Twoje preferencje zdaniem Deutsche Bank

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kalkulator.wykres.01.400x266Początek drugiego kwartału przyniósł nam zmiany w kwestii dysponowania składkami emerytalnymi. Do wyboru mamy dwie opcje- możemy całą swoją składkę przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Deutsche Bank zaangażował się w przeprowadzenie badań dotyczących preferencji obecnych członków OFE.

W tym celu bank przeprowadził dwa badania, jedno w marcu i kolejne w kwietniu br. Jak wskazują wyniki obu sondaży, mniej więcej jedna trzecia osób aktualnie należących do OFE planuje nadal w nich zostać. Jednocześnie w ciągu miesiąca między jednym a drugim badaniem podwoiła się liczba osób niezdecydowanych, które nie wiedzą, czy zostać w OFE czy nie. Tylko 27 proc. badanych odkłada dodatkowo pieniądze na przyszłość we własnym zakresie, w ramach tzw. III filaru.

Badania przeprowadzone w marcu i kwietniu wskazują na to, ze około 30 proc. respondentów przed 64 r.ż., nie będących na emeryturze i w czasie trwania badania należeli do OFE planuje w nim pozostać. Prawie połowa (48 proc.) respondentów pytanych w marcu o swoje preferencje, zadeklarowała, że chce całość swoich składek przekazywać do ZUS. W tym samym okresie 18 proc. nie miało zdania co do swojego wyboru. Miesiąc później odsetek osób zdecydowanych na ZUS spadł o 17 punktów procentowych, natomiast o 19 punktów wzrósł odsetek osób niezdecydowanych.

140415.zus.czy.ofe.01.533x312

Eksperci uznają ten ostatni wynik za dobry znak. Rozmowy dotyczące reform OFE podnoszą świadomość społeczną i sprawiają, że ludzie zaczynają zastanawiać się nad wyborem właściwej drogi mającej wpływ na ich przyszłość.

Na podstawie wyników badań można dojść do wniosku, że płeć ma znaczenie w kwestii preferencji składek emerytalnych. Wśród mężczyzn większym zaufaniem cieszy się OFE. Różnice te jednak ulegają zmianie. W marcu 48 proc. mężczyzn i 19 proc. kobiet deklarowało, że odkłada część swojej składki do OFE, podczas gdy w kwietniu różnica między respondentami zmniejszyła się do 6 proc.

Z badań wynika, że wykształcenie i zarobki nie pozostają bez znaczenia. Wraz z ich wzrostem, zwiększa się również chęć odkładania części środków do OFE. Zarówno w marcu jak i w kwietniu rozkład wyników był podobny, ale badanie kwietniowe wykazało, że we wszystkich kategoriach zainteresowanie OFE było wyższe niż w marcu.

Osoby o najwyższych zarobkach interesują się gromadzeniem swoich środków na świadczenia emerytalne niż osoby o zarobkach na średnim poziomie. Może to wynikać z faktu, że respondenci dysponujący wyższymi zarobkami mają możliwość samodzielnego inwestowania środków na poczet przyszłej emerytury.

W związku z niepokojącymi prognozami dotyczącymi naszej przyszłości emerytalnej najlepszą opcją byłoby, wykorzystywane przez niespełna 30 proc. ankietowanych, inwestowanie środków w tzw. III filar.

140415.zus.czy.ofe.02.521x306

Jeśli chodzi o tę kwestę znów widać znaczną przewagę mężczyzn. Aż 30 proc. mężczyzn stara się zabezpieczyć swoją emeryturę we własnym zakresie, podczas gdy czyni to samo zaledwie 20 proc. kobiet.

Wykształcenie ma znaczenie również w przypadku oszczędzania na własną rękę (10 proc.- wykształcenie zawodowe, 35 proc.- wyższe). Z takiej możliwości najrzadziej korzystają mieszkańcy wsi oraz osoby o najniższych zarobkach.

Wyniki badań wykazały, że osoby w wieku 35-44 lata (40 proc.) najchętniej oszczędzają środki na poczet emerytury. Osoby młodsze rzadziej korzystają z tej możliwości.

Eksperci podkreślają, że z czasem osoby młode zainteresują się swoimi finansami, ale ważne jest, żeby zainteresować się tym odpowiednio wcześnie, żeby w przyszłości emerytury plasowały się na przyzwoitym poziomie.

Na podstawie: ZUS czy OFE – Deutsche Bank sprawdził, jakie są nasze preferencje, Deutsche Bank Polska