Sławomir Lachowski

Komentarze ekspertów

Interes publiczny, zasada proporcjonalności – refleksje na kanwie komunikatu KNF o braku odwołania L. Czarneckiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Bank SA i Getin Noble Bank SA

Pojawił się komunikat ws. nieuwzględnienia przez Walne Zgromadzenia Idea Bank SA i Getin Noble Bank SA wniosków KNF o odwołanie Leszka Czarneckiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na tym tle rodzi się kilka pytań, ale także skojarzeń z zaistniałymi już historiami, pisze dr hab. Lech Kurkliński prof. SGH, dyrektor ALTERUM Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Forum Rozwoju Banków Spółdzielczych: banki w erze nowych technologii

Jak wykorzystać potencjał rozwiązań IT do rozwoju usług finansowych? Jaka jest rola placówek bankowych w nowej, cyfrowej rzeczywistości? Znalezienie odpowiedzi na te pytania ma kluczowe znaczenie dla rodzimych banków spółdzielczych. Już 6 kwietnia br. odbędzie się Forum Rozwoju Banków Spółdzielczych organizowane przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.Tematyka Forum poświęcona będzie bankowości w erze nowych technologii.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

SGH Professionals: absolwenci SGH pomogą młodszym kolegom z uczelni w realizacji ich biznesowych pomysłów


SGH Professionals to nowa inicjatywa absolwentów SGH nastawiona na promocję przedsiębiorczości wśród studentów tej uczelni. Trwa konkurs dla absolwentów, którzy chcą swój pomysł na nową działalność gospodarczą poddać ocenie uznanych ekspertów i praktyków biznesu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Zjazdu Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej 24 września br. z okazji 110. rocznicy jej powstania

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Oświadczenie FM Bank PBP S.A. w sprawie decyzji KNF dotyczącej głównego akcjonariusza

fm.bank.pbp.01.400x225Dzisiaj w godzinach popołudniowych na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego pojawił się Komunikat z 211. posiedzenia Komisji, w którym Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o podjętej decyzji w sprawie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji FM Bank PBP S.A. przez PL Holdings S.a.r.l. oraz Abris-EMP Capital Partners Limited oraz zaleceniu sprzedaży wszystkich akcji FM Bank PBP S.A. posiadanych przez PL Holdings S.a.r.l. w terminie do 31 grudnia 2014 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1