zmiana

Artykuły | Bankowość

Jerzy Bańka: Restrukturyzacja szansą obrony miejsc pracy

banka.jerzy.01.400x226Jerzy Bańka: Celem procedury restrukturyzacyjnej jest utrzymanie przedsiębiorstwa w ruchu, utrzymanie miejsc pracy. Wszystkim nam na tym zależy, szczególnie w dobie kryzysu, kiedy to wielu dotychczas dobrze funkcjonujących przedsiębiorców niestety popadło w poważne problemy w zakresie płynności i utrzymania miejsc pracy. Państwo powinno wspierać takie działania – oczywiście z udziałem wszystkich wierzycieli. Stąd też niezwykle cenną jest inicjatywa polegająca na tym, że Skarb Państwa rezygnuje z uprzywilejowania swoich wierzytelności w postępowaniach upadłościowych. One będą zrównane tak, jak wierzytelności innych przedsiębiorców. To jest ogromnie ważna zmiana, która będzie wspierać zawieranie układów z udziałem przedsiębiorców, którzy będą rezygnować – mam na myśli wierzycieli, w tym także banki – z części swoich należności, rozkładać ich spłatę na dogodne raty, co pozwoli przetrwać ten najtrudniejszy czas kryzysu.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1