Jerzy Bańka: Restrukturyzacja szansą obrony miejsc pracy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

banka.jerzy.01.400x226Jerzy Bańka: Celem procedury restrukturyzacyjnej jest utrzymanie przedsiębiorstwa w ruchu, utrzymanie miejsc pracy. Wszystkim nam na tym zależy, szczególnie w dobie kryzysu, kiedy to wielu dotychczas dobrze funkcjonujących przedsiębiorców niestety popadło w poważne problemy w zakresie płynności i utrzymania miejsc pracy. Państwo powinno wspierać takie działania - oczywiście z udziałem wszystkich wierzycieli. Stąd też niezwykle cenną jest inicjatywa polegająca na tym, że Skarb Państwa rezygnuje z uprzywilejowania swoich wierzytelności w postępowaniach upadłościowych. One będą zrównane tak, jak wierzytelności innych przedsiębiorców. To jest ogromnie ważna zmiana, która będzie wspierać zawieranie układów z udziałem przedsiębiorców, którzy będą rezygnować - mam na myśli wierzycieli, w tym także banki - z części swoich należności, rozkładać ich spłatę na dogodne raty, co pozwoli przetrwać ten najtrudniejszy czas kryzysu.

Maciej Małek: Tyle w wymiarze społecznym. A czego środowisko bankowe oczekuje po nowej regulacji?

Przedsiębiorcy to najważniejsi klienci dla banków. Dla nas jest niezwykle ważne, aby kondycja polskich przedsiębiorców była jak najlepsza, aby przedsiębiorstwa miały zapewnioną płynność, aby były wypłacalne, aby miały jasne perspektywy rozwoju i trwania – tylko wówczas możemy liczy na to, że kredytowanie będzie również płynne i nie dojdzie do zatrzymań w zakresie akcji kredytowej. Wszystkim nam powinno na tym zależeć, to jest także interes nas – bankowców.

aleBank.pl

Zobacz rozmowę w wersji wideo: „Jerzy Bańka: restrukturyzacja szansą obrony miejsc pracy”