Restrukturyzacja

Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.
Firma | Multimedia

Czy czeka nas niekontrolowana fala zwolnień i bankructw, nastroje przedsiębiorców są coraz gorsze

Zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotychczasowe obostrzenia w gospodarce zostaną utrzymane również po 17 stycznia. Wiele firm może nie wytrzymać przedłużającego się lockdownu. – Można się spodziewać zdecydowanie większej skali zwolnień, ale też fali niekontrolowanych bankructw – mówi Grzegorz Baczewski z Konfederacji Lewiatan.

CZYTAJ WIĘCEJ
Tomasz Mironczuk, prezes Instytut Rynku Finansowego
Bankowość spółdzielcza | Komentarze ekspertów

Czy sektor banków spółdzielczych sięgnie do rezerw?

Duże zamiany jakie rozpoczęły się na rynku finansowym to dopiero zapowiedź tego, co nas naprawdę czeka. Implikacje obniżek stóp procentowych, wzrost ryzyka kredytowego w środowisku niepewności gospodarczej i istotnie większej inflacji w pełni będą odczuwalne w gospodarce dopiero za kilka miesięcy. Wywoła to zmiany strukturalne w bankowości, a w bankowości spółdzielczej w szczególności. Zmiany w bankowości spółdzielczej będą również musiały dotknąć meritum modelu biznesowego – zarządzania aktywami i pasywami, marżą odsetkową ryzykiem, płynnością ‒ podkreśla w komentarzu Tomasz Mironczuk, prezes Instytutu Rynku Finansowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Tadeusz Białek, Związek Banków Polskich
Firma | Wydarzenia

EKF 2020, jak restrukturyzować firmy w czasie kryzysu?

Jednym z nieuniknionych rezultatów obecnego kryzysu będzie istotny wzrost zadłużenia polskich firm, nierzadko skutkujący niewypłacalnością. To z kolei przełoży się na zwiększenie liczby postępowań restrukturyzacyjnych w sądach. Jakie rozwiązania wspierające restrukturyzację przewidziano w ramach tarczy antykryzysowej, i jak oceniają je poszczególni interesariusze? Kwestiom tym poświęcony była debata, rozpoczynająca drugi dzień obrad Europejskiego Kongresu Finansowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo GetBack
Z rynku finansowego

GetBack: postępowanie restrukturyzacyjne zakończyło się, układ stał się prawomocny

Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił ostatnie zażalenie blokujące uprawomocnienie się układu GetBacku. Obligatariusze spółki odzyskają w ciągu ośmiu lat 25 proc. zainwestowanych środków. Pierwsze wypłaty nastąpią w ciągu najbliższych kilku miesięcy, czyli prawie o 2 lata wcześniej niż zakłada układ – poinformowała spółka w komunikacie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
Bankowość spółdzielcza | Powiedzieli

Artur Adamczyk: działania BFG wobec Podkarpackiego Banku Spółdzielczego nie mają wpływu na bezpieczeństwo pozostałych banków spółdzielczych

− W związku z działaniami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wobec Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku warto przede wszystkim pamiętać, że realizował on własną koncepcję rozwoju, która nie była zbieżna z głównym nurtem spółdzielczego sektora bankowego – przypomina Artur Adamczyk, prezes Zarządu Banku BPS S.A.

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo GetBack
Z rynku finansowego

GetBack: co dalej z restrukturyzacją?

GetBack w restrukturyzacji złożył do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych prowadzącego przyspieszone postępowanie układowe, pismo aktualizujące część danych zawartych w Planie Restrukturyzacji, podała spółka. GetBack ocenia, że informacje zawarte w piśmie uprawdopodobniają realizację układu w stopniu istotnie wyższym niż istniejący na datę wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo Idea Banku
Z rynku finansowego

Idea Bank rozpoczyna restrukturyzację. Będą zwolnienia grupowe

Idea Bank zaczyna proces restrukturyzacji, którego celem jest szybka odbudowa rentowności i poprawa współczynników kapitałowych. Planowane działania restrukturyzacyjne obejmują: obniżenie sumy bilansowej, ograniczenia kosztów operacyjnych, w tym zwolnienia grupowe – maksymalnie 750 osób, podał bank. Szacowane oszczędności z tytułu zwolnień wyniosą w skali rocznej około 50 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
Smutny biznesmen siedzący przy biurku
Firma

Upadłości i restrukturyzacje firm w 2018 r. Coraz więcej przedsiębiorców wychodzi na prostą?

Coraz więcej firm zagrożonych upadłością podejmuje próbę wyjścia na prostą, podaje międzynarodowy ubezpieczyciel należności Coface w raporcie za 2018 r. dotyczącym upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce. Mimo że rośnie ogólna liczba upadłości i restrukturyzacji (wzrost o 10 proc. w 2018 r. w stosunku do roku poprzedniego), to znacząco wzrasta też liczba restrukturyzacji w stosunku do lat poprzednich. Zmieniają się również – na korzyść ratowania firm – proporcje upadłości do układów i sanacji (odpowiednio 57 i 43 proc.).

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 2 Z 3