Sławomir Nosal

Rolnik w traktorze
Artykuły | Cyberbezpieczeństwo

Co dalej z kredytami dla rolników?

Uchwalona przez Parlament ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego wywoła negatywne skutki dla banków zaangażowanych w udzielanie kredytów agro, a także spowoduje wykluczenie finansowe rolników oraz wpłynie na znaczące ograniczenie możliwości realizacji programów krajowych w sektorze agro – zwraca uwagę Związek Banków Polskich w liście skierowanym do Jacka Jastrzębskiego Przewodniczącego KNF i członka Komitetu Stabilności Finansowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pieniądze i procenty
Finanse osobiste | Nieruchomości

Podwyżki stóp procentowych zniechęcają Polaków do zaciągania kredytów

Ponad 1/3 Polaków nie jest zainteresowana zaciąganiem kredytów wobec informacji o podwyżce stóp procentowych – wynika z badania opinii przeprowadzonego w październiku br. przez Quality Watch dla BIK. Po ogłoszonej 3.11.2021 r. decyzji RPP o wzroście stopy referencyjnej do poziomu 1,25%, miesięczna rata odsetkowa dla kredytu hipotecznego zaciągniętego w ostatnim czasie wzrośnie średnio o 192,41 zł. Świadomość skutków tych podwyżek, czyli wyższy koszt spłacanego kredytu, może w najbliższej perspektywie wpłynąć na spadek zainteresowania kredytami.

CZYTAJ WIĘCEJ
Mężczyzna trzymający flagę Ukrainy
Cyberbezpieczeństwo

Ukraińcy lepiej spłacają kredyty niż Polacy i zadłużają się na na coraz wyższe kwoty

Obywatele Ukrainy pracujący w naszym kraju stają się coraz ważniejszymi klientami polskiego sektora bankowego. W danych, o których zaprezentowanie poprosiliśmy Biuro Informacji Kredytowej widać wyraźny wzrost liczby i wartości zaciąganych kredytów, w tym kredytów hipotecznych. Jednocześnie największą grupę (73,7 proc.) wśród obcokrajowców płacących składki na ubezpieczenie społeczne stanowią obywatele Ukrainy – na koniec pierwszego półrocza 2021 r. ich liczba wyniosła 603 481 osób, tj. o 39,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku oraz o 13,3 proc. więcej niż w grudniu 2020 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
Mężczyzna wkładający pieniądze do słoika i liczący na kalkulatorze
BANK 2019/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Bankowość Spółdzielcza. BIK SA: Kredyty banków spółdzielczych dla gospodarstw domowych – okiem analityków BIK-u

Banki spółdzielcze są ważnym elementem systemu bankowego. Na koniec marca 2019 r. funkcjonowało 547 banków spółdzielczych operujących w 3510 placówkach. Stanowią one łącznie blisko 36% sieci bankowej w Polsce (dane KNF) i zatrudniają ok 20% wszystkich pracowników sektora bankowego. Rozległość sieci daje bankom atut bliskości klienta. Suma bilansowa banków spółdzielczych wynosi 140,6 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1