Obowiązkowa lektura dla polityków, publikacja PARP przedstawiająca projekty zrealizowane z Funduszy Europejskich

Obowiązkowa lektura dla polityków, publikacja PARP przedstawiająca projekty zrealizowane z Funduszy Europejskich
Źródło: PARP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prezentuje publikację "Oglądamy wielkie zmiany. Projekty zrealizowane dzięki Funduszom Europejskim" współfinansowaną z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Przedstawia ona inicjatywy, które zostały sfinansowane w latach 2014 ‒ 2020. Ponadto projekty realizowane dzięki środkom unijnym można zobaczyć na stronie "Przewodnik po sukcesach polskich firm", informuje PARP.

– „Oglądamy wielkie zmiany. Projekty zrealizowane dzięki Funduszom Europejskim” opisuje inspirujące inwestycje dofinansowane z Funduszy Europejskich.

W zestawieniu znajduje się tylko część inicjatyw, jednak pokazują one korzyści dla Polski z członkostwa w Unii Europejskiej – ocenia Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Programy UE: Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój

Fundusze Europejskie oraz wymiana wiedzy z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi i instytucjami przyczyniły się do rozwoju naszego kraju na wielu płaszczyznach. Skorzystała m.in. infrastruktura drogowa, przestrzeń publiczna, szkolnictwo oraz opieka medyczna. Unia Europejska skupiła się również na wyrównywaniu różnic. Celem projektów było dążenie do stanu, w którym możliwie każdy Europejczyk i każdy region będą miały podobne i uczciwe szanse rozwoju.

Publikacja przybliża projekty zrealizowane dzięki wsparciu w ramach Programów Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Inicjatywy są zaprezentowane w siedmiu obszarach tematycznych: infrastruktura, design, rozwój kompetencji, eksport, innowacje, start-upy oraz cyfryzacja.

Czytaj także: Co dalej z funduszami unijnymi? Rzecznik TSUE: należy oddalić skargi Polski i Węgier na mechanizm warunkowości

Infrastruktura

Zmiany, które dokonały się w obszarze infrastruktury od momentu wstąpienia Polski do UE są ogromne. Długość autostrad wzrosła trzykrotnie, a dróg krajowych – trzynastokrotnie. Dodatkowo wiele istniejących jezdni zyskało nowe nawierzchnie, dodatkowe pasy ruchu oraz bezpieczniejsze skrzyżowania i przejścia dla pieszych.

Wsparciem infrastruktury zostały objęte 42 projekty. Łączna wartość dofinansowania to niemal 4 mld zł. Beneficjentami wsparcia było m.in. miasto Białystok oraz gminy: Kielce, Lublin, Olsztyn oraz Rzeszów.

Design

Polskie wzornictwo ma wiele do zaoferowania. Nasi rodzimi twórcy nie tylko podążają za aktualnymi trendami, ale bardzo często sami je tworzą. Nie każdy ma jednak odpowiednie warunki do wprowadzania w życie nowatorskich pomysłów. Dzięki wsparciu Funduszy Unijnych aż 1275 projektów otrzymało dofinansowanie na swoje inicjatywy. Wiele z nich zostało nagrodzonych w konkursach branżowych. Beneficjantami byli m.in.: marka odzieżowa MOON, która obecnie jest dostępna w 20 krajach na całym świecie oraz firma CALTI ‒ wypełniająca lukę na rynku związaną z wyposażeniem dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Czytaj także: Fitch: Polska wycofa się z działań, które mogłyby zagrozić napływowi środków z UE >>>

Rozwój Kompetencji

Światowa gospodarka rozwija się w bardzo szybkim tempie. Zmiany wymagają wdrożenia i dostosowania, a to rodzi potrzebę poszerzania wiedzy. Fundusze Europejskie wspierają przedsiębiorców w rozwoju kompetencji pracowników. Pomoc skupia się głównie na mikro, małych i średnich firmach, dla których zakup usług doradczych często jest barierą rozwojową.

Spektrum pomocy jest bardzo szerokie, dotyczy m.in. transferu pokoleniowego biznesu, różnorodnych szkoleń podnoszących umiejętności czy kreowania ścieżki rozwoju. Wsparcie unijne otrzymali m.in. Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, PM Doradztwo Gospodarcze oraz Polska Izba Turystyki.

Eksport

Dzięki przystąpieniu do UE, Polska może korzystać z przywilejów unii celnej w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego. Fundusze Europejskie wspierają inicjatywy związane z ekspansją międzynarodową, a polskie firmy coraz chętniej wychodzą ze swoimi produktami poza granice kraju. Przedsiębiorcy otrzymują dofinansowanie na takie działania jak przygotowanie strategii rozwoju czy doradztwo. Z pomocy skorzystały m.in. firma Bendex, Prodromus oraz Stara Mydlarnia.

Czytaj także: Fundusze unijne: wiceprzewodnicząca PE wzywa do zablokowania środków dla Węgier i Polski >>>

Innowacje

Coraz ważniejsze dla ludzi staje się zwracanie uwagi na ochronę środowiska. Pomoc UE sprzyja tworzeniu nowoczesnych produktów i technologii, które wspierają m.in. dbanie o naszą planetę. Dotacje otrzymały projekty, których specyfika związana jest z pracami badawczo-rozwojowych oraz odnajdywaniem rozwiązań różnych problemów społecznych. W ramach Funduszy Europejskich wsparcie otrzymało ponad 1800 projektów, w tym inicjatywy firm: Subito Advising, IZOBLOK oraz MEdical Inventi.

Start-upy

Na Polskim rynku działa niemal 5 tys. start-upów. Wytwarzają one bardzo dużą część wartości PKB. Fundusze Europejskie pomagają tym przedsiębiorstwom głównie za sprawą dwóch programów: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia. W latach 2014 ‒ 2020 ze wsparcia skorzystało 364 start-upów. Beneficjentami byli m.in. REVAS, LITERACKA oraz DIGI Glass Factory.

Czytaj także: Moody’s: napływ funduszy unijnych podbije dynamikę PKB Polski o 0,2 p.p. rocznie w latach 2021-27 >>>

Cyfryzacja

Za pośrednictwem technologii cyfrowej obywatele Unii Europejskiej mają dostęp do wielu usług podnoszących jakość życia. Ten rozwój jest możliwy dzięki wsparciu Funduszy Europejskich. Pomoc finansowa umożliwia zakup usług programistycznych, oprogramowań, maszyn, urządzeń oraz sprzętu komputerowego.

Dzięki wsparciu europejskiemu stworzono ponad 2700 szkoleń dotyczących cyfryzacji oraz przekazano 350 bonów na cyfryzację dla przedsiębiorstw na łączną kwotę 25 mln euro. Wsparcie otrzymali m.in. Relax-Med, Foodsoft.pl oraz EASY YACHTING.

– Fundusze Europejskie mają ogromny wpływ na rozwój Polski na wielu płaszczyznach. Przedsiębiorcy otrzymują fundusze na projekty, które trudno byłoby im zrealizować bez pomocy z zewnątrz. Projekty, którym zostało przyznane wsparcie, są odpowiedzią na rzeczywiste, specjalistyczne problemy z zakresu m.in. medycyny, infrastruktury, ekologii, designu, internacjonalizacji czy technologii.

Firmy coraz częściej podejmują ryzyko i starają się o fundusze na działania, których nikt wcześniej nie miał odwagi się podjąć. Cieszymy się, że tak duża ilość polskich firm zdecydowała się skorzystać z takiego wsparcia – skomentował Mikołaj Różycki, p. o. prezesa PARP.

Publikacja dostępna jest na stronie.

Więcej projektów realizowanych dzięki Funduszom Europejskim można również zobaczyć na nowej wersji strony „Przewodnik po sukcesach polskich firm”.

Zaprezentowane są tam projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Wiedza Edukacja Rozwój, a także dzięki Funduszom Norweskim.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / PARP