Małgorzata Jarosińska-Jedynak

„Oglądamy wielkie zmiany. Projekty zrealizowane dzięki Funduszom Europejskim”
Gospodarka

Obowiązkowa lektura dla polityków, publikacja PARP przedstawiająca projekty zrealizowane z Funduszy Europejskich

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prezentuje publikację „Oglądamy wielkie zmiany. Projekty zrealizowane dzięki Funduszom Europejskim” współfinansowaną z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Przedstawia ona inicjatywy, które zostały sfinansowane w latach 2014 ‒ 2020. Ponadto projekty realizowane dzięki środkom unijnym można zobaczyć na stronie „Przewodnik po sukcesach polskich firm”, informuje PARP.

CZYTAJ WIĘCEJ
Forum Finansowania MMŚP
Firma | Wydarzenia

Dostęp MMŚP do finansowania komercyjnego ze wsparciem instytucji publicznych

Obecny kryzys stał się niełatwym sprawdzianem nie tylko dla small biznesu, ale także i podmiotów, zapewniających finansowanie dla tego segmentu rynku, zarówno jeśli chodzi o bankowość komercyjną, jak i instytucje publiczne realizując statutowe obowiązki w zakresie wspierania przedsiębiorczości. W jakim stopniu obu tym grupom udało się zrealizować tak bezprecedensowe działania i jakie plany w zakresie zapewniania pieniędzy dla sfery realnej gospodarki w dobie wychodzenia z pandemii przygotowują poszczególni interesariusze? Kwestia ta była jednym z głównych wątków, poruszanych podczas tegorocznej, pierwszej edycji Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

CZYTAJ WIĘCEJ
BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba
Firma

BGK: wrócą pożyczki płynnościowe dla MŚP, zwiększamy pulę o 1,2 mld zł

Powróci odnowiony Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP, który zasili kwota ponad 1,2 mld zł. W czasie pandemii łączna pula przeznaczona na ten fundusz wyniosła już 2 mld zł. O pożyczkę mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Pieniądze umożliwią sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy, pomogą w zapewnieniu płynności finansowej i powrót na ścieżkę rozwoju. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego określiło, na jakich warunkach firmy otrzymają pieniądze.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/04

Wydarzenia i Opinie | Forum Bankowe | Konstruktywne mimo pandemii

Obrady tegorocznego Forum Bankowego miały charakter szczególny nie tyle z uwagi na zdalną formułę, która ostatnio stała się normą. Wydarzenie odbywało się wszak w przededniu 30-lecia Związku Banków Polskich. W ciągu trzech dekad diametralnie zmieniły się uwarunkowania, w jakich funkcjonuje sektor finansowy, niezmienna pozostała odpowiedzialność banków za funkcjonowanie gospodarki, jak i depozyty klientów, czego widomym dowodem była sytuacja sprzed roku.

CZYTAJ WIĘCEJ
Gospodarka

Krajowy Plan Odbudowy, co jest potrzebne do budowy cyfrowego państwa?

Niezbędnym warunkiem budowy cyfrowego państwa i cyfrowej gospodarki jest konsekwentna realizacja zakładanych celów w kilku obszarach, poczynając od kompetencji, poprzez prawo i edukację, a kończąc na cyberbezpieczeństwie. To zaś wymaga współdziałania pomiędzy sferą biznesu, administracji publicznej oraz nauki i oświaty – przekonywał prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz, podczas debaty towarzyszącej konsultacjom społecznym Krajowego Planu Odbudowy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Mazury, turystyka
Firma

BGK: 60 mln zł na pożyczki dla przedsiębiorców branży turystycznej z Polski Wschodniej

Nawet 60 mln zł trafi do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora turystyki Polski Wschodniej. To kolejna transza środków uruchomiona w projekcie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia ‒ Turystyka. Firmy, które prowadzą lub chcą prowadzić biznes w jednym z 5 województw Polski Wschodniej, mogą otrzymać preferencyjne pożyczki na rozwój lub sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością ‒ poinformowało BGK.

CZYTAJ WIĘCEJ
dr Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
Gospodarka | Multimedia

Nowe unijne pieniądze, ale nie na stare plany, w połowie lutego rozpoczną się publiczne konsultacje projektu Krajowego Planu Odbudowy

Projekt Krajowego Planu Odbudowy powinien trafić do publicznych konsultacji w pierwszej połowie lutego – zapowiedziała w ubiegłym tygodniu minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Na jego realizację Polska dostanie z UE ponad 57 mld euro. Unijne środki będą wypłacane w transzach, mniej więcej od połowy tego roku. Popłyną m.in. do samorządów i prywatnych oraz państwowych przedsiębiorstw. KPO ma przede wszystkim odbudować polską gospodarkę po COVID-owym kryzysie i zapewnić jej odporność na przyszłe turbulencje.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/10

Bankowość i Finanse | Gospodarka | COVID-19 – jak mądrze wspierać gospodarkę w kryzysie?

57 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy w formie dotacji i pożyczek z unijnych funduszy ma pomóc polskiej gospodarce wyjść z koronakryzysu. Prace nad dokumentem koordynowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wsparcie dla gospodarki poza Tarczą Antykryzysową uzupełnia ponad 14 mld zł z Funduszowego Pakietu Antywirusowego. Wszystko po to, żeby Polska wróciła jak najszybciej na ścieżkę zrównoważonego i szybkiego wzrostu gospodarczego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej
Gospodarka

Kto otrzyma wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy?

Nawet 57,3 mld euro ma szansę otrzymać Polska w ramach unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zainteresowanych nie brakuje: przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej złożyli do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej łącznie 2500 projektów, w realizacji których zakładano wykorzystanie funduszy z programu antykryzysowego UE. Po wstępnej weryfikacji urzędnicy resortu wybrali 1198 propozycji, spełniające podstawowe kryteria uzyskania dofinansowania.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kobieta w maseczce trzymająca pieniądze
Firma

Dotacje na kapitał obrotowy: 234 mln zł dla 1,4 tys. średnich firm poszkodowanych przez pandemię COVID-19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła właśnie ósmą, ostatnią listę firm, które otrzymają bezzwrotną pomoc w ramach naboru „Dotacje na kapitał obrotowy”. Tym razem na wsparcie z funduszy Unii Europejskiej może liczyć 1 407 przedsiębiorstw, które na skutek pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Otrzymaną pomoc będą mogły przeznaczyć na sfinansowanie bieżących potrzeb firmy, jak opłacenie prądu, gazu, zakup paliwa czy najem powierzchni. Wnioski firm, które znalazły się na ósmej liście opiewają na kwotę ponad 234 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
samorząd, gmina, droga
Firma

Osiągnij sukces z PPP – konkurs dla podmiotów publicznych

Transformacja sektora energetycznego, postępująca digitalizacja współczesnej gospodarki oraz administracji publicznej czy też realizacja inwestycji z zakresu tzw. budownictwa społecznego to tylko niektóre obszary, w których sprawdza się synergia pomiędzy działaniami instytucji publicznych i sektora komercyjnego, określana mianem partnerstwa publiczno-prywatnego. Mówiono o tym podczas konferencji „Dobry klimat w PPP”, zorganizowanej z inicjatywy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Gospodarka

EKG, Europa przyszłości: demokracja, praworządność, ochrona klimatu i cyfryzacja

Unia Europejska staje wobec nowych wyzwań. Poza negatywnym wpływem pandemii na gospodarkę są nimi także zagadnienia takie jak neutralność Europy jako kontynentu dla klimatu do roku 2050, „Zielony Ład” czy też pozycja Europy na świecie. Mówiono o tym w debacie, którą prowadził Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2