Tarcza 4.0: więcej przedsiębiorców może skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń

Tarcza 4.0: więcej przedsiębiorców może skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń
Fot. stock.adobe.com/Andrey Popov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza znaczące zmiany dotyczące dofinansowania wynagrodzeń pracowniczych. Znowelizowane przepisy pozwolą firmom dofinansować wynagrodzenia pracowników bez zmian w zasadach ich zatrudnienia. Z możliwości dofinansowania wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będzie też mogło skorzystać więcej firm. Nowe rozwiązania rodzą jednak nowe wątpliwości, które bez urzędowej wykładni przepisów będą dla podatników problematyczne – uważają eksperci firmy doradczej KPMG.
Tarcza 4.0 daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie bez obniżania wymiaru czasu pracy lub wprowadzania przestoju ekonomicznego #TarczaAntykryzysowa @KPMGPoland

Nowe rozwiązania rodzą jednak nowe wątpliwości, które bez urzędowej wykładni przepisów będą dla podatników problematyczne – uważają eksperci firmy doradczej KPMG.

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza znaczące zmiany do zagadnień związanych z dofinansowaniami wynagrodzeń pracowniczych. Część przedsiębiorców, u których występował kwalifikowany spadek obrotów gospodarczych nie występowała dotychczas o wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z uwagi na konieczność wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy. U niektórych pracodawców istniejące potrzeby kadrowe lub polityka zatrudnienia uniemożliwiały w praktyce takie działanie. Część firm obejmowała z kolei zmienionymi warunkami jedynie wybranych pracowników.

Czytaj także: Tarcza 4.0 z podpisem prezydenta: ustawowe wakacje kredytowe, dopłaty do kredytów dla firm, jakie jeszcze rozwiązania wprowadza?

– Art. 15gg zawarty w nowelizacji daje obecnie szansę na uzyskanie dofinansowania wynagrodzeń bez zmian w zasadach zatrudnienia pracowników. Co istotne, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników na podstawie zasad znanych do tej pory, czyli art. 15g, przysługuje tylko do końca września 2020 r. Co prawda brak jest w przepisach jednoznacznego ograniczenia czasowego w stosunku do zasad znowelizowanych, tj. art. 15gg, ale aby uniknąć odmiennej interpretacji i skorzystać ze wsparcia przez pełny okres 3 miesięcy należałoby złożyć wniosek o dofinansowanie najpóźniej w lipcu 2020 r. – mówi Wojciech Majkowski, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce.

Więcej podmiotów skorzysta z dofinansowania wynagrodzeń pracowniczych

Znana dotychczas instytucja dofinansowania wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zawarta w art. 15g Tarczy antykryzysowej, została udostępniona szerzej – nowym podmiotom. Co istotne, uregulowane zostało w sposób bardziej rozbudowany zagadnienie kontroli. Ma ona dzielić się na 2 etapy: wstępny w terminie 60 dni od upływu terminu rozliczenia dofinansowań (tj. w praktyce do 90 dni od okresu dofinansowania) i końcowy w terminie 3 lat od upływu terminu rozliczenia dofinansowań (tj. w praktyce 3 lata i 30 dni od okresu dofinansowania).

– Należy z pewnością pochwalić ustanowioną w art. 15gg możliwość ubiegania się o dofinansowanie bez obniżania wymiaru czasu pracy lub wprowadzania przestoju ekonomicznego. Ponadto Tarcza 4.0 ustanawia szereg instrumentów prawnych, z których przy spełnieniu określonych warunków przedsiębiorcy mogą skorzystać. Wśród nich można wymienić: zawieszenie części obowiązków pracowniczych, „kominowe” ograniczenie odpraw czy obowiązek wykorzystania urlopu na polecenie pracodawcy – mówi Paweł Szala, ekspert w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce.

Dodatkowa możliwość aplikowania o wsparcie z FGŚP

Tarcza antykryzysowa 4.0 w nowym artykule 15gg wprowadza dodatkową możliwość aplikowania o wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych bez konieczności wymaganego na gruncie dotychczas obowiązującego art. 15g porozumienia z reprezentacją załogi tj. bez konieczności wprowadzenia przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Czytaj także: Tarcza 4.0: nowe przepisy dotyczące dopłat do oprocentowania kredytów bankowych >>>

– Wzajemna relacja obu uregulowań, które będą teraz funkcjonować równolegle nie jest jednak do końca jasna. Wątpliwości budzi możliwość wystąpienia o kolejne wsparcie na podstawie nowego art. 15gg przez pracodawców, którzy korzystali już z rozwiązania z art. 15g w stosunku do tych samych pracowników. Jeżeli tak będzie, to należy zastanowić się czy będą jakiekolwiek ograniczenia korzystania z takiej możliwości – np. czy ta możliwość dotyczyłaby jedynie pracowników wcześniej nieobjętych ani przestojem, ani obniżonym wymiarem czasu pracy. Pozostaje niewyjaśnione czy firmy nie będą zmuszone do przyjęcia kompromisowego stanowiska i uzyskania pomocy jedynie w zakresie wcześniej niewykorzystanego w pełni 3-miesięcznego maksymalnego okresu wsparcia na tych samych pracowników, ponieważ firma musiała przywrócić pełne moce produkcyjne i musiała zrezygnować z dalszej pomocy. Z jeszcze innej strony, dodatkowe wsparcie może być całkowicie wykluczone w stosunku do tych pracowników, na których uzyskano już pomoc choćby w części 3-miesięcznego okresu. Należy podkreślić, że istnieją argumenty przemawiające za dopuszczalnością złożenia wniosku na podstawie art. 15gg, na kolejne 3 miesiące, w stosunku do pracowników, na których wcześniej uzyskano pomoc z art. 15g. Jednak pewne jest to, że bez urzędowej wykładni wątpliwości nie zostaną rozstrzygnięte – mówi Łukasz Piwowarczyk, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

Źródło: KPMG