Microsoft ważnym partnerem cyfrowego nauczania

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

140508.microsoft.01.400xDziś w siedzibie Microsoft odbywa się konferencja "Cyfrowa Szkoła - perspektywa rządu, samorządu i szkoły". Podczas spotkania Marta Czapińska, Szefowa Gabinetu Politycznego Ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, podkreślała: "Warunkiem koniecznym w dalszej cyfryzacji edukacji jest zapewnienie wszystkim szkołom infrastruktury z szerokopasmowym internetem". O tym, jakie są kierunki działań i priorytety w nowoczesnym nauczaniu rozmawiali przedstawiciele rządu, władz lokalnych, oświaty i biznesu.

„Aby stworzyć kompleksowy system rozwiązań informatycznych dla lokalnej edukacji, konieczna jest współpraca pomiędzy samorządem terytorialnym, szkołami oraz biznesem. Podczas dzisiejszej konferencji udało się nam zestawić doświadczenia każdej z tych stron w rozwijaniu nowoczesnej edukacji. Przedstawiliśmy model samorządowy ze złożonymi projektami w określonych gminach i wyjaśniliśmy, jak przygotowywać rozwiązania edukacyjne w chmurze. Takie spotkania jak dziś są cenne nie tylko za względu na wymianę dobrych praktyk. Jeszcze ważniejsze jest to, że dzięki wspólnym wysiłkom i efektowi synergii, przybliżamy się coraz bardziej do szerokiej implementacji nowoczesnego nauczania w polskich szkołach” – podkreśliła Cecylia Szymańska-Ban, dyrektor ds. edukacji w polskim oddziale Microsoft.

Konferencja odbywa się w ramach Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego. Swoim patronatem wydarzenie objęli wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Lena Kolarska-Bobińska, Minister Administracji i Cyfryzacji Rafał Trzaskowski oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj. Organizatorami wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) oraz firma Microsoft.

„Jak co roku, czołową pozycję w programie Światowych Dni Społeczeństwa informacyjnego zajmuje tematyka informatycznej edukacji – tematyka, której PTI poświęca wyjątkowo dużo uwagi i wysiłku. Mamy bowiem świadomość, że sukces dzieła budowy nowoczesnej cywilizacji wiedzy jest w pierwszym rzędzie zależny od poziomu i społecznego zasięgu edukacji informatycznej” – powiedział Marian Noga, Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Dzisiejsza konferencja, podzielona na trzy części tematyczne, zgromadziła szerokie grono ekspertów i praktyków sektora edukacji. Rządowy blok wydarzenia otworzyła Marta Czapińska, Szefowa Gabinetu Politycznego Ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, która przybliżyła gościom założenia programu „Cyfrowa Szkoła” oraz nakreśliła kierunki działań MEN w zakresie nowoczesnego nauczania.

„Wydatkowanie pieniędzy z nowej perspektywy finansowej UE na cyfryzację edukacji nie może ograniczyć się do zapewnienia szkołom sprzętu i oprogramowania do nauczania. Potrzebne jest kompleksowe spojrzenie, w którym szkołom zostanie zapewniony dostęp do szerokopasmowego internetu, a odpowiednio wyszkoleni i zaangażowani w proces cyfryzacji nauczyciele będą impulsem dla uczniów do przestawienia się na nowe metody przyswajania wiedzy. Tylko przy takim podejściu uda się nam osiągnąć satysfakcjonujące wyniki” – powiedziała Marta Czapińska, Szefowa Gabinetu Politycznego Ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Istotną część konferencji stanowił blok samorządowy, podczas którego przedstawiciele władz Tarnowa, Gdyni i Radomia prezentowali, jak w praktyce działają platformy edukacyjne, systemy zarządzania oświatą oraz jaka powinna być rola samorządów w cyfryzacji szkół.

140508.microsoft.03.400x

„Rozwój edukacji zależy w dużym stopniu od sprawnie działającego samorządu. To właśnie nam, władzom lokalnym, najbardziej zależy na sprawdzonych i praktycznych rozwiązaniach, ponieważ to samorząd jest najbliżej procesu nauczania i samego ucznia. Korzystając z doświadczenia i technologii firm takich jak Microsoft, dużo łatwiej jest nam osiągnąć cele postawione w zakresie cyfrowej edukacji” – powiedział Ryszard Fałek, Wiceprezydent Miasta Radom.

Dzięki podpisanej w 2012 r. przez Urząd Miasta Radom oraz Microsoft umowie Education Alliance Agreement we wszystkich radomskich placówkach oświatowych jest realizowany proces wdrażania Office 365, przeprowadzono również liczne konsultacje i szkolenia dla administratorów szkolnych. W Radomiu działa 96 placówek oświatowych (w tym 21 przedszkoli, w których proces wdrożenia Office 365 rozpoczęto we wrześniu 2013). Usługa została w pełni wdrożona i działa w 67 placówkach zaś w pozostałych jest w trakcie wdrożenia. W związku z wdrożeniem Office 365 we wszystkich placówkach oświatowych w Radomiu zaplanowano szkolenia rad pedagogicznych oraz pracowników administracyjnych z obsługi Office 365. Przeprowadzają je trenerzy z Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Szkolenia odbyły się już w 56 placówkach.

 140508.microsoft.02.400x

„Przygotowanie nauczycieli do pracy w cyfrowej szkole jest kluczem do zapewnienia przyjaznej i przede wszystkim skutecznej edukacji. Nauczyciel powinien umieć w sposób efektywny wykorzystać technologie informacyjno-komunikacyjne w swojej pracy, czyli być e-nauczycielem. Jak to stwierdzić? Najlepiej posłużyć się odpowiednim certyfikatem, takim jak np. Certyfikat PTI e-Nauczyciel, zaakceptowany przez fundację ECDL (European Computer Driving Licence). ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest rozpowszechniony na całym świecie. Certyfikaty ECDL posiada 11 mln ludzi, z czego w Polsce ponad 120 tys.”- powiedział Jacek Pulwarski, Ogólnopolski Koordynator ECDL w Polskim Towarzystwie Informatycznym.

Podczas trzeciej części konferencji – bloku szkolnego – zaplanowano lekcję pokazową z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach, która m.in. dzięki wsparciu firmy Microsoft uchodzi za pioniera kompleksowego podejścia do tematu innowacyjnego nauczania. Szkoła posiada nie tylko odpowiednie narzędzia, ale przede wszystkim odpowiednią infrastrukturę, specjalistyczne aplikacje wspierające pracę nauczycieli i pracowników administracji, treści, zasoby i świetnie przygotowaną kadrę. Projekt jest realizowany od kilku lat i każdego roku gmina przeznacza kolejne środki na jego rozwój. W tym roku we współpracy z Microsoft wdrożono Office 365, przeszkolono nauczycieli i rozpoczęto pilotażowy program polegający na wyposażeniu klasy 5a i uczących ją pedagogów w tablety.

Źródło: Microsoft