ManpowerGroup

Pracownicy w nowoczesnym biurze
Raporty | Rynek pracy

Rekordowe zapotrzebowanie na pracowników w bankowości, finansach, ubezpieczeniach i nieruchomościach

Co druga firma z sektora bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości chce w pierwszym kwartale 2022 roku zatrudniać nowych pracowników – potwierdzają dane ManpowerGroup. To bardzo dobra informacja dla kandydatów z tej branży. Z kolei dla pracodawców to zapowiedź intensywnej rywalizacji o zasoby kadrowe. Redukcje etatów przewiduje 14% organizacji, natomiast 36% chce pozostawić liczbę pracowników na niezmienionym poziomie.

CZYTAJ WIĘCEJ
pracownik przemysłu przy pracy
Raporty | Rynek pracy

Produkcja przemysłowa: w pierwszym kwartale 2022 roku ponad połowa pracodawców chce zwiększyć zatrudnienie

Produkcja przemysłowa już czwarty kwartał z rzędu utrzymuje się w czołówce sektorów, zgłaszających największe zapotrzebowanie na ręce do pracy. Zgodnie z danymi zebranymi w ramach najnowszego „Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku ponad połowa pracodawców (53%) planuje rozbudowywać swoje zespoły. Konieczność redukcji etatów przewiduje 10% firm, natomiast 37% deklaruje, że pozostawi liczbę stanowisk na niezmienionym poziomie. Przedsiębiorcy są bardzo zdecydowani w swoich planach rekrutacyjnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Znak z napisem: wolny etat
Rynek pracy

Jakie perspektywy zatrudnienia w Polsce w nowym roku? Plany rekrutacyjne firm

Od stycznia do marca nowego roku 43% firm w Polsce chce pozyskiwać nowych pracowników, podczas gdy 19% planuje redukować etaty, wynika z raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”. Prognoza netto zatrudnienia (różnica pomiędzy odsetkiem firm planujących wzrost a odsetkiem planującym spadek zatrudnienia) wynosi +25%, co jest jednym z najwyższych wyników od początku realizacji badania w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ
Mężczyzna trzymający CV z wyciągniętą ręką
Rynek pracy

Jakie perspektywy zatrudnienia w Polsce? 17 proc. polskich pracodawców chce zatrudniać, a 5 proc. zwalniać w IV kw.

Pozyskiwanie nowych pracowników w IV kw. 2021 r. planuje 17% firm, podczas gdy 5% w tym samym czasie planuje redukować etaty, wynika z raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia. Prognoza netto zatrudnienia (różnica między odsetkiem firm planujących wzrost a odsetkiem planującym spadek liczby etatów) po korekcie sezonowej wynosi +11%, co oznacza wzrost kw/kw o 3 pkt proc. i jest najwyższym wynikiem od I kw. 2019 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ
CV leżące obok komputera
Rynek pracy

13 proc. firm planuje zatrudniać, 1 proc. zwalniać w przemyśle w III kw.

Redukcję etatów od lipca do września br. planuje 1% przedsiębiorców, natomiast 13% chce pozyskiwać nowych pracowników w sektorze przemysłowym, wynika z raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, przygotowanego przez ManpowerGroup. Prognoza netto zatrudnienia dla sektora produkcji przemysłowej osiągnęła +13% wobec -7% w III kw. ub.r. Z kolei 83% przedsiębiorców zamierza utrzymać liczbę etatów na niezmienionym poziomie.

CZYTAJ WIĘCEJ
HoReCa, restauracja, kuchnia, pracownicy przygotowują posiłki
Rynek pracy

Hotele i gastronomia – co piąty pracodawca szuka nowych rąk do pracy

Aż 21% przedsiębiorców z sektora restauracji i hoteli deklaruje, że w III kwartale 2021 roku zamierza pozyskiwać nowych pracowników. W związku z tak optymistycznymi planami pracodawców firmy mogą spodziewać się dość intensywnej konkurencji o talenty w najbliższych trzech miesiącach. W ramach badania „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” organizacje podzieliły się również swoimi prognozami dotyczącymi redukcji etatów. Zwolnienia w okresie lipiec – wrzesień przewiduje tylko 2% przedsiębiorstw. Zdecydowana większość, 74%, zapowiada, że pozostawi liczbę zatrudnionych osób na niezmienionym poziomie, a 3% nie ma sprecyzowanych planów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Układanka z pracownikami symbolizująca zwolnienia
Rynek pracy

Pracodawcy w Polsce planują zwolnienia w II kwartale 2021 roku?

Redukcję etatów od kwietnia do czerwca br. planuje 3% przedsiębiorców, natomiast 10% chce pozyskiwać nowych pracowników, wynika z raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, przygotowanego przez ManpowerGroup. Przeważająca większość (83%) nie przewiduje zmian personalnych. Prognoza zatrudnienia netto w Polsce w II kwartale 2021 r. wyniesie +6%. Wskaźnik ten w ujęciu kwartalnym zanotował wzrost o 1 pkt proc., natomiast w stosunku do okresu kwiecień-czerwiec w 2020 r. jest wyższy o 3 pkt proc.

CZYTAJ WIĘCEJ
Rekrutacja
Firma | Raporty | Rynek pracy

Prognozy rekrutacyjne polskich firm najsłabsze od ponad 10 lat, raport ManpowerGroup

Od lipca do września 6% polskich pracodawców chce zwiększyć zatrudnienie, podczas gdy 11% w tym czasie zmniejszy liczbę pracowników – potwierdza najnowszy raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, przedstawiający prognozy zatrudnienia firm na trzeci kwartał bieżącego roku. Plany rekrutacyjne przedsiębiorstw pogorszyły się znacząco we wszystkich siedmiu sektorach rynku przeanalizowanych w ramach badania.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kobieta z klockami z nadrukami ludzi
Firma | Rynek pracy

70 proc. polskich firm ma trudności ze znalezieniem pracowników

Trudności w znalezieniu pracowników deklaruje 70% polskich firm, podczas gdy dwa lata temu mówiło o tym 51% przedsiębiorstw, wynika z raportu ManpowerGroup „Rozwiązanie problemu niedoboru talentów: dowiedz się, czego chcą pracownicy”. Problem ten dotyczy również 54% firm na świecie. Wynik dla Polski jest jednak znacznie powyżej tej średniej, co sprawia, że nasz kraj jest ósmy wśród 44 przebadanych przez ManpowerGroup rynków, gdzie najtrudniej jest znaleźć pracownika o potrzebnych umiejętnościach.

CZYTAJ WIĘCEJ
Ludzie biorący udział w rekrutacji
Rynek pracy

Ile firm będzie zwiększać zatrudnienie w I kwartale 2019 roku? Najmniejsze od dwóch lat zapotrzebowanie na nowych pracowników

Ponad 4/5 (86%) polskich przedsiębiorstw nie przewiduje zmian w swych zespołach, 6% będzie poszukiwać nowych pracowników, 3% planuje redukować zespoły, a 5% nie zna planów rekrutacyjnych w swoich firmach w I kw. 2020 r., wynika z raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”. Szanse na znalezienie nowej pracy będą najmniejsze od dwóch lat.

CZYTAJ WIĘCEJ
Mężczyzna szukający pracy w internecie
Rynek pracy

W którym rejonie Polski najłatwiej o pracę?

Ostatni kwartał 2019 roku to więcej ofert pracy w Polsce południowo-zachodniej i południowej – w tych regionach firmy będą poszukiwać najwięcej nowych pracowników i tam czeka na nie największa rywalizacja o kadry. Duże chęci do powiększania swoich zespołów zgłaszają też przedsiębiorstwa ze wschodniej i północno-zachodniej części kraju. W których regionach Polski będzie łatwiej lub trudniej o nową pracę i gdzie firmy będą najbardziej odczuwać niedobór talentów?

CZYTAJ WIĘCEJ
Ludzie biorący udział w rekrutacji
Rynek pracy

14 proc. firm chce zwiększać zatrudnienie w III kw. 2019 r. Gdzie będzie najłatwiej o pracę?

Spośród przebadanych w Polsce pracodawców, 14% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia w III kw. 2019 r., 3% zamierza redukować etaty, a 81% nie planuje zmian personalnych, podano w raporcie „Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia”, przedstawionym przez agencję zatrudnienia ManpowerGroup. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +11%, zaś poddana korekcie sezonowej sięga +9%.

CZYTAJ WIĘCEJ
Napis rekrutacja na gazecie z ogłoszeniami o pracę
Rynek pracy

Dzięki automatyzacji zatrudnienie w Polsce będzie rosnąć?

W 5 na 6 regionów w Polsce wzrośnie zatrudnienie w efekcie automatyzacji w ciągu dwóch lat, wynika z analizy ManpowerGroup. Największe wzrosty zatrudnienia w wyniku automatyzacji procesów czekają firmy w regionie wschodnim – 21% prognozuje zwiększenie liczby pracowników w ciągu dwóch lat. Największe redukcje zatrudnienia spodziewane są w regionie południowo-zachodnim (10%) i północnym (10%).

CZYTAJ WIĘCEJ
Rynek pracy

13 proc. firm chce zwiększać zatrudnienie w wyniku cyfryzacji

Spośród przebadanych w Polsce przedsiębiorstw, w wyniku cyfryzacji 13% przewiduje zwiększenie zatrudnienia w ciągu 2 lat, 74% zamierza utrzymać obecną liczbę zatrudnionych, 7% przewiduje redukcje etatów, a 6% nie wie, jaki wpływ będzie miała automatyzacja na zatrudnienie w ich firmach, wynika z raportu ManpowerGroup „Rewolucja umiejętności 4.0. Czy roboty potrzebują ludzi?”.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kandydaci do pracy siedzący z cv w ręku
Firma | Rynek pracy

Połowa firm w Polsce ma trudności z pozyskaniem pracowników

Wykwalifikowani pracownicy fizyczni, kierowcy, operatorzy produkcji oraz maszyn otwierają polską listę 10 zawodów najbardziej dotkniętych niedoborem talentów. Trudności w znalezieniu pracowników o odpowiednich kompetencjach zgłasza 51% polskich przedsiębiorstw, podczas gdy jeszcze dwa lata temu ten problem dotyczył 45% firm, wynika z raportu ManpowerGroup „Niedobór talentów”.

CZYTAJ WIĘCEJ
Ludzie w trakcie rozmowy rekrytacyjnej
Rynek pracy

Na rynku pracy tak dobrze nie było od 8 lat. Gdzie poszukują pracowników?

W najbliższym kwartale największe szanse na znalezienie zatrudnienia będą w produkcji przemysłowej, w budownictwie oraz w sektorze związanym z kopalniami i przemysłem wydobywczym. Wśród sześciu analizowanych regionów najbardziej optymistyczni są pracodawcy z północnej Polski – potwierdza opublikowany we wtorek raport Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2018 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2