Unia Europejska / UE / EU

Komentarze ekspertów

Yellen obiecuje pełne zatrudnienie

Zgodnie z przewidywaniami ekonomistów, środowa sesja została zdominowana przez kolejne informacje napływające ze Stanów Zjednoczonych. Uwagę inwestorów zza Oceanu przyciągnęły przede wszystkim lepsze od prognozowanych dane na temat dynamiki produkcji przemysłowej w USA, która w ostatnim miesiącu wzrosła o 0.7% m/m, podczas gdy analitycy spodziewali się wyniku na poziomie 0.5% m/m. W opublikowanym przez Fed raporcie czytamy, że za poprawą sytuacji ekonomicznej przemawia m.in. polepszenie warunków atmosferycznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Europejskie instytucje ds. ochrony prywatności zatwierdzają zobowiązania Microsoft w zakresie rozwiązań w chmurze

microsoft.02.400x251To ważny tydzień dla ochrony prywatności naszych klientów. Organy zajmujące się ochroną danych w Unii Europejskiej potwierdziły, że umowy w zakresie biznesowych rozwiązań chmurowych podpisywane przez Microsoft spełniają wysokie standardy norm prawnych UE dotyczących ochrony prywatności. Uznanie to daje dodatkową gwarancję naszym klientom bezpiecznego korzystania z usług firmy Microsoft opartych na przepływie danych za pośrednictwem naszej chmury obliczeniowej pomiędzy Europą i resztą świata. Opierając się na tym wyrazie uznania podejmiemy aktywne działania mające na celu rozszerzenie wspomnianej ochrony prawnej dla wszystkich naszych klientów korporacyjnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

NIK o działaniach Policji na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym

nik.01.400x318W Polsce na 100 wypadków drogowych ginie średnio dwa razy więcej osób niż w innych krajach UE. Poprawy wymaga poziom wyszkolenia policjantów drogówki, wśród których ponad 40 proc. nie ukończyło specjalistycznego szkolenia w zakresie ruchu drogowego. Policyjna baza danych nt. wypadków drogowych (SEWiK) zawiera dużo błędów. Dlatego tworzone na jej podstawie analizy nie odzwierciedlają w pełni zagrożeń występujących w ruchu drogowym. Większa liczba policjantów na drogach i liczne akcje prewencyjne przynoszą jednak pozytywne efekty. W 2013 roku nastąpił wyraźny spadek liczby wypadków oraz ofiar śmiertelnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Ostatnia szansa na tańsze inwestycje w strefach

inwestycje.01.400x267W lipcu 2014 r. poziom zachęt regionalnych dostępnych dla inwestorów w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE) zmniejszy się nawet o 15-20%, w zależności od lokalizacji. Przedsiębiorcy zamierzający inwestować, reinwestować lub poszerzać swój zakład w SSE, mają jeszcze czas, aby w pełni skorzystać z maksymalnych poziomów dostępnych zachęt. W tym kontekście Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) zorganizowała 28 marca we Wrocławiu spotkanie inwestorów i przedsiębiorców z ekspertami oraz władzami stref ekonomicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Setki milionów ludzi skorzysta na wolnym handlu UE-USA

amcham.02.250x131Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi (TTIP) będzie największą umową o wolnym handlu w historii. Partnerstwo podniesie poziom  życia oraz stworzy nowe możliwości gospodarce dla 800 milionów mieszkańców strefy.  Szacuje się, że dzięki TTIP czteroosobowa rodzina w UE może zyskać nawet 545 euro rocznie.

CZYTAJ WIĘCEJ
PKO Bank Polski - Logo
Bankowość

PKO Bank Polski w drodze na europejskie rynki

Jednym z najcenniejszych „aktywów” PKO Banku Polskiego są klienci – zarówno duże korporacje, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa. Dla wielu z nich Polska to tylko jeden z rynków, na którym działają. Co PKO może zaoferować tym, którzy ze swoimi produktami i usługami trafiają do Niemiec czy Wielkiej Brytanii? Modelowym przykładem jest współpraca PKO Leasing ze spółką Solaris Bus&Coach S.A. w Szwecji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Polska, przykładem innowacyjnych gospodarek powinna uzupełnić system wsparcia B+R o ulgi podatkowe

euro.bankowosc.400x283Kolejny kraj, Włochy, wprowadził do systemu wsparcia B+R zachęty podatkowe.  Od stycznia tego roku przedsiębiorcy działający we wszystkich branżach będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów prowadzenia tej działalności na terenie Włoch. Rząd włoski przeznaczył na ten cel 200 mln euro.  Polska jest coraz bardziej osamotniona na mapie średnio rozwiniętych gospodarek zachęcających do inwestycji w B+R jedynie dotacjami.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Uwaga partnerzy

uscisk.dloni.01.250x167Komisja Europejska wypracowała kodeks postępowania dotyczący zasady partnerstwa, o której mowa w art. 5 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) na lata 2014-2020.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 48 Z 48