.

Dlatego każdy bank, który obsługuje przedsiębiorców, powinien mieć w ofercie tego typu usługi, albo je oferować poprzez swoich partnerów.

Przyszłość to rozwiązania centralne

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę, że przyszłość jest w rozwiązaniach centralnych, bo patrząc, jak zmienia się rynek technologii, jak rosną koszty i jak skomplikowane robią się rozwiązania, nie mówiąc o cyberbezpieczeństwie, to bardzo trudno sprostać takim wyzwaniom lokalnie.

Rozwiązania w sferze płatności muszą być na tyle nowoczesne i „zgrabne”, by szybciej i przy zadowoleniu klientów przeprowadzać transakcje co powinno służyć przywiązaniu klientów do ich banków

Ważne jest też, żeby bankowy system korowy pozwalał na szybką integrację i można było przygotować odpowiednie modele integracji w celu osiągnięcia odpowiedniej jakości usług dla klienta.

Podsumowując panel, Włodzimierz Kiciński nawiązał między innymi do wypowiedzi prezesa Zbigniewa Wiśniewskiego, że zwłaszcza rozwiązania w sferze płatności muszą być na tyle nowoczesne i „zgrabne”, by szybciej i przy zadowoleniu klientów przeprowadzać transakcje co powinno służyć przywiązaniu klientów do ich banków.

Rozstrzygnięcie konkursu Spółdzielcza Technologia Roku 2020

Nagrody w konkursie zorganizowanym przez ZBP i Centrum Prawa Bankowego i Informacji, wręczyli Włodzimierz Kiciński przewodniczący Kapituły Konkursu i Andrzej Wolski wiceprezes CPBiI.

Wyboru wyróżnionych dokonała Kapituła, w której składzie znaleźli się doświadczeni bankowcy i osoby, które odpowiadają za technologie: Agnieszka Szopa-Maziukiewicz wiceprezes BIG, Bartłomiej Nocoń dyrektor Zespołu Płatności Elektronicznych ZBP, Wojciech Pantkowski wiceprezes KIR, Bartosz Kublik przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych i Zrzeszających działającej przy ZBP i Paweł Jakubik dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze, członek Leadership Team w polskim oddziale Microsoft.

W kategorii „Zespół IT w sektorze bankowości spółdzielczej” laureatem został zespół Banku Spółdzielczego we Wschowie.

Jak stwierdził odbierając wirtualnie nagrodę Sebastian Nietyksza prezes zarządu BS Wschowa, platforma informatyczna banku okazała się ważnym i skutecznym rozwiązaniem w prowadzeniu biznesu w czasie pandemii.

W kategorii „Kompleksowe rozwiązanie firm IT dedykowane dla bankowości spółdzielczej” nagrodę przyznano firmie Asseco Poland za rozwiązanie „Wspólna Platforma Informatyczna”. Kapituła doceniła zwłaszcza formułę stałej opłaty za całość rozwiązań informatycznych dla banku. Wyróżnienie odebrał Zbigniew Pomianek wiceprezes zarządu w Asseco Poland.

W kategorii „Nowoczesne technologie bankowości spółdzielczej” Kapituła przyznała pierwszą nagrodę Zakładowi Usług Informatycznych Novum za rozwiązanie „bezdotykowa smartKARTA”, a nagrodę odebrał Adam Borkowski dyrektor Pionu Współpracy z Bankami w ZUI Novum.

Źródło: aleBank.pl