Zmiany w Radzie Nadzorczej BEST

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

filar.dariusz.04.180xProf. Dariusz Filar i Prof. Pasquale Policastro nowymi niezależnymi członkami RN.

Decyzją Walnego Zgromadzenia, do Rady Nadzorczej BEST dołączyli prof. Dariusz Filar i prof. Pasquale Policastro. Na kolejną kadencję wybrani zostali ponadto: Sławomir Lachowski, prof. Leszek Pawłowicz, Katarzyna Borusowska i Patrycja Kucner.

Dariusz Filar i Pasquale Policastro zostali powołani do Rady Nadzorczej BEST przez Walne Zgromadzenie Spółki, które obradowało w środę, 18 czerwca. Dariusz Filar to znany polski ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2004-2010, a wcześniej główny ekonomista Banku Pekao (1999-2004). Obecnie piastuje funkcję niezależnego członka w radach nadzorczych PZU i BGŻ oraz uczestniczy w posiedzeniach Rady Gospodarczej przy Premierze RP. Pasquale Policastro jest profesorem na Uniwersytecie Szczecińskim, uznanym specjalistą i autorem wielu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i integracji europejskiej. Prof. Policastro jest także zaangażowany w liczne inicjatywy społeczne, m.in. na rzecz odbudowy lasów w Afryce. Od 27 lat jest związany z Polską, mówi biegle po polsku.

Jest mi niezmiernie miło, że dwaj znakomici profesorowie zgodzili się dołączyć do Rady Nadzorczej BEST. Ich wiedza i doświadczenie będą niewątpliwie źródłem cennych opinii i dyskusji dotyczących działalności i rozwoju naszej grupy – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes i większościowy akcjonariusz BEST. – Przy okazji chciałbym bardzo gorąco podziękować Panom Berndowi Holzapfelowi i Bartoszowi Krużewskiemu, dotychczasowym członkom Rady Nadzorczej, za ich ogromny wkład i zaangażowanie w rozwój Grupy BEST w ostatnich 12 latach – dodał prezes.

Dr Bernd Holzapfel i Bartosz Krużewski poinformowali na początku czerwca, że nie będą ubiegać się o wybór na członka Rady Nadzorczej BEST kolejnej kadencji, wskazując, że w czerwcu br. upływa 12-letni okres pełnienia przez nich funkcji w RN Spółki. Oznacza to, że w kolejnej kadencji nie spełnialiby już kryterium niezależności, o którym mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z definicją opisaną w załączniku II do Zalecenia Komisji z 15 lutego 2005 r. (2005/162/WE).

Walne Zgromadzenie BEST na kolejną kadencję powołało natomiast: Sławomira Lachowskiego, prof. dr. hab. Leszka Pawłowicza, Katarzynę Borusowską oraz Patrycję Kucner. Rada Nadzorcza Spółki liczy obecnie sześciu członków, w tym czterech spełniających kryteria niezależności.

Środowe Walne Zgromadzenie Spółki dokonało ponadto zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2013 r., udzieliło absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej BEST, a także postanowiło, że ubiegłoroczny zysk netto pozostanie w Spółce, co jest zgodne z polityką dywidendową i warunkami emisji obligacji wyemitowanych przez BEST.

Źródło: BEST S.A.