Minister Pracy i Polityki Społecznej

Finanse i gospodarka

NIK o asystentach rodziny

NIK pozytywnie ocenia działania asystentów rodziny: ich praca przyczyniła się do zmniejszenia liczby dzieci przekazanych do domów dziecka i rodzin zastępczych. Zmalała też liczba rodzin, które nie radziły sobie z opieką i wychowaniem. W ocenie NIK konieczna jest jednak poprawa organizacji pracy i opłacania asystentów, bo brak płynnego finansowania powoduje nawet kilkumiesięczne przerwy w działaniach, których skuteczność zależy przede wszystkim od zachowania ciągłości.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka | Rynek pracy

Konkurs dla najlepszych pracodawców

zatrudnienie.03.400x287Już po raz drugi Minister Pracy i Polityki Społecznej organizuje konkurs Kreator miejsc pracy mający na celu wyróżnienie tych pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody, m.in. tytuł „Kreatora miejsc pracy 2015”,  przyznane będą w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Aktywizacja zawodowa osób 50+ Pięćdziesięciolatkowie na rynku pracy

emeryci.02.400x267Dobiega właśnie końca kampania informacyjno-promocyjna propagująca aktywność zawodową po 50 roku życia. To jedna z inicjatyw rządu zmierzających do tworzenia warunków dla poprawy sytuacji dojrzałych osób na rynku pracy. Kampania jest elementem szeroko zakrojonego zestawu działań opisanego w rządowym Programie „Solidarność pokoleń”. Rezultaty podejmowanych kroków widoczne są w statystykach – trend rosnącej aktywności zawodowej osób 50+ nie słabnie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Komunikat z 237. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 października 2014 r.

knf.01.400x2671. W dwieście trzydziestym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

  • Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1,
  • Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego2,
  • Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1