Restrukturyzacja

Młotek sędziowski i stos monet
Gospodarka

Sąd zgodził się na otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Ursusa

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw
upadłościowych i restrukturyzacyjnych przychylił się do wniosku zarządu Ursusa i wyraził zgodę na otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec spółki, wyznaczając jednocześnie na sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód Katarzynę Sacharuk, zaś na nadzorcę sądowego Dariusza Wardę, podał Ursus. Złożony w sądzie i realizowany od dziś plan restrukturyzacji dotyczy okresu IV kw. 2018-2023.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Kredyty hipoteczne na nowych zasadach

Uelastycznienie procedury restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych to według Związku Banków Polskich jeden z kluczowych zapisów ustawy o kredycie hipotecznym, która obowiązuje od 22 lipca br. Na mocy nowych przepisów, bank w przypadku zgłoszenia przez klienta problemów ze spłatą zobowiązań, jest zobowiązany do zaproponowania zmiany warunków zawartej umowy poprzez np. czasowe obniżenie wysokości miesięcznej raty lub w uzasadnionych przypadkach nawet zawieszenie spłaty kredytu. Jak wskazuje ZBP, obszary regulowane przez nową ustawę, w istocie na nowo definiują relacje między kredytobiorcami a bankami.

CZYTAJ WIĘCEJ
Powiedzieli

Cytat dnia: 2016.10.28. – John Cryan

Wyniki trzeciego kwartału wyraźnie wskazują na siłę operacyjną naszego biznesu i wyróżniające się zaangażowanie naszych pracowników. W tym okresie kontynuowaliśmy proces restrukturyzacji banku. Jednakże w ciągu ostatnich tygodni te pozytywne wydarzenia zostały przysłonięte przez kwestię negocjacji dotyczących instrumentów opartych o kredyty hipoteczne w Stanach Zjednoczonych. Dlatego Bank pracuje obecnie, aby zamknąć temat ugody w jak najkrótszym możliwym czasie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

W przeddzień resolution. Jak zmieni się system gwarantowania depozytów po 10 października?

Już 10 października polski system gwarantowania depozytów czeka prawdziwa rewolucja. W dniu tym wchodzą bowiem w życie przepisy, na podstawie których Bankowy Fundusz Gwarancyjny zyska funkcję organu resolution. Funkcjonowanie organu gwarancji depozytów w nowych uwarunkowaniach prawnych i podstawowe wyzwania stojące przed wszystkimi uczestnikami rynku finansowego w związku z wejściem w życie nowych przepisów były tematem debaty, zorganizowanej podczas piątej już edycji Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2016. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Instytut Allerhanda, a wśród partonów znalazł się Związek Banków Polskich, Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego. Portal aleBank.pl jest jednym z medialnych partnerów tego wydarzenia.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Nowe prawo restrukturyzacyjne

kokowska.marianna.01.266x400Już w styczniu 2016 roku wchodzi w życie nowa ustawa – Prawo restrukturyzacyjne, która wprowadzi zupełnie nowe instytucje restrukturyzacji, oparte częściowo na sprawdzonych praktykach międzynarodowych, dostosowanych do warunków polskiej gospodarki. Ustawa ta zdecydowanie polepszy sytuację dłużników i umożliwi im przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji, zgodnie z polityką „drugiej szansy”. Banki powinny zwrócić uwagę przede wszystkim na dwa najistotniejsze z ich perspektywy aspekty zmian wynikających z ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Nieruchomości

Dobre perspektywy dla wynajmu mieszkań i restrukturyzacji kredytów hipotecznych

151126.kfnm.01.400x225Drugą sesję XII Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych rozpoczęła prezentacja Artura Kaźmierczaka, prezesa firmy Mzuri Investments działającej na rynku mieszkań na wynajem. W wystąpieniu omówione zostały podstawowe kierunki rozwoju tego rynku, coraz bardziej atrakcyjnego dla inwestorów – nie tylko rodzimych, ale również i zagranicznych. Artur Każmierczak powołał się tu na analizy dokonane przez firmę EY, potwierdzające dynamiczny rozwój segmentu mieszkań na wynajem w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

ZBP: Restrukturyzacja kredytów walutowych nie może zagrażać stabilności systemu finansowego

150827.relacja.karol.amronSkierowanie nowej ustawy o restrukturyzacji walutowych kredytów hipotecznych do osób słabiej uposażonych, wydłużenie vacatio legis oraz terminu na rozpatrzenie wniosku kredytobiorcy oraz umożliwienie udziału NBP w procesie restrukturyzacji – oto najważniejsze postulaty zgłoszone przez Związek Banków Polskich do projektu ustawy, którym już za dwa dni zająć ma się senacka Komisja Budżetu i Finansów. – Batalia toczy się o zbudowanie takiego systemu wsparcia i asekuracji, który by jednocześnie nie demolował stabilności i potencjału polskiego sektora bankowego – powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Finanse i gospodarka

Małe firmy i budowlanka mają najwięcej złych długów – analizy NBP i EulerHermes

pln.01.400x267Przeważająca część polskich firm terminowo spłaca zobowiązania kredytowe wobec banków, a dwie trzecie przedsiębiorstw nie zalega również z płatnościami na rzecz swoich kontrahentów – takie dane znajdziemy w najnowszym raporcie Narodowego Banku Polskiego poświęcony kondycji sektora przedsiębiorstw w II kwartale 2014 roku. Na poprawę w dziedzinie płynności finansowej polskich spółek zdaje się wskazywać również malejąca liczba ogłoszonych upadłości – zjawisko to odnotowały niezależne badania, przeprowadzone przez firmę EulerHermes

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Bankowość

Jerzy Bańka: Restrukturyzacja szansą obrony miejsc pracy

banka.jerzy.01.400x226Jerzy Bańka: Celem procedury restrukturyzacyjnej jest utrzymanie przedsiębiorstwa w ruchu, utrzymanie miejsc pracy. Wszystkim nam na tym zależy, szczególnie w dobie kryzysu, kiedy to wielu dotychczas dobrze funkcjonujących przedsiębiorców niestety popadło w poważne problemy w zakresie płynności i utrzymania miejsc pracy. Państwo powinno wspierać takie działania – oczywiście z udziałem wszystkich wierzycieli. Stąd też niezwykle cenną jest inicjatywa polegająca na tym, że Skarb Państwa rezygnuje z uprzywilejowania swoich wierzytelności w postępowaniach upadłościowych. One będą zrównane tak, jak wierzytelności innych przedsiębiorców. To jest ogromnie ważna zmiana, która będzie wspierać zawieranie układów z udziałem przedsiębiorców, którzy będą rezygnować – mam na myśli wierzycieli, w tym także banki – z części swoich należności, rozkładać ich spłatę na dogodne raty, co pozwoli przetrwać ten najtrudniejszy czas kryzysu.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 3 Z 3