Po dwóch stronach Atlantyku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

140603.usa.02.400xNegocjowana od roku umowa pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, dotycząca Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), nie jest w naszym kraju zagadnieniem szeroko znanym. Niewiele można znaleźć publikacji na ten temat czy relacji z kolejnych tur negocjacji. Dlatego Forum Ruchu Europejskiego oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Miesięcznikiem Finansowym BANK przygotowały debatę dotyczącą transatlantyckiego partnerstwa handlowego i inwestycyjnego "Nowy etap współpracy USA - UE".

Spotkanie prowadzone przez prof. dr hab. Edwarda Haliżaka, dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, przygotowane zostało z myślą o przybliżeniu słuchaczom zagadnień i kontrowersji związanych z negocjowanym porozumieniem. Zaprezentowano wiele kwestii ogólnych, nakreślających charakter wspólnych relacji europejsko-amerykańskich, specyfikę rynków, odmienne podejście do biznesu czy też różnice kulturowe i światopoglądowe, które bez wątpienia nie pozostaną obojętne dla sukcesu prowadzonych negocjacji. Nie zabrakło oczywiście szczegółowego omówienia wybranych zagadnień. Za najistotniejsze uznano możliwości zliberalizowania handlu rolnego, rozwój wspólnej polityki energetycznej oraz kwestie związane z walutą i sektorem usług finansowych.

140603.usa.550x

Prezentacje, zawierające również spostrzeżenia i wnioski, przygotowali młodzi naukowcy z Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, Fundacji Stosunków Międzynarodowych oraz Forum Ruchu Europejskiego. Bez wątpienia wyróżniającym się prelegentem był jedyny za stołem prezydialnym przedstawiciel „drugiej strony” Atlantyku Tony Housh, członek zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Skupił się on na harmonizacji sektora usług finansowych USA i UE, wspominając również o kwestiach żywności modyfikowanej genetycznie i kontrowersjach wokół odmiennego pojmowania ochrony danych osobowych.
Szczegółowa relacja ze spotkania ukaże się na łamach wakacyjnego wydania Miesięcznika finansowego BANK.