Getin Noble Bank

dziecko śpiące na poduszce, banknoty
Bankowość spółdzielcza | Z rynku finansowego

Wniosek o dofinansowanie opieki nad dzieckiem w żłobku już dostępny w polskiej bankowości cyfrowej

Od 1 kwietnia br. można składać wnioski o dofinansowanie do opieki nad dzieckiem: w żłobku, klubie dziecięcym lub pod opieką u dziennego opiekuna. Dzięki otrzymanemu świadczeniu rodzic zapłaci do 400 zł miesięcznie mniej za opiekę nad swoim dzieckiem. Pieniądze będą przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu daną instytucję opieki.

CZYTAJ WIĘCEJ
Getin Noble Bank - logo na budynku
Nieruchomości | Prawo i regulacje

Spór frankowiczów z Getin Noble Bank: jest ważne orzeczenie TSUE

Sam fakt, że sędzia został powołany w czasie, gdy jego państwo członkowskie nie było jeszcze demokratyczne, nie podważa niezawisłości i bezstronności tego sędziego – orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W rezultacie Sąd Najwyższy w Polsce musi rozstrzygnąć w ostatniej instancji, czy klauzula indeksacyjna w umowie kredytowej zawartej między konsumentami a polskim bankiem Getin Noble Bank ma, jak podnoszą powodowie, nieuczciwy charakter.

CZYTAJ WIĘCEJ
Getin Noble Bank - logo na budynku
Cyberbezpieczeństwo

KNF ustanowiła BFG kuratorem w Getin Noble Banku

Komisja Nadzoru Finansowego wezwała Getin Noble Bank do przedstawienia w ciągu 4 miesięcy nowego planu naprawy banku i zdecydowała o ustanowieniu w Getinie kuratora, którym został Bankowy Fundusz Gwarancyjny – poinformowano w piątkowych komunikatach. Getin planuje złożyć nowy plan naprawy, który będzie odzwierciedlał jego obecną sytuację finansową oraz nowy kontekst makroekonomiczny.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kobieta podpisująca umowę kredytową i trzymająca klucze i pieniądze
Nieruchomości

Credit Agricole i Santander liderami sprzedaży kredytów z okresowo stałą stopą procentową

W niektórych bankach udział kredytów z okresową stałą stopą procentową w puli nowych kredytów mieszkaniowych wynosi już kilkanaście procent. Jednak większość banków informuje, że coraz częściej klienci pytają o tego typu kredyty…i mimo to wybierają kredyty ze stopą zmienną. Sprawdziliśmy jak w obecnej chwili w poszczególnych bankach przedstawia się zainteresowanie klientów kredytami z okresowo stałą stopą procentową i co konkretnie banki proponują swoim klientom.

CZYTAJ WIĘCEJ
Getin Noble Bank - logo na budynku
Z rynku finansowego

Getin Noble Bank udostępnił Kantor wymiany walut w bankowości elektronicznej

Getin Noble Bank wprowadził do swoich aplikacji Getin Mobile i Noble Mobile oraz bankowości internetowej nową funkcjonalność – Kantor walutowy. Mogą z niego korzystać wszyscy klienci detaliczni Banku. Kantor umożliwia wymianę w ramach czterech par walutowych: PLN/USD, PLN/EUR, PLN/CHF, PLN/GBP. Środki pieniężne można wymienić w bankowości elektronicznej, a później płacić jedną kartą w kilku walutach. Pozwoli to uniknąć opłat za przewalutowanie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Getin Noble Bank - Logo
Z rynku finansowego

Getin Noble Bank zakończył zbieranie wiążących ofert ws. sprzedaży portfeli umów kredytowych

Getin Noble Bank zakończył proces zbierania ofert wiążących od oferentów zaproszonych do procesu sprzedaży trzech portfeli umów kredytowych udzielonych wspólnotom mieszkaniowym, o łącznej wartości wynoszącej 548,1 mln złotych – według stanu na dzień 30 września 2021 roku. Do procesu ofertowania zostały zaproszone podmioty krajowe oraz zagraniczne – podał bank w komunikacie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Getin Noble Bank - Logo
Z rynku finansowego

KNF zaleciła Getin Noble Bankowi utrzymanie 1,36 pkt proc. dodatkowego bufora na kredyty FX

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Getin Noble Bankowi (GNB ) utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 1,36 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (TCR).

CZYTAJ WIĘCEJ
Getin Noble Bank - Logo
Z rynku finansowego

Getin Noble Bank: klienci mogą już zdalnie potwierdzać tożsamość w usługach publicznych za pomocą mojeID

Klienci Getin Noble Banku mogą już zdalnie potwierdzać tożsamość w usługach publicznych za pomocą mojeID – usługi zarządzanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Getin Noble Bank udostępnia swoim klientom rozszerzone zastosowanie mojeID. Od teraz klienci banku będą mogli wykorzystać usługę KIR do uzyskania zdalnego dostępu do urzędów i systemów administracji publicznej, np. do Internetowego Konta Pacjenta, ePUAP, biznes.gov.pl, praca.gov.pl oraz założyć i wykorzystywać Profil Zaufany.

CZYTAJ WIĘCEJ
Getin Noble Bank - Logo
Kadry

Maciej Kleczkiewicz złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Getin Noble Bank, Marek Kempny nowym członkiem Zarządu

Maciej Kleczkiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Getin Noble Banku ze skutkiem na 23 sierpnia 2021 r., podał Bank. Rada nadzorcza Getin Noble Banku (GNB) powołała ze skutkiem od 23 sierpnia 2021 r. Marka Kempnego na stanowisko członka Zarządu; został mu powierzony nadzór nad zarządzaniem pionem finansów,

CZYTAJ WIĘCEJ
Getin Noble Bank - Logo
Edukacja finansowa | Z rynku finansowego

Getin Noble Bank wspiera projekt „Bankowcy dla Edukacji”

Getin Noble Bank wspiera V edycję akcji „Bankowcy dla Edukacji”, której celem jest edukacja ekonomiczna i budowanie świadomości wokół zagadnienia cyberbezpieczeństwa. Projekt jest realizowany w ramach Związku Banków Polskich. To inicjatywa, która jest niezwykle istotna i bliska codziennej misji Getin Noble Banku – dbaniu o bezpieczeństwo klientów w wirtualnym świecie finansów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Getin Noble Bank - Logo
Z rynku finansowego

Restrukturyzacja w Getin Noble Bank: zwolnienia obejmą nie więcej niż 650 osób

Getin Noble Bank planuje intensyfikację rozwoju zdalnych kanałów obsługi oraz koncentrację na strategicznie istotnych liniach biznesowych – podał Getin Noble w komunikacie. Bank zamierza dostosować strukturę zatrudnienia do potrzeb kadrowych. W ramach procesu restrukturyzacyjnego do stycznia 2022 r. zwolnienia obejmą nie więcej niż 650 osób we wszystkich pionach organizacyjnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Dobry start, 300+ liczba z motywem banknotów
Bezgotówkowo | Finanse osobiste

Świadczenie Dobry Start 300+ , wnioski tylko elektronicznie, wpłaty wyłącznie na rachunki bankowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej obsługę świadczenia Dobry Start 300+ na nowy okres 2021/2022. Wnioski o świadczenie będzie można składać tylko drogą elektroniczną, a wypłata świadczenia będzie możliwa jedynie w postaci przelewu na wskazany rachunek bankowy, pisze Sylwia Kowalczyk ze Związku Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
Getin Noble Bank - Logo
Z rynku finansowego

Analitycy: Getin Noble Bank w trudnej sytuacji; bez inwestora przymusowa restrukturyzacja może być nieunikniona

Sytuacja kapitałowa Getin Noble Banku pozostaje trudna, a może pogorszyć się, gdy pojawią się dodatkowe koszty związane z portfelem kredytów w CHF. Na horyzoncie nie widać inwestora, więc przymusowa restrukturyzacja banku może być nieunikniona. Kluczowe pozostaje pytanie, jak długo regulatorzy rynku będą akceptować obecną sytuację – uważają analitycy.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 2 Z 11