Wydarzenia i Opinie | Forum Bankowe | Konstruktywne mimo pandemii

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Obrady tegorocznego Forum Bankowego miały charakter szczególny nie tyle z uwagi na zdalną formułę, która ostatnio stała się normą. Wydarzenie odbywało się wszak w przededniu 30-lecia Związku Banków Polskich. W ciągu trzech dekad diametralnie zmieniły się uwarunkowania, w jakich funkcjonuje sektor finansowy, niezmienna pozostała odpowiedzialność banków za funkcjonowanie gospodarki, jak i depozyty klientów, czego widomym dowodem była sytuacja sprzed roku.

Musieliśmy odwołać Forum Bankowe, przeorganizować się i zaproponować naszym klientom i partnerom wiele nietypowych rozwiązań – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, rozpoczynając tegoroczne wydarzenie. Wśród inicjatyw podjętych przez sektor bankowy wymienił moratorium pozaustawowe na spłatę zobowiązań i umożliwienie dodatkowego wykorzystania kredytów obrotowych przez firmy, które wykazywały dobre wyniki przed pandemią. – Przyszliśmy z pomocą dla 1 mln 150 tys. klientów, w tym ok. 100 tys. małych i średnich firm – mówił prezes ZBP, wskazując na zaangażowanie Banku Gospodarstwa Krajowego, partnera wielu projektów, realizowanych przez polską bankowość.

Instytucje finansowe uczestniczyły w dystrybucji środków w ramach programów antykryzysowych, zadbały o bezpieczne funkcjonowanie rynku płatności, czego przejawem było podniesienie limitów dla operacji bez zatwierdzenia kodem PIN, zapewnienie zaopatrzenia w gotówkę i dostępu do walut obcych, gdy międzynarodowa wymiana uległa zamrożeniu. Tak szybka reakcja była możliwa dlatego, iż od końca 2019 r. bankowcy, monitorując sytuację za granicą, przygotowali z wyprzedzeniem stosowne instrumenty. – Zamiast Forum Bankowego odpowiedzieliśmy na potrzeby nie tylko chwili czy kolejnych kwartałów, ale i całego roku, a w  dalszej perspektywie także i kolejnych kwartałów – skonkludował Krzysztof Pietraszkiewicz.

Budujmy kompetencje cyfrowe

Efekty działań antykryzysowych podsumował Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii. – Z perspektywy minionego roku możemy dziś wspólnie skonstatować, że polska gospodarka na tle innych krajów europejskich dobrze poradziła sobie z tym bezprecedensowym wyzwaniem pandemii. To nie są tylko czcze słowa, o tym świadczą twarde, znane wszystkim dane – zauważył wiceszef polskiego rządu. I dodał, iż do połowy marca br. przedsiębiorcy uzyskali niemal 200 mld zł wsparcia w ramach tarczy finansowej PFR. To również zasługa bankowości elektronicznej, która zapewniła zarówno możliwość zdalnego wnioskowania o pomoc, jak też dystrybuowanie funduszy do firm.

Jarosław Gowin podkreślił, że na współpracę z bankami liczy również w fazie odbudowy gospodarki. – Planujemy już teraz działania zachęcające przedsiębiorców do podejmowania wysiłku inwestycyjnego, żeby stawiali oni na nowoczesne technologie, na cyfryzację i robotyzację, na zieloną energię – powiedział wiceszef polskiego rządu.

Potrzebę wykorzystania potencjału bankowości w realizacji zadań przewidzianych w Krajowym Planie Odbudowy deklarowała też ­Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Zwróciła uwagę, iż polityki inwestycyjne instytucji finansowych powinny obejmować nie tylko kwestie środowiskowe, ale w większym stopniu również społeczne. W ten ostatni obszar wpisują się zapowiedziane działania na rzecz budowy kompetencji cyfrowych polskiego społeczeństwa, które powinny ułatwić dostosowywanie się Polaków do nowych uwarunkowań.

Na aspekt edukacyjny wskazywał też Janusz Władyczak, prezes KUKE, w kontekście porozumienia, parafowanego między tą instytucją a ZBP podczas Forum Bankowego. – KUKE zyskała ważnego partnera, z którym będzie działać zarówno biznesowo, jak ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK