Bankowość i Finanse | Loża Komentatorów – lipiec 2021

Bankowość i Finanse | Loża Komentatorów – lipiec 2021
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W jaki sposób perspektywa inflacji może długoterminowo wpływać na postawy Polaków wobec oszczędzania i inwestowania?

Prezentowane opinie stanowią odzwierciedlenie prywatnych poglądów i nie wyrażają stanowiska żadnej z instytucji, z którymi ich autorzy są związani zawodowo.

Grzegorz Maliszewski
główny ekonomista, Bank Millennium SA

Podwyższona inflacja w warunkach niemal zerowych stóp procentowych banku centralnego oznacza ubytek wartości środków, czy nadwyżek, finansowych lokowanych w najbezpieczniejszych aktywach, a więc depozytach czy obligacjach skarbowych. Spośród bezpiecznych aktywów atrakcyjniejsze są te instrumenty, których stopa zwrotu powiązana jest z inflacją (np. obligacje indeksowane inflacją). Depozyty bankowe dla wielu klientów niewątpliwie wciąż pozostaną dominującą formą gromadzenia własnych aktywów finansowych, jednak należy się spodziewać wzrostu udziału oszczędności lokowanych w akcjach, funduszach inwestycyjnych, funduszach ubezpieczeniowych czy aktywach trwałych, jak nieruchomości, dzieła sztuki, metale szlachetne itp. Podobne zmiany można było zaobserwować w tych gospodarkach, które od dłuższego już czasu funkcjonują w warunkach niskich stóp procentowych. Stąd podobnego kierunku zmian oczekiwać można w naszym kraju. Ważna jest zatem elastyczność i otwartość konsumentów na nowe instrumenty, równie jednak ważne jest przy tym zachowanie równowagi inwestycyjnej i nie wystawianie się na zbyt wysokie ryzyko. Dlatego też istotne jest odpowiednie zróżnicowanie portfela oszczędności/inwestycji pomiędzy poszczególnymi klasami aktywów. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych zawsze warto pamiętać o tym, iż niemal zerowe stopy procentowe w Polsce to prawdopodobnie sytuacja przejściowa i można zakładać, że po ustąpieniu kryzysu pandemicznego stopy procentowe zostaną podwyższone.

Remigiusz Hołdys
dyrektor Departamentu Zarządzania Ofertą i Segmentami Klientów, Bank Pekao SA

Dynamiczny wzrost poziomu inflacji w Polsce, która sięga już ok. 5%, najpewniej w ograniczonym zakresie przełoży się na zmiany preferencji Polaków, dotyczących długoterminowego oszczędzania. Pomimo bowiem utrzymujących się od ponad roku zerowych stóp procentowych NBP, co przekłada się na zerowe oprocentowanie na rachunkach i lokatach bankowych, nadal obserwujemy dynamiczne przyrosty salda oszczędności, gromadzonych na tych produktach przez klientów. Wciąż większość Polaków przedkłada maksymalne bezpieczeństwo oszczędności nad, wynikającą z inflacji, realną utratę ich wartości.

To nie znaczy, że nie następują żadne zmiany w świadomości Polaków odnośnie sposobów oszczędzania i wpływu inflacji. Osoby w średnim wieku oraz młodsze, posiadające już oszczędności finansowe lub mogące regularnie odkładać określone środki, zaczynają coraz aktywniej poszukiwać nowych możliwości uzyskiwania wyższych dochodów z tych oszczędności. Ich zainteresowanie koncentruje się na produktach inwestycyjnych charakteryzujących się niskim lub średnim ryzykiem utraty wartości, jak np. fundusze mieszane lub certyfikaty strukturyzowane z gwarancją kapitału. Osoby te coraz częściej zaczynają dywersyfikować posiadane oszczędności na produkty bardziej ryzykowne jak fundusze ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK