Piotr Puczyński

BANK 2022/05

Bankowość i Finanse | Green Economy | Modny altruizm – nowy paradygmat ekonomii czy konieczność?

Banki mogą wprowadzać swoich klientów na drogę średnio- i długookresowej zmiany, która pozwoli im zachować konkurencyjność. Takie działanie sektora bankowego stanowi bardzo istotne wsparcie i wzmocnienie działań motywacyjnych państwa. Ponadto banki poprzez swoje strategie sprzedażowe mogą już dzisiaj zaproponować atrakcyjniejsze warunki cenowe klientom podejmującym działania w ramach transformacji ekologicznej – zauważa prof. dr hab. Marta Postuła w rozmowie z Piotrem Puczyńskim. Pierwszą z cyklu rozmów opublikowaliśmy w nr. 3/2022.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE – REGULACJE | Zielony impuls dla rozwoju technologii

Wdrażanie kolejnych wymogów w zakresie zrównoważonego finansowania stanowi coraz istotniejszy obszar aktywności unijnego ustawodawcy, jak też organów odpowiedzialnych za ład i stabilność na rynku finansowym. Jedną z konsekwencji tych działań jest stymulowanie rozwoju technologicznego we współczesnej gospodarce, nie tylko z uwagi na preferencje dla niskoemisyjnych rozwiązań. Czynnikiem ułatwiającym, a niekiedy wręcz umożliwiającym raportowanie ESG są wszak zaawansowane algorytmy, korzystające ze sztucznej inteligencji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BankTech 2021
Artykuły | Bezgotówkowo

BankTech 2021: Rynek płatniczy w fazie ożywionej transformacji

Pandemia koronawirusa posłużyła za katalizator transformacji cyfrowej, a tempo, w jakim poszczególne segmenty digitalizowały się na przestrzeni minionych kilkunastu miesięcy jest wręcz szokujące. – W roku 2020 polski rynek e-commerce miał osiągnąć wartość 70 mld zł, ostatecznie kwota ta przekroczyła 100 mld zł – wskazał Przemysław Soboń, dyrektor linii biznesowej płatności internetowe w Krajowej Izbie Rozliczeniowej, podczas niedawno zakończonej konferencji BankTech 2021.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/01

Bankowość i Finanse | Wskaźniki Referencyjne | Dlaczego WIBOR już nie wystarcza…

Reforma wskaźników referencyjnych trwa w Europie i na świecie od 2014 r. Kluczowe było przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę UE rozporządzenia w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych, często w skrócie określanego jako BMR. Jednakże skrót ten nie zyskał zbytniego rozgłosu…

CZYTAJ WIĘCEJ
Piotr Puczyński
Bankowość spółdzielcza | Komentarze ekspertów

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej potwierdziło korzyści współpracy sektorowej

Do niedawna jednym z głównych tematów na konferencjach sektora bankowego było tzw. tsunami regulacyjne. Zapoczątkowane przez kryzys finansowy 2007‒2008 liczne działania regulatorów zaowocowały znacznym zwiększeniem obowiązków regulacyjnych. – pisze w komentarzu dla aleBank.pl Piotr Puczyński, niezależny ekspert.

CZYTAJ WIĘCEJ
Piotr Puczyński
Bankowość spółdzielcza | Wydarzenia

FTBS 2020: trwały nośnik to już codzienna praktyka bankowości spółdzielczej

Skuteczne wdrożenia rozwiązań w zakresie trwałego nośnika nie są jedynie domeną dużych banków komercyjnych. Także i lokalne instytucje finansowe przygotowały stosowne rozwiązania, pozwalające pogodzić elektronizację obiegu dokumentów, również tych kierowanych do konsumentów, z wymogami regulacyjnymi. Duża rolę w tworzeniu owych narzędzi odegrały obydwa zrzeszenia, o czym mogliśmy się dowiedzieć w kolejnych punktach webinarium, zorganizowanego w ramach Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/12

Wydarzenia. IT@BANK 2019: Chmurę należy polubić

Nikt już nie kwestionuje zalet i przewag biznesowych, jakie daje firmom i bankom przetwarzanie w rozwiązaniach chmurowych. Rośnie dostępność usług tego typu na rynku, a specjaliści zwracają uwagę, że technologia ta to więcej niż tylko nowy sposób korzystania z zewnętrznych centrów danych. Na rynek wchodzą też metodyki, które zmieniają sposób wykonywania płatności, np. wykorzystując asystentów cyfrowych i komendy wydawane głosem.

CZYTAJ WIĘCEJ
Blogi | Maciej Małek

Dwa światy o zarządzaniu zmianą

W niedzielne południe TR Warszawa gościł dwóch twórców z obszarów tak z pozoru odległych i odmiennych, jak przysłowiowe ogień i woda. Piotr Puczyński – manager bankowy, ekspert z zakresu ubezpieczeń, zarządzania projektami, a zwłaszcza implementacji zaawansowanych rozwiązań technologicznych zaprezentował ujęte w formie książki zatytułowanej „Zarządzanie zmianą”, a wydanej nakładem gliwickiej oficyny Helion przemyślenia dotyczące fenomenu, jakim jest zmiana, stanowiące plon blisko trzydziestoletniej drogi zawodowej autora.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/01

Bank i Klient: Banki w obliczu DevOps

Dynamiczny rozwój technologii IT wykorzystywanych we współczesnych instytucjach finansowych wiąże się z koniecznością coraz szybszego wprowadzania zmian w systemach teleinformatycznych. Na owo przyspieszenie procesów olbrzymi wpływ mają rosnące wymagania klientów, którzy oczekują od nowych aplikacji równocześnie wyższego poziomu bezpieczeństwa i większego komfortu użytkowania. Wszystkie te czynniki sprawiają, że tradycyjne metodyki pracy bankowych działów IT przestają odpowiadać wyzwaniom współczesności. Jednym z kierunków ewolucji procesów w tym obszarze jest usprawnianie działań w zakresie rozwoju (development) i utrzymania (operations), określane jako DevOps.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2