OPG Property Professionals

Blok mieszkalny
Nieruchomości

Koniec użytkowania wieczystego. Co nowe przepisy oznaczają dla mieszkańców, deweloperów i inwestorów?

Prezydent Andrzej Duda podpisał w sierpniu nową ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów, na których znajdują się obiekty mieszkalne, we współwłasność tych gruntów. Nowe przepisy stanowią istotny zwrot w toczącej się od lat dyskusji na temat formy własności gruntów, znosząc regulacje wprowadzone jeszcze w czasach Polski Ludowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1