Debata 30-lecia Miesięcznika Finansowego BANK „Odpowiedzialni za jutro. Rola bankowości w gospodarce”

Debata 30-lecia Miesięcznika Finansowego BANK „Odpowiedzialni za jutro. Rola bankowości w gospodarce”
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od 10 lat Horyzonty Bankowości są miejscem wymiany poglądów oraz dyskusji o węzłowych problemach, które mają decydujący wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. W tym roku postanowiliśmy porozmawiać o odpowiedzialności oraz o roli bankowości we współczesnym świecie, w tym w gospodarce.

Ponieważ, każda teraźniejszość i przyszłość oparta jest na przeszłości, na początku zastanowimy się nad tym, jakie nauki płyną dla nas z doświadczeń polskiej i międzynarodowej bankowości oraz z historii gospodarczej ostatnich dekad.

COVID-19, pandemia, inflacja, wojna w Ukrainie to ogromne zagrożenia, ale również wyzwania. Jaką postawę powinny przyjmować instytucje finansowe, a właściwie ich kadra, wobec tych problemów, które nurtują nasze społeczeństwa i naszych klientów?

Świat gospodarki i polityki często wzajemnie się przenikają, szczególnie w sytuacji zagrożeń i w czasie realizacji wielkich programów rozwojowych. Dlatego musimy odpowiedzieć sobie na pytania: jak działać, aby instytucje finansowe najlepiej wypełniały swoje obowiązki wobec wszystkich Interesariuszy? W jaki sposób unikać uwikłania w realizację zbyt ryzykownych programów politycznych grożących destabilizacją sektora, bądź stratami gospodarczymi całego kraju?

W dyskusji nie zabraknie również apelu o ratowanie Ziemi, o ekonomię umiaru. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że nasza planeta jest zagrożona, a setkom milionów ludzi grozi głód. Zatem zastanowimy się co mogą i co powinny czynić w tej sytuacji instytucje zaufania publicznego, takie jak banki, czy mogą milczeć?

Na koniec omówimy megatrendy w bankowości i poszukamy odpowiedzi na pytanie, jakie powinny być pożądane cechy i kompetencje przyszłego pracownika bankowości. Sformułujemy sugestie i rekomendacje dotyczące edukacji ekonomicznej klientów oraz kształcenia i doboru pracowników do instytucji finansowych.

Do dyskusji, którą poprowadzi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, zaprosiliśmy ekspertów reprezentujących sektor finansowy i świat nauki.

Uczestnicy Debaty:

  • Iwona Duda, Prezes Zarządu, PKO Bank Polski SA
  • Bartosz Kublik, Prezes Zarządu, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
  • Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu, ING Bank Śląski SA
  • Jerzy Kwieciński, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao SA
  • prof. Tadeusz Winkler-Drews, Akademia Leona Koźmińskiego

Horyzonty Bankowości 2022
14 czerwca 2022 r.
Hotel Novotel Warszawa Centrum
www.aleBank.pl/HB