Jerzy Kwieciński

Bank Pekao S.A. - Logo
ESG | Z rynku finansowego

Bank Pekao wśród globalnych koordynatorów międzynarodowej emisji zielonych obligacji PKN Orlen o wartości 500 mln euro

Bank Pekao S.A. jest jednym z globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu emisji 7-letnich zielonych obligacji (green bonds) koncernu PKN ORLEN
o wartości 500 mln euro, przeprowadzanej na rynku międzynarodowym. Wpływy netto
z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie zielonych projektów grupy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo Biura Maklerskiego Pekao
Z rynku finansowego

Grupa Pekao z wiodącą rolą przy organizacji oferty publicznej Vercomu

Pekao Investment Banking pełniło rolę Globalnego Koordynatora oraz wspólnie z Biurem Maklerskim Banku Pekao, rolę Współprowadzącego Księgi Popytu w pierwszej ofercie publicznej akcji spółki Vercom. To wiodący dostawca usług CPaaS w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferta została uplasowana po cenie maksymalnej 45 zł za akcję, a łączna wartość transakcji wyniosła 225 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
Prezentacja raportu Banku Pekao
ESG

U progu zielonej rewolucji: jakie perspektywy ma przed sobą sektor OZE w Polsce? Raport Banku Pekao

Odnawialne źródła energii stają się coraz ważniejsze dla globalnej gospodarki i wszystko wskazuje na nieuchronne przyspieszenie „zielonej rewolucji”. Duże wyzwania w tym zakresie stoją również przed naszym krajem, a Bank Pekao będzie chciał odegrać istotną rolę w przejściu Polski do niskoemisyjnej gospodarki. Najnowszy raport ekonomistów banku kompleksowo podejmuje temat transformacji polskiej gospodarki w kierunku źródeł odnawialnych, przedstawiając jej perspektywy na tle trendów światowych i regionalnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Gospodarka

EKG, Europa przyszłości: demokracja, praworządność, ochrona klimatu i cyfryzacja

Unia Europejska staje wobec nowych wyzwań. Poza negatywnym wpływem pandemii na gospodarkę są nimi także zagadnienia takie jak neutralność Europy jako kontynentu dla klimatu do roku 2050, „Zielony Ład” czy też pozycja Europy na świecie. Mówiono o tym w debacie, którą prowadził Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012.

CZYTAJ WIĘCEJ
Jerzy Kwieciński
Firma

Fundusze Norweskie wesprą polskich przedsiębiorców. Do wzięcia 100 mln euro

O 100 milionów euro w ramach programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy na wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań produktów czy usług. Program wdrażany jest w ramach Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W konferencji inaugurującej, która odbyła się 30 października, udział wziął minister Jerzy Kwieciński i wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 2 Z 5