Michał Mitręga

BANK 2022/04

Bankowość i Finanse | Ochrona Środowiska | Pragmatycznie i praktycznie – tak banki wspierają gospodarkę niskoemisyjną

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, ze szczególnym uwzględnieniem transformacji branży energetycznej, stanowi jeden z priorytetów polityki unijnej na nadchodzące lata. W realizacji tych ambitnych zamierzeń istotna rola przypadnie bankom, które dysponują bogatym doświadczeniem zarówno w sferze finansowania niskoemisyjnej gospodarki, jak i innych proekologicznych działań.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/08

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Finansowanie Rolnictwa | Chleb pracą zdobyty jest smaczny i syty

Ponowna wizyta w Brodnicy nie była przypadkowa. Poważna część portfela kredytowego brodnickiego banku finansuje mocne tutaj rolnictwo i przetwórstwo, postanowiliśmy zatem przyjrzeć się bliżej owemu biznesowi widzianemu oczami klienta, który z racji osiąganych obrotów, ewaluacji modelu gospodarowania oraz konieczności zarządzania ryzykiem z definicji wpisanym w tę specyficzną dziedzinę, jaką jest rolnictwo i jego otoczenie, stanowi dla banku tyleż szansę, co profesjonalne wyzwanie.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | Płatności Mobilne | Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień…

Bankowość mobilna w Polsce legitymuje się przeszło dwudziestoletnią historią. Pionierskie próby płacenia telefonem datujemy na rok 1999. Już w kolejnym, 2000 r., mBank i WBK wdrożyły bankowość mobilną bazującą na WAP, zaś po dwóch latach w Inteligo została wdrożona pierwsza aplikacja SIM Toolkit „Płacę SMS-em”. Rok 2004 przyniósł pierwszą aplikację mobilną R-Mobile, napisaną w języku Java, oferowaną wówczas przez Raifeissen Bank. 

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/04

Raport Specjalny | Forum Technologii Bankowych | Antyekologiczna rzeczywistość take away

Europejski Plan Odbudowy to projekt, który w powojennej rzeczywistości nie ma odpowiednika co do skali i zakresu przedmiotowego, wyjąwszy może plan Marshalla. Inne są wprawdzie okoliczności i przyczyny, które legły u podstaw owych przedsięwzięć, inne źródła i zasady finansowania, inne wreszcie potrzeby wymagające tak znacznych nakładów, lecz twardym jądrem obu pozostaje zapewnienie możliwości rozwoju i odtworzenia ładu gospodarczego na miarę potrzeb.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/12

Wydarzenia i Opinie | Kredyty Frankowe | Nadal więcej pytań niż odpowiedzi

Dyskusja o kredytach hipotecznych denominowanych, bądź indeksowanych w walutach obcych, koncentruje się zazwyczaj na kontrowersjach wokół oceny stosowanych klauzul umownych. W efekcie jednostronnego ujęcia dochodzi do fałszywych interpretacji i wniosków, które sprowadzają problem do absurdu.
Tyle że konsekwencje prawne i ekonomiczne są jak najbardziej poważne i dotyczą nie tylko instytucji finansowych, ale wszystkich interesariuszy systemu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/11

Raport specjalny | Bez banków ani rusz

W ramach unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przypadło Polsce 3,5 mld euro. Kwota, która stawia nasz kraj na pozycji lidera w wielkości przyznania środków z liczącego 10 mld euro nowego unijnego instrumentu, stanowi zaledwie kroplę w morzu potrzeb, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że rodzima energetyka bazuje na węglu. Ze względu na strukturę finansowania inwestycji na polskim rynku, zaangażowanie sektora bankowego stanowić będzie istotny komponent, warunkujący możliwości inwestycyjne operatorów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Strategiczna Szkoła Bankowości Spółdzielczej
BANK 2020/01

Nauka i Edukacja Ekonomiczna. Strategiczna Szkoła Polskiej Bankowości Spółdzielczej: Ciąg dalszy nastąpi – garść refleksji po inauguracyjnej sesji

Inauguracyjna sesja Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej, jaka odbyła się w podwarszawskim Żelechowie 5 i 6 grudnia ub.r. przyniosła kilka zaskoczeń – tak po stronie wykładowców i trenerów, jak i słuchaczy. Wydaje się, że początek był na tyle interesujący, że obserwacje obu zainteresowanych stron warto upowszechnić.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/01

Nauka i Edukacja Ekonomiczna. Certyfikaty ZBP: Otwarty umysł i ciekawość świata to niezbędne cechy bankowca

– Na Państwa oczach zmienia się cały świat, gospodarka i bankowość. W zasadzie to Państwo zmieniacie bankowość wraz ze swymi klientami – podkreślił prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz, podczas 56. już uroczystości wręczenia certyfikatów ZBP w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Ustawiczna edukacja kadr bankowych to jedyny sposób, by nadążyć za tak nieprzewidywalną transformacją całego rynku.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1